Câu hỏi thường gặp về người chủ trì sự kiện OnZoom


Người chủ trì có thể dễ dàng tạo, lên danh sách và thu tiền các sự kiện trên OnZoom nơi các khán giả mới tìm đến sự kiện. Các sự kiện có thể có vé miễn phí, trả phí, hoặc kết hợp cả miễn phí và trả phí để đăng ký tham gia. Người chủ trì có thể sử dụng nền tảng của Zoom để tương tác với Người dự thính trong sự kiện phát trực tiếp.

Bài viết này đề cập đến:

Cách bắt đầu với tư cách là Người chủ trì

Trước khi tổ chức sự kiện, bạn cần truy cập OnZoomđăng ký để trở thành Người chủ trì OnZoom.

Tùy chọn sự kiện OnZoom

Người chủ trì có thể tạo một sự kiện hoặc chuỗi sự kiện. Sự kiện có thể có vé miễn phí, trả phí hoặc kết hợp cả miễn phí và trả phí. Sự kiện trả phí phải có giá vé tối thiểu là $1.00. Bạn không thể tạo sự kiện trả phí quá 28 ngày trước ngày diễn ra sự kiện.

Đối tác phần cứng OnZoom

Tùy vào loại sự kiện bạn dự định tổ chức, việc đầu tư với một trong những đối tác phần cứng OnZoom có thể sẽ giúp nâng cao chất lượng các phiên sự kiện của bạn. Để có chất lượng video tốt nhất cho các sự kiện mà bạn cần di chuyển (ví dụ: lớp luyện tập thể hình, trình diễn kỹ thuật hoặc chuyến đi thực địa), tốt hơn hết bạn nên sở hữu phần cứng video cần thiết để hỗ trợ cho sự kiện đó. Đối với các sự kiện về âm nhạc hoặc chú trọng vào âm thanh, các đối tác phần cứng của chúng tôi với micro tương thích với Zoom sẽ mang đến chất lượng âm thanh tốt nhất.

Các đối tác phần cứng của OnZoom bao gồm:

Cách sử dụng các cách tốt nhất về bảo mật sự kiện

Để tăng cường bảo mật sự kiện, chúng tôi khuyên bạn nên chạy sự kiện và thiết lập sẵn cài đặt mặc định khi tạo sự kiện.

Bật các tùy chọn bảo mật có thể nâng cao chất lượng sự kiện (ví dụ: loại bỏ tạp âm cho Người dự thính) và giúp bạn kiểm soát sự kiện tốt hơn với tư cách là Người chủ trì (ví dụ: giảm thiểu tình trạng gián đoạn), song hoạt động tương tác trong sự kiện có thể sẽ bị hạn chế hơn.

Lưu ý:

Với các Advanced Options [Tùy chọn nâng cao], bạn có thể bật các tùy chọn sự kiện sau khi tạo sự kiện:

Sự kiện và vé riêng tư

Người chủ trì có thể lên lịch sự kiện riêng tư chỉ cho phép những người tham gia được mời và có thể chọn không hiển thị những sự kiện này trên danh mục sự kiện OnZoom.

Nếu một sự kiện chỉ cung cấp vé riêng tư, mọi người dùng OnZoom không được Người chủ trì sự kiện liệt kê vào danh sách khách mời của sự kiện riêng tư hoặc không đăng nhập sẽ không được phép đăng ký tham gia sự kiện đó.

Đối với các sự kiện được Người chủ trì cung cấp cả vé riêng tư và vé công khai để mua, người dùng có thể đăng ký trên trang sự kiện.

Khi người dùng OnZoom đăng ký tham gia một sự kiện có cả vé riêng tư và vé công khai, chỉ những vé được cung cấp công khai mới được hiển thị. Vé riêng tư sẽ không được hiển thị cho người dùng OnZoom không có tên trong danh sách khách mời.

Người chủ trì có thể thêm người dùng vào danh sách khách mời bằng cách:

Ghi chú: Bạn có thể thêm người dùng vào danh sách khách mời trước khi sự kiện bắt đầu và tại mọi thời điểm trong khi sự kiện đang diễn ra.

Cách quản lý vé

Theo dõi doanh số bán vé

Để theo dõi doanh số bán vé cho sự kiện sắp tới:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Nhấn vào thẻ Upcoming [Sắp tới] .
 5. Ở bên phải của sự kiện mà bạn muốn xem doanh số bán vé, nhấn vào nút ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn View Event Summary [Xem tóm tắt sự kiện].

Xem doanh số bán vé của sự kiện đã kết thúc

Để xem doanh số bán vé của sự kiện đã kết thúc:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Nhấn vào thẻ Past [Đã diễn ra] .
 5. Ở bên phải của sự kiện mà bạn muốn xem doanh số bán vé, nhấn vào nút ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn View Event Summary [Xem tóm tắt sự kiện].

Xem đơn hàng cho một sự kiện cụ thể

Để xem đơn hàng cho một sự kiện cụ thể:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Trong thẻ Upcoming [Sắp tới] hoặc Past [Đã diễn ra] , tìm sự kiện của bạn.
 5. Ở bên phải của sự kiện mà bạn muốn xem đơn hàng, nhấn vào nút ba chấmmore-button__1_.png, sau đó nhấn View Event Summary [Xem tóm tắt sự kiện].

Xem và phê duyệt yêu cầu hoàn tiền đối với sự kiện cụ thể

Để xem và phê duyệt yêu cầu hoàn tiền đối với sự kiện cụ thể:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Trong thẻ Upcoming [Sắp tới] hoặc Past [Đã diễn ra] , tìm sự kiện của bạn.
 5. Ở bên phải của sự kiện mà bạn muốn xem, nhấn vào nút ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn View Event Summary [Xem tóm tắt sự kiện].
 6. Nhấn vào Refunds [Hoàn tiền].
 7. Ở bên phải tên của người mua vé yêu cầu hoàn tiền, nhấn vào Approve Refund [Phê duyệt hoàn tiền].

Ghi chú: OnZoom chỉ cung cấp thông tin về Người đăng ký, ví dụ như địa chỉ email của họ, chỉ khi người đăng ký chọn cho phép OnZoom chia sẻ thông tin liên hệ với Người chủ trì sự kiện. Người chủ trì có thể xem danh sách những người đăng ký tham gia sự kiện bằng cách nhấn vào View Event Summary [Xem tóm tắt sự kiện].

Cách chỉnh sửa sự kiện

Người chủ trì có thể chỉnh sửa các sự kiện đã lên kế hoạch và đã đăng tải bằng cách nhấn vào thẻ Manage [Quản lý] sau đó nhấn vào Events [Sự kiện].

Đối với các sự kiện OnZoom, ngày, giờ, khung thời gian bán vé, và chính sách hủy vé có thể được chỉnh sửa tại bất kỳ thời điểm nào trước khi bán vé. Khi vé đã được bán, bạn chỉ có thể chỉnh sửa bản sao và hình ảnh của sự kiện, cùng với đó là thêm loại vé mới. Đối với vé riêng tư cho người được mời, Người chủ trì có thể chỉnh sửa loại vé để thêm nhiều người được mời hơn sau khi sự kiện được đăng tải.

Nếu Người chủ trì cần thay đổi ngày, giờ hoặc chính sách hủy vé của sự kiện sau khi đã bán vé, Người chủ trì phải hủy sự kiện, hoàn tiền với vé đã mua và liệt kê lại sự kiện đã sửa đổi.

Cách sao chép sự kiện

Người chủ trì có thể sao chép một sự kiện nháp, một sự kiện đã đăng tải, hoặc một sự kiện đã diễn ra.

Để sao chép một sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Tìm sự kiện bạn muốn sao chép.
 5. Ở bên phải của sự kiện, nhấn vào nút ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn Duplicate Event [Sao chép sự kiện].

Cách hủy sự kiện

Người chủ trì có thể hủy sự kiện sắp tới. Nếu Người chủ trì hủy một sự kiện trả phí, sẽ tự động hoàn trả phí mua vé của sự kiện đó cho người đăng ký.

Ghi chú: Phí giao dịch của PayPal và/hoặc Stripe có thể không được hoàn lại và có thể được khấu trừ từ tài khoản PayPal Business hoặc tài khoản Stripe của Người chủ trì theo thỏa thuận của bạn với PayPal và/hoặc Stripe.

Để hủy một sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Nhấn vào thẻ Upcoming [Sắp tới] .
 5. Tìm sự kiện bạn muốn hủy.
 6. Ở bên phải của sự kiện, nhấn vào nút ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn Cancel Event [Hủy sự kiện].

Cách xóa bản nháp sự kiện

Bạn chỉ có thể xóa sự kiện nếu sự kiện chưa được đăng tải. Khi bản nháp sự kiện được đăng tải, sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp nên bạn chỉ có thể hủy sự kiện đó.

Để xóa một bản nháp sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Nhấn vào thẻ Drafts [Nháp].
 5. Tìm sự kiện bạn muốn xóa.
 6. Ở bên phải của sự kiện, nhấn vào nút ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn Delete Event [Xóa sự kiện].

Tùy chọn thanh toán vé

Ghi chú: Đảm bảo địa chỉ email bạn sử dụng để tạo tài khoản PayPal Business và/hoặc Stripe trùng khớp với địa chỉ email bạn sử dụng để đăng ký Zoom và OnZoom.

Hủy vé và hoàn tiền

Lưu ý: Hoàn tiền chỉ áp dụng cho sự kiện trả phí.

Các chính sách hủy và hình phạt đối với lỗi hoàn tiền

Bạn có thể thiết lập chính sách hủy đơn hàng áp dụng cho sự kiện của mình—theo mặc định—ở cấp độ tài khoản. Chính sách hủy có thể được sửa đổi khi tạo một sự kiện riêng.

Chính sách hủy mặc định cho phép Người dự thính được hoàn trả toàn bộ tiền vé nếu họ hủy vé ít nhất 1 giờ trước khi bắt đầu sự kiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn tùy chọn không chấp nhận hủy vé.

Nếu quá trình xử lý yêu cầu hoàn tiền không thành công, bạn sẽ nhận được thông báo nạp tiền vào tài khoản PayPal Business hoặc tài khoản Stripe đã liên kết với tài khoản OnZoom và thử lại giao dịch hoàn tiền. Quyền Người chủ trì của bạn sẽ bị hạn chế cho đến khi yêu cầu hoàn tiền được xử lý thành công. Bạn có thể tổ chức các sự kiện được lên lịch phát trực tiếp trong thời gian này, nhưng khả năng bán vé bổ sung cho các sự kiện đó sẽ bị tắt.

Quyền Người chủ trì của bạn sẽ bị tạm ngừng nếu quá trình hoàn tiền được không xử lý thành công sau 7 ngày kể từ ngày yêu cầu hoàn tiền ban đầu. Để kích hoạt lại quyền của Người chủ trì, hãy đảm bảo rằng tài khoản PayPal Business và/hoặc tài khoản Stripe của bạn có đủ tiền và liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Zoom.

Tiền thanh toán và phí

Các khoản thanh toán và phí đượcxác định tùy theo việc bạn dùng dịch vụ của PayPal hay Stripe.

Thông báo lỗi từ PayPal khi thực hiện hoàn tiền hoặc miễn phí vé

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi từ PayPal khi tiến hành quy trình hoàn tiền hoặc miễn phí vé vì một trong hai lý do:

Cách tắt Thông báo thanh toán tức thời của PayPal (IPN)

IPN là một tính năng của PayPal thực hiện gửi thông báo về hoạt động thanh toán (và các hoạt động giao dịch khác) trực tiếp từ PayPal đến hệ thống phụ trợ cho các trang web của bạn.

Để tắt thông báo IPN của PayPal:

 1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Setting [Cài đặt] settings-button.png .
 3. Nhấn vào Seller Tools [Công cụ cho người bán].
 4. Ở bên phải mục Instant payment notifications [Thông báo thanh toán tức thời], nhấn Update [Cập nhật].
 5. Nhấn vào Choose IPN Settings [Chọn cài đặt IPN].
 6. Nhấn vào Do no receive IPN messages (Disabled) [Không nhận thông báo IPN (Tắt)].
 7. Nhấn Save [Lưu].

Cách đăng ký xin miễn thuế

Người chủ trì đủ điều kiện có thể đăng ký miễn thuế qua biểu mẫu Miễn thuế Zoom trong quá trình gia nhập hoặc bằng cách truy cập Tax Settings [Cài đặt thuế] dưới phần Tax Settings [Thanh toán] trong Host Dashboard [Bảng điều khiển của người chủ trì] . Nếu đăng ký đó được chấp nhận, hệ thống sẽ không thu thuế bán hàng từ vé được mua bởi Người dự thính đối với sự kiện trả phí.

Ủng hộ

Người chủ trì có thể cho phép và tổ chức hoạt động gây quỹ cho sự kiện của họ sao cho hoạt động này được phát trực tiếp trên trang sự kiện sau khi được đăng tải. Hoạt động này có thể được truy cập từ bảng điều khiển vé của Người dự thính đối với các sự kiện đã và sắp diễn ra. 100% số tiền từ hoạt động gây quỹ sẽ được quyên góp cho tổ chức 501(c)(3) phi lợi nhuận đã chọn. Zoom sẽ chi trả toàn bộ chi phí giao dịch.

Sự kiện bị gắn cờ

Nếu một sự kiện bị Zoom gắn cờ hoặc bị người dùng khác báo cáo, Đội ngũ Tin cậy và An toàn của Zoom có thể mất tối đa 72 giờ để hoàn tất quá trình đánh giá.