Bắt đầu với việc tổ chức các sự kiện OnZoom


OnZoom là một nền tảng sống động nơi người tiêu dùng có thể tìm kiếm và tận hưởng những trải nghiệm trực tuyến mới tương tác và hấp dẫn từ những nhà sáng tạo thuộc mọi quy mô, từ những tổ chức truyền thông lớn cho đến những Người chủ trì cá nhân đầy sáng tạo.

Người chủ trì có thể dễ dàng tạo, đăng và kiếm tiền từ sự kiện OnZoom, nơi mà khán giả có thể tìm thấy họ. Các sự kiện có thể phát hành vé đăng ký miễn phí, trả phí, hoặc kết hợp cả hình thức miễn phí và trả phí. Người chủ trì có thể sử dụng nền tảng của Zoom để tương tác với Người dự thính tham gia trong sự kiện trực tiếp.

Người chủ trì có thể sử dụng OnZoom với một tài khoản Zoom trả phí và địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ. Chỉ người đăng ký từ các khu vực thuộc Hoa Kỳ có thể tham dự sự kiện OnZoom.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để tổ chức các sự kiện OnZoom

Cách trở thành người chủ trì OnZoom

Chỉ có chủ sở hữu tài khoản Zoom, quản trị viên hoặc người dùng Zoom (được phê duyệt bởi chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản của họ) mới có thể trở thành người chủ trì.

Để trở thành người chủ trì OnZoom:

 1. Truy cập OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Become a Host [Trở thành người chủ trì] và tham khảo trang Trở thành người chủ trì.
 3. Nhấn vào nút Sign In [Đăng nhập] để đăng nhập vào tài khoản Zoom bạn muốn dùng tổ chức các sự kiện OnZoom.
 4. Đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm để hiểu rõ xem bạn có tài khoản Hoa Kỳ trả phí và đã được phê duyệt trước để trở thành người chủ trì không.
  Ghi chú: Bạn cần được chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên của bạn phê duyệt trước vai trò người chủ trì OnZoom để thực hiện bước tiếp theo.
 5. Trả lời các câu hỏi trong quá trình đăng ký.

Sau khi gửi đăng ký, bạn có thể xem trạng thái phê duyệt trên cùng trang web, và sẽ nhận được thông báo về một trong những trạng thái sau:

Nếu đăng ký làm người chủ trì của bạn đã được phê duyệt, bạn sẽ phải hoàn tất các bước hướng dẫn nhập môn trước khi có thể bắt đầu tạo sự kiện, bao gồm việc xem một video giới thiệu về OnZoom.

Cách để hoàn tất thiết lập ban đầu

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào Create [Tạo].
 3. Đọc và xem xét hướng dẫn Tiêu chuẩn cộng đồng.
 4. Nhấn vào hộp kiểm bên cạnh I have read and agree to the Community Standards [Tôi đã đọc và đồng ý với Tiêu chuẩn cộng đồng].
 5. Nhấn chọn Accept [Đồng ý].
 6. Ở trang tiếp theo, bên dưới ảnh hồ sơ của bạn, nhấn vào Change [Thay đổi] nếu bạn muốn tải lên ảnh hồ sơ mới. Ảnh hồ sơ có thể được cập nhật trong mục hồ sơ sau thiết lập ban đầu.
 7. Kiểm tra lại xem Host Name [Tên người chủ trì]Contact Email [Email liên hệ] có đúng không. Nhập tên và địa chỉ email mới nếu các thông tin này không chính xác.
 8. (Tùy chọn) Thêm Host Description [Mô tả người chủ trì].
 9. Nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 10. (Tùy chọn) Liên kết tới tài khoản Stripe hoặc PayPal cho doanh nghiệp.
 11. (Tùy chọn) Trên trang Địa chỉ xuất hóa đơn, nhập địa chỉ xuất hóa đơn của tổ chức hoặc doanh nghiệp của bạn.
  Ghi chú: Tùy chọn này không cần thiết để tổ chức sự kiện nhưng bắt buộc phải có khi tổ chức các sự kiện trả phí.
 12. (Tùy chọn) Nếu tổ chức của bạn đủ điều kiện được miễn thuế, hãy gửi thông tin miễn thuế của bạn.
 13. Nhấn vào Lưu.

Sau khi hoàn tất thiết lập ban đầu, bạn sẽ được chuyển đến trang tạo sự kiện và có thể bắt đầu khởi tạo sự kiện đầu tiên của mình.

Cách tạo sự kiện thử nghiệm

Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản Người chủ trì OnZoom, bạn có thể tạo sự kiện OnZoom đầu tiên của mình. Lần đầu khi bạn nhấn vào Create [Tạo] trên trang chủ, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để hỏi bạn có muốn tạo sự kiện thử nghiệm không.

Sự kiện thử nghiệm là một sự kiện được đăng nhưng không hiển thị trên danh mục công khai và kết quả tìm kiếm. Việc tạo sự kiện thử nghiệm tạo cơ hội cho bạn tạo sự kiện, và tổ chức sự kiện đó mà không cần có sự tham gia của khán giả.

Tuy sự kiện bị ẩn trước công chúng và không đăng ký được nhưng bạn vẫn có thể đăng ký tham gia sự kiện thử nghiệm của mình. Điều này cho phép bạn trải qua các quy trình đăng ký véchọn vé làm quà tặng. Sau khi bạn đã tặng vé cho bạn bè, bạn có thể tổ chức một sự kiện trực tiếp—theo tốc độ của riêng bạn—để làm quen với mọi chức năng khả dụng khi tổ chức sự kiện.

Ghi chú: Nếu tên sự kiện bạn đang tạo có chứa từ "thử nghiệm", bạn sẽ được hỏi liệu bạn có muốn tạo một sự kiện thử nghiệm không.

Cách tạo một sự kiện

Hoàn thành phần Event Card [Thẻ sự kiện]

Ghi chú: Các sự kiện OnZoom mà bạn tổ chức khi sử dụng giấy phép Zoom Webinars cơ bản:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào Create [Tạo].
 3. (Tùy chọn) Nhấn vào Convert an Existing Zoom Meeting / Webinar to an OnZoom Event [Chuyển đổi cuộc họp / Hội thảo trực tuyến trên Zoom hiện có thành sự kiện OnZoom].
 4. Nhập thông tin cơ bản cho sự kiện:
  • Tên sự kiện: Tên của sự kiện.
  • Mô tả ngắn gọn: Nhập mô tả về sự kiện của bạn, độ dài không quá 140 ký tự.
  • Nhóm: Chọn nhóm cho sự kiện của bạn.
   Ghi chú: (Tùy chọn) Nếu bạn chọn Education and Family [Giáo dục và gia đình], tùy chọn Event intended for parents with their children [Sự kiện dành cho cha mẹ và con cái] sẽ xuất hiện. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ phải đồng ý với Host's Code of Conduct [Quy tắc hành xử của người chủ trì] để tiếp tục. Bất kỳ ai tham gia một sự kiện định hướng gia đình đều phải đồng ý với Attendee's Host of Conduct [Quy tắc hành xử của người chủ trì đối với người dự thính].
  • (Tùy chọn) Dưới mục Tags [Thẻ], nhấn vào Add Tags [Thêm thẻ] để thêm thẻ theo dõi của riêng bạn.
 5. Dưới mục Select the event type you want to create [Chọn kiểu sự kiện bạn muốn tạo], chọn Webinar [Hội thảo trực tuyến] hoặc Meeting [Cuộc họp]. Bạn không được thay đổi loại sự kiện sau khi đã đăng tải sự kiện.
 6. Dưới mục Select if this is a Free or Paid event [Chọn xem đây là sự kiện Miễn phí hay Trả phí], chọn Free [Miễn phí] hoặc Paid [Trả phí].
  Ghi chú: Vé tham dự sự kiện của bạn sẽ chỉ áp dụng cho người dùng ở Hoa Kỳ.
 7. Dưới mục Date and Time [Ngày và giờ]:
  1. Chọn One-time [Một lần].
   Ghi chú
   : Bạn cũng có thể lên lịch một chuỗi sự kiện với thời gian khác nhau.
  2. Đặt Start Time [Thời gian bắt đầu] của sự kiện.
  3. Đặt Duration [Khoảng thời gian] của sự kiện.
  4. Chọn Time Zone [Múi giờ] cho sự kiện.
   Ghi chú: Múi giờ sẽ mặc định sử dụng múi giờ theo hồ sơ Zoom của bạn.
 8. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Hoàn thành phần Event Profile [Hồ sơ sự kiện]

Trong phần này, bạn có thể thêm hình ảnh, đường dẫn video và mô tả về sự kiện của mình.

Để hoàn tất hồ sơ sự kiện trong mục Main Event Media [Phương tiện truyền thông sự kiện chính]:

 1. Tại mục Cover Image [Ảnh bìa], nhấn vào Add Cover [Thêm bìa] để tải lên ảnh bìa bắt buộc hoặc video cho sự kiện của bạn.
  Ghi chú:
  • Người tạo sự kiện có thể thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh đã tải lên bằng cách thủ công để vừa với cửa sổ hình ảnh cũng như có thể tìm kiếm hình ảnh để tải lên. Ngoài ra, có thể thay đổi kích thước sau khi tải lên hình ảnh.
  • Video sẽ tự động phát khi người dùng di chuột qua video trong trang sự kiện. 
 2. (Tùy chọn) Nhấn biểu tượng + để tải lên tối đa thêm hai hình ảnh cho hồ sơ sự kiện.
 3. (Tùy chọn) Dưới mục YouTube Link [Đường dẫn YouTube], nhập URL của video YouTube bạn muốn thêm vào trang sự kiện.
 4. (Tùy chọn) Dưới mục About Event [Giới thiệu về sự kiện], nhập thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào về sự kiện.

Để hoàn tất hồ sơ sự kiện trong mục Contact Info [Thông tin liên hệ]

 1. Phía dưới Contact Name [Tên liên hệ], nhập tên liên hệ sẽ hiển thị trên trang sự kiện.
  Ghi chú: Tên hiển thị mặc định sẽ là tên hiển thị trên trang hồ sơ Zoom của bạn.
 2. (Tùy chọn) Thay đổi Contact Email [Email liên hệ] của bạn bằng cách nhấn vào Change [Thay đổi].
 3. (Tùy chọn) Nhấn vào nút bật/tắt Fundraiser [Gây quỹ] để chuyển tính năng thành On [Bật] và gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) trong sự kiện.
  • Nếu bạn biết tên của tổ chức phi lợi nhuận mà mình muốn quyên góp:
   1. Nhập tên tổ chức phi lợi nhuận bạn muốn quyên góp. Nhấn vào tên tổ chức phi lợi nhuận để chọn.
   2. (Tùy chọn) Lặp lại để thêm một tổ chức phi lợi nhuận khác.
   3. Nhấn vào Lưu.
   4. (Tùy chọn) Nhấn vào Set Fundraiser Goal [Đặt mục tiêu gây quỹ] để đặt mục tiêu gây quỹ.
  • Nếu bạn cần trợ giúp khi lựa chọn (các) tổ chức phi lợi nhuận để quyên góp:
   1. Nhấn vào ô Search for a nonprofit [Tìm kiếm tổ chức phi lợi nhuận] .
   2. Nhấn vào Get Inspired [Lấy cảm hứng].
   3. Nhấn vào ô Choose a cause [Chọn mục đích từ thiện] và chọn một nhóm trong cửa sổ thả xuống.
   4. Nhấn vào ô Choose an organization [Chọn một tổ chức] và chọn một tổ chức phi lợi nhuận.
   5. Nhấn vào Add Nonprofit [Thêm tổ chức phi lợi nhuận].
   6. (Tùy chọn) Lặp lại để thêm một tổ chức phi lợi nhuận khác.
   7. Nhấn vào Lưu.
   8. (Tùy chọn) Nhấn vào Set Fundraiser Goal [Đặt mục tiêu gây quỹ] để đặt mục tiêu gây quỹ.
 4. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Hoàn thành phần Event Options [Tùy chọn sự kiện]

 1. Dưới mục Event discoverability and registration access [Mức độ hiển thị sự kiện và truy cập đăng ký], chọn mức độ hiển thị mong muốn của bạn đối với sự kiện:
  • Public Event [Sự kiện công khai]: Cho phép người dùng xem và đăng ký, được đăng trong Danh mục OnZoom.
  • Exclude From Directory and Search [Loại trừ khỏi danh mục và tìm kiếm]: Loại trừ khỏi danh mục OnZoom nhưng người dùng có liên kết có thể truy cập được sự kiện để xem và đăng ký
  • Private Event Restricted to Invitees on the Guest List Only [Sự kiện riêng tư giới hạn chỉ dành cho khách mời trong danh sách]: Chỉ những người dùng bạn chỉ định mới có thể xem và đăng ký tham gia sự kiện.
   • (Tùy chọn) Tích vào I will send my own email invitations [Tôi sẽ gửi lời mời từ email của mình] nếu bạn không muốn OnZoom gửi lời mời qua email cho người dùng trong danh sách khách mời.
 2. Dưới mục Advanced Options [Tùy chọn nâng cao], nhấn chọn nút bật/tắt để bật hoặc tắt tùy chọn nâng cao:
  Ghi chú: Thiết lập mặc định được cài đặt với mức độ bảo mật cao nhất nhằm ngăn chặn gián đoạn trong sự kiện của bạn.
  • Tham gia vào sự kiện
    • Enable Q&A session [Bật phiên Hỏi đáp]: Tính năng Hỏi đáp (Q&A) cho sự kiện Hội thảo trực tuyến cho phép người dự thính đặt câu hỏi trong hội thảo trực tuyến, và cho phép những người tham gia chính, đồng chủ trì, và người chủ trì trả lời câu hỏi của họ.
    • Attendee can join event 15 min before event starts [Người dự thính có thể tham gia sự kiện 15 phút trước khi sự kiện bắt đầu]: Khi bật tính năng này, Người dự thính có thể tham gia sự kiện Cuộc họp trước khi bạn bắt đầu sự kiện.
    • Waiting Room [Phòng chờ]: Khi bật tính năng này, bạn cần chấp nhận thủ công cho Người dự thính ở Phòng chờ vào sự kiện Cuộc họp.
  • Bảo mật sự kiện
     • Người dự thính có thể thay đổi tên trên màn hình: Khi bật tính năng này, Người dự thính có thể thay đổi tên hiển thị của họ trong quá trình diễn ra sự kiện Cuộc họp.
     • Người dự thính có thể chia sẻ màn hình: Khi bật tính năng này, Người dự thính có thể tự ý chia sẻ màn hình của họ trong quá trình diễn ra sự kiện Cuộc họp.
     • Người dự thính có thể tự bỏ tắt tiếng: Khi bật tính năng này, Người dự thính có thể tùy ý tự bỏ tắt tiếng trong sự kiện Cuộc họp của bạn.
  • Cài đặt và quyền truy cập bản ghi trên đám mây
   Ghi chú:
    • Chỉ có hoạt động trong phòng chính của sự kiện mới được ghi lại. Các hoạt động trong phòng theo nhóm trong sự kiện sẽ không được ghi lại.
    • Bản ghi cục bộ các cuộc họp hiện không được hỗ trợ.
   • Record Host and all participants with video and audio enabled [Ghi lại người chủ trì và tất cả người tham gia có bật video và âm thanh]: Khi bật tính năng này, bạn sẽ có thể ghi lại sự kiện. Nút ghi lại sẽ xuất hiện trên điều khiển sự kiện và bạn sẽ phải bắt đầu ghi thủ công. Tất cả nội dung của những người tham gia có bật video và âm thanh—bao gồm cả Người chủ trì—đều được ghi lại.
   • Automatically record at start time [Tự động ghi lại từ lúc bắt đầu]: Khi bật tính năng này, sự kiện sẽ được tự động ghi lại khi sự kiện bắt đầu.
   • Include complimentary access to this event's cloud recording with registration [Bao gồm quyền truy cập miễn phí vào bản ghi đám mây của sự kiện này cùng với đăng ký] : Khi bật tính năng này, việc ghi lại sẽ tự động bắt đầu khi sự kiện bắt đầu. Tất cả nội dung của những người tham gia có bật video và âm thanh—bao gồm cả Người chủ trì—đều được ghi lại. Khi đã có bản ghi của sự kiện, những người đăng ký tham gia sự kiện của bạn có thể truy cập và xem bản ghi trên đám mây trong 7 ngày. Ngay khi Người dự thính OnZoom đăng ký sự kiện, họ sẽ có thể xem bản ghi từ Ticket Dashboard [Bảng điều khiển vé] và trang Event Details [Chi tiết sự kiện], cũng như trang Host Profile [Hồ sơ người chủ trì].
   • Người chủ trì có thể chọn một trong hai tùy chọn hiển thị đối với các phiên được ghi lại:
    • Chế độ xem Speaker + Share view [Người nói + Chia sẻ] (tự động chọn theo mặc định)
    • Chế độ xem Gallery + Share [Thư viện + Chia sẻ]
   • Notify attendees when recordings are available [Thông báo cho người dự thính khi có bản ghi]: Người dự thính sẽ nhận được thông báo khi có bản ghi để xem.
  • Phát trực tiếp
   • Cho phép hội thảo trực tuyến được phát trực tiếp đến nền tảng của bên thứ ba: Việc bật tính năng này thêm nút phát trực tiếp vào bảng điều khiển trong sự kiện của bạn. Để tham dự sự kiện, người dự thính sẽ phải đồng ý với trạng thái được phát trực tiếp. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán vé. Việc kích hoạt tính năng này chỉ cho phép chức năng phát trực tiếp. Phát trực tiếp sự kiện không tự động bắt đầu; bạn sẽ cần bắt đầu phát trực tiếp sự kiện của mình bằng cách thủ công.
    Ghi chú: Người chủ trì có thể thay đổi cài đặt bật phát trực tiếp và ghi âm sau khi vé đã được bán cho sự kiện đang bị trì hoãn và chưa diễn ra.
  • Quản lý thông báo
   • Bật thông báo sự kiện và email sau đây: Khi bật tính năng này, tất cả các thông báo sự kiện sau đây sẽ tự động được bật. Khi tắt tính năng này, bạn sẽ cần bật thủ công tất cả các thông báo sự kiện sau đây:
    • Lời mời trở thành Người chủ trì thay thế
    • Lời mời dành cho Người dự thính
    • Vé cho người tham gia chính
    • Vé cho người tham gia chính không còn hoạt động
    • Lời nhắc sự kiện
 3. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Hoàn thành phần Tickets [Vé]

Vé đặt trước

Vé được chỉ định cho mỗi vai trò khi bạn tạo sự kiện sẽ được hiển thị trong phần này. Đây là những vé đặt trước dành cho các vai trò đặc biệt Người chủ trì thay thếNgười tham gia chính. Miễn là người dùng có vai trò Người chủ trì thay thế hoặc Người tham gia chính, người dùng này sẽ nhận được vé với vai trò đặc biệt. Vé này có quyền truy cập vào tất cả các phiên.

Người chủ trì thay thế có thể thay mặt Người chủ trì để bắt đầu cuộc họp. Người tham gia chính có quyền sử dụng video, trò chuyện và chia sẻ màn hình.

Trong phần Reserved Tickets [Vé đặt trước], để đặt vé cho các vai trò đặc biệt:

 1. (Tùy chọn) Ở bên phải ô Panelist Ticket [Vé của người tham gia chính], nhấn vào + Add [Thêm].
  • Để thêm Người tham gia chính bằng email:
   1. Nhập Tên của Người tham gia chính.
   2. Nhập Địa chỉ email của Người tham gia chính.
   3. Nhấn vào Add [Thêm].
   4. (Tùy chọn) Lặp lại để mời Người tham gia chính khác.
   5. (Tùy chọn) Viết thông điệp gửi kèm lời mời Người tham gia chính của bạn.
  • Để nhập nhiều email Người tham gia chính từ tệp CSV:
   1. Nhấn vào Import from CSV [Nhập từ CSV].
   2. Nhấn Import [Nhập].
   3. Tìm và chọn tệp CSV bạn muốn nhập, sau đó nhấn Open [Mở].
    Ghi chú: Định dạng CSV là Tên, Địa chỉ email.
   4. Sau khi tệp CSV đã được nhập, nhấn vào Add [Thêm].
   5. Nhấn vào Lưu.
 2. (Tùy chọn) Ở bên phải ô Alternative Host Ticket [Vé của người chủ trì thay thế] , nhấn vào + Add [Thêm].
  1. Nhập Tênngười chủ trì thay thế.
  2. Nhập địa chỉ email của Người chủ trì thay thế.
  3. Nhấn vào Add [Thêm].
  4. (Tùy chọn) Lặp lại để mời Người chủ trì thay thế khác.
  5. (Tùy chọn) Viết thông điệp gửi kèm lời mời Người chủ trì thay thế của bạn.
  6. Nhấn vào Lưu.

Để xem ai đã được chỉ định vé dành cho một vai trò, hãy nhấn View Details [Xem chi tiết].

Sau khi đăng tải sự kiện của bạn, lời mời qua email sẽ được gửi tới Người tham gia chính và Người chủ trì thay thế.

Vé cho người dự thính

Cài đặt đăng ký tùy chỉnh

Nhấn vào Customize Registration Settings [Cài đặt đăng ký tùy chỉnh] để chọn chi tiết bạn muốn người đăng ký đưa ra trong quá trình đăng ký và tạo bảng câu hỏi để họ trả lời trong quá trình đăng ký.

Ghi chú: Khi sự kiện được đăng tải, người tạo sự kiện có thể thêm, thay đổi hoặc xóa các câu hỏi đăng ký.

Để thêm vé cho người dự thính:

 1. Tại phần Tickets for Registration [Vé dành cho đăng ký] (đã trả phí) hoặc Free Tickets [Vé miễn phí] (không trả phí):
  • Đối với vé dành cho sự kiện theo chuỗi, hãy chọn nếu bạn muốn:
   • + Add Drop-In Ticket [+ Thêm vé tham dự tùy ý]: Cho phép Người dự thính tham gia sự kiện của bạn vào những ngày đã chọn.
   • + Add Entire-Series Ticket [+ Thêm vé tham dự toàn bộ chuỗi sự kiện]: Cho phép Người dự thính tham gia toàn bộ chuỗi sự kiện.
   • Bạn có thể thêm vé kết hợp giữa tham dự tùy ý và toàn bộ chuỗi cho sự kiện của mình.
 2. Đối với sự kiện trả phí, ở vị trí trên cùng ô Create Ticket [Tạo vé], hãy chọn xem vé là Free [Miễn phí] hay Paid [Trả phí].
 3. (Tùy chọn) Nhập chi phí vé dưới mục Price per Ticket [Giá mỗi vé] nếu sự kiện là sự kiện Có trả phí.
 4. Trong phần Ticket Quantity for Each Event [Số lượng vé cho mỗi sự kiện], thiết lập số lượng vé có sẵn.
  Ghi chú:
  • Số lượng vé này không được vượt quá Event Capacity [Dung lượng sự kiện] - 1 (Nếu dung lượng sự kiện của bạn là 1000, số lượng vé tối đa là 999)
  • Số lượng vé và danh sách khách mời vẫn có thể được chỉnh sửa sau khi bán vé.
 5. Nhập Ticket Name [Tên vé] (Ví dụ, Vé đăng ký sớm, Vé phổ thông, v.v).
 6. (Tùy chọn) Nhấn vào + Add Description [Thêm mô tả] để thêm mô tả về loại vé hoặc tin nhắn cho Người dự thính.
 7. Trong mục Registration/Sale Starts [Đăng ký/Bắt đầu bán], hãy đặt ngày giờ bắt đầu bán vé.
  Ghi chú:
  • Đăng ký vé có trả phí dành cho người dự thính bị hạn chế theo các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho tài khoản người chủ trì OnZoom. Khả năng cho phép đăng ký vé có trả phí sẽ tuân theo các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (Stripe hoặc PayPal).
  • Người dự thính có thể xem ngày mở đăng ký sự kiện trả phí và chọn nhận lời nhắc qua email để quay lại trang sự kiện có trả phí để hoàn tất đăng ký sau khi ngày mở đăng ký đã sẵn sàng.
 8. (Tùy chọn) Nhấn vào Customize... [Tùy chỉnh...] để đặt ngày và giờ kết thúc bán vé. Nhấn Default [Mặc định] để đặt thời điểm Registration/Sale Ends [Kết thúc đăng ký/Bán vé] trở về thời điểm End of each occurrence of this series [Kết thúc mỗi sự kiện con trong chuỗi sự kiện này].
 9. (Tùy chọn) Nhấn nút bật/tắt Invite Attendees [Mời người dự thính] để chuyển trạng thái về On [Bật] hoặc nhấn nút bật/tắt để chuyển trạng thái về Off [Tắt].
  Ghi chú: Người dùng được chỉ định bị giới hạn ở 1 đăng ký cho mỗi người dùng và không được đăng ký thay mặt cho người dùng khác.
  Quản lý ai có thể đăng ký sự kiện của bạn:
  • Mời người dự thính bằng địa chỉ email: Địa chỉ email bạn thêm vào sẽ nhận được lời mời qua email. Mọi địa chỉ email có thể nhập thủ công vào trường Invited Users [Người dùng được mời] hoặc nhập từ tệp CSV. Xin lưu ý rằng nếu bạn thêm hoặc nhập bất kỳ địa chỉ email nào của Người dự thính mà không liên kết với tài khoản Zoom thì trước khi họ đăng ký sự kiện, Người dự thính sẽ phải đăng ký tài khoản Zoom (với địa chỉ email mà bạn đã thêm/nhập).
   Ghi chú: Chỉ người dùng đã được thêm vào danh sách khách mời mới được phép xem và đăng ký loại vé này.
   • Để thêm người dùng vào danh sách khách mời sự kiện bằng email:
    1. Chọn hộp kiểm Invite attendees by email addresses [Mời người dự thính theo địa chỉ email].
    2. Nhấn vào + Add users [+ Thêm người dùng].
     Cửa sổ bật lên Add Users to Guest List [Thêm người dùng vào danh sách khách mời] sẽ xuất hiện.
    3. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Enter email addresses [Nhập địa chỉ email].
    4. Trong ô Invited Users [Người dùng được mời], nhập địa chỉ email của người dùng.
    5. Nhấn vào Lưu.
    6. (Tùy chọn) Nhấn vào Add [Thêm] để thêm người dùng khác bằng email.
    7. (Tùy chọn) Nhấn vào View [Xem] để xem danh sách khách mời, tìm kiếm khách mời hoặc xóa địa chỉ email.
   • Để nhập nhiều địa chỉ email người dùng vào danh sách khách mời của sự kiện:
    1. Chọn hộp kiểm Invite attendees by email addresses [Mời người dự thính theo địa chỉ email].
    2. Nhấn vào + Add users [+ Thêm người dùng].
     Cửa sổ bật lên Add Users to Guest List [Thêm người dùng vào danh sách khách mời] sẽ xuất hiện.
    3. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Import email addresses from CSV [Nhập địa chỉ email từ CSV].
    4. Nhấn Import [Nhập].
    5. Tìm và chọn tệp CSV bạn muốn nhập, sau đó nhấn vào Open [Mở].
    6. Sau khi tệp CSV đã được nhập, nhấn vào Add [Thêm].
    7. Nhấn Save [Lưu].
  • Mời thành viên có miền công ty đã chỉ định: Thành viên có miền mà bạn chỉ định sẽ có thể đăng ký sự kiện trên trang Chi tiết sự kiện. Nhập miền cụ thể bạn muốn cho phép người dùng đăng ký. Nếu dùng nhiều miền, dùng dấu phẩy để chia tách giữa các miền.
   • Để thêm tất cả người dùng từ một @miền cụ thể vào danh sách khách mời sự kiện riêng tư:
    1. Chọn hộp kiểm Invite members of specified company domains [Mời thành viên có miền công ty đã chỉ định].
    2. Nhập một hoặc nhiều miền hợp lệ.
     Ghi chú: Ví dụ, để mời tất cả các thành viên của công ty ABC (với thành viên có địa chỉ email là tên@abc.co), thêm miền là abc.co.
    3. Nhấn vào Lưu.
  • Mời thành viên trong tài khoản Zoom của tôi: Các thành viên trong tài khoản Zoom của bạn sẽ nhận được lời mời qua email. Chỉ những người dùng thuộc tài khoản của bạn mới có thể đăng ký tham gia sự kiện.
 10. Nhấn vào Save [Lưu].
  Sau khi bạn nhấn Save [Lưu]:
  • Nếu đã đăng tải sự kiện thì lời mời tham gia sự kiện sẽ được gửi đến các địa chỉ email dùng để mời.
  • Nếu chưa đăng tải sự kiện thì lời mời tham gia sự kiện sẽ được gửi đến các địa chỉ email dùng để mời sau khi bạn đăng tải sự kiện của mình.
 11. (Tùy chọn) Nhấn vào + Add Ticket [+ Thêm vé] để thêm các loại vé khác.
 12. (Tùy chọn) Nhập Message for confirmation email [Thông báo cho email xác nhận] cho người đăng ký tham gia sự kiện của bạn.
 13. Nếu đây là sự kiện có trả phí, đặt chính sách hủy vé. Ở chế độ mặc định, sự kiện sẽ áp dụng chính sách được đặt trong phần Cancellation Policy [Chính sách hủy] vé trong tài khoản của bạn.
 14. Nhấn vào Publish [Đăng] để đăng sự kiện lên trang sự kiện hoặc nhấn Save [Lưu] để lưu sự kiện dưới dạng bản nháp.
  Ghi chú: Nếu bạn muốn đăng sự kiện để xem trước danh sách sự kiện và chưa sẵn sàng để công khai cho mọi người xem và đăng ký sự kiện:
  1. Quay lại phần Event Options [Tùy chọn sự kiện].
  2. Dưới mục Event discoverability and registration access [Mức độ hiển thị sự kiện và truy cập đăng ký], chọn Exclude from Directory and Search [Loại trừ khỏi danh mục và tìm kiếm] hoặc Private Event Restricted to Invitees on the Guest List Only [Sự kiện riêng tư bị giới hạn chỉ đối với người được mời trong danh sách khách mời].
  3. Quay lại phần Tickets [Vé] và nhấn Publish [Đăng].

Cách bắt đầu một sự kiện

Ghi chú:

Để bắt đầu tổ chức một sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Ở phía bên trái trang, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Nhấn vào Upcoming [Sắp tới].
 5. Ở phía bên phải của sự kiện bạn muốn bắt đầu, nhấn vào Start [Bắt đầu].

Cách thêm vé cho sự kiện

Nếu bạn muốn tăng số lượng vé có sẵn cho sự kiện của mình sau khi bạn đã khởi tạo sự kiện, bạn sẽ phải thêm một loại vé bổ sung (Sự kiện mở cửa tự do hoặc Toàn bộ chuỗi sự kiện).

Ghi chú:

Để thêm vé bổ sung cho một sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Nhấn Upcoming [Sắp tới].
 4. Ở bên phải sự kiện sắp tới, nhấn vào nút Edit [Chỉnh sửa].
 5. Ở đầu trang, nhấn vào Tickets [Vé].
 6. Nhấn vào + Add Ticket [+ Thêm vé].
 7. Nhập thông tin cần thiết về vé.

Cách thêm Người chủ trì thay thế vào một sự kiện

Bạn có thể thêm Người chủ trì thay thế vào một sự kiện khi tạo hoặc sau khi đăng sự kiện.

Ghi chú: Bạn có thể thêm bất kỳ người dùng Zoom nào làm Người chủ trì thay thế cho các sự kiện OnZoom của bạn, ngay cả khi họ không cùng tài khoản Zoom với bạn.

Thêm Người chủ trì thay thế khi tạo sự kiện

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Create [Tạo].
 3. Nhập thông tin cần thiết trong mục Event Card [Thẻ sự kiện].
 4. Nhập thông tin cần thiết trong mục Event Profile [Hồ sơ sự kiện].
 5. Trong ô Alternative Host Ticket [Vé của người chủ trì thay thế] ở mục Tickets [Vé], nhấn vào biểu tượng .
 6. Nhập địa chỉ email của Người chủ trì thay thế.
 7. Nhấn vào Add [Thêm].
 8. (Tùy chọn) Lặp lại bước 3-5 để thêm địa chỉ email của Người chủ trì thay thế khác.
 9. (Tùy chọn) Nhập thông điệp gửi kèm email mời của Người chủ trì thay thế.
 10. Nhấn vào Lưu.
 11. Nhập thông tin cần thiết cho phần còn lại của mục Ticket [Vé].
 12. Nhấn Publish [Đăng] để đăng sự kiện lên trang sự kiện, hoặc nhấn vào Save [Lưu] để lưu bản nháp sự kiện của bạn.

Thêm Người chủ trì thay thế vào một sự kiện hiện có

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Nhấn vào Upcoming [Sắp tới] để thêm Người chủ trì thay thế vào sự kiện đã đăng, hoặc nhấn vào Drafts [Bản nháp] để thêm Người chủ trì thay thế cho một sự kiện chưa được đăng.
 4. Ở phía bên phải sự kiện bạn muốn chỉnh sửa, nhấn vào nút Edit [Chỉnh sửa].
 5. (Tùy chọn) Cập nhật thông tin cần thiết trong mục Event Card [Thẻ sự kiện].
 6. (Tùy chọn) Cập nhật thông tin cần thiết trong mục Event Profile [Hồ sơ sự kiện].
 7. Trong ô Alternative Host Ticket [Vé của người chủ trì thay thế] ở mục Tickets [Vé], nhấn vào biểu tượng .
 8. Nhập địa chỉ email của Người chủ trì thay thế.
 9. Nhấn vào Add [Thêm].
 10. (Tùy chọn) Lặp lại bước 3-5 để thêm địa chỉ email của Người chủ trì thay thế khác.
 11. (Tùy chọn) Nhập thông điệp gửi kèm email mời của Người chủ trì thay thế.
 12. Nhấn vào Lưu.
 13. Nhập thông tin cần thiết cho phần còn lại của mục Ticket [Vé].
 14. Nhấn Publish [Đăng] để đăng sự kiện lên trang sự kiện, hoặc nhấn vào Save [Lưu] để lưu bản nháp sự kiện của bạn.

Cách thêm Người tham gia chính vào một sự kiện

Bạn có thể thêm Người tham gia chính vào một sự kiện có khán giả khi tạo hoặc sau khi đăng sự kiện. Người tham gia chính có thể tham gia ngay khi sự kiện diễn ra.

Thêm Người tham gia chính khi tạo sự kiện

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Create [Tạo].
 3. Nhập thông tin cần thiết trong mục Event Card [Thẻ sự kiện].
 4. Nhập thông tin cần thiết trong mục Event Profile [Hồ sơ sự kiện].
 5. Trong ô Panelist Ticket [Vé của người tham gia chính] trong mục Tickets [Vé], nhấn vào biểu tượng .
 6. Nhập địa chỉ email của Người tham gia chính.
 7. Nhấn vào Add [Thêm].
 8. (Tùy chọn) Lặp lại bước 3-5 để thêm địa chỉ email của Người tham gia chính khác.
 9. (Tùy chọn) Nhập thông điệp gửi kèm email mời của Người tham gia chính.
 10. Nhấn vào Lưu.
 11. Nhập thông tin cần thiết cho phần còn lại của mục Ticket [Vé].
 12. Nhấn Publish [Đăng] để đăng sự kiện lên trang sự kiện, hoặc nhấn vào Save [Lưu] để lưu bản nháp sự kiện của bạn.

Thêm Người tham gia chính vào một sự kiện hiện có

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Nhấn vào Upcoming [Sắp tới] để thêm Người tham gia chính vào sự kiện đã đăng, hoặc nhấn vào Drafts [Bản nháp] để thêm Người tham gia chính vào sự kiện chưa được đăng.
 4. Ở phía bên phải sự kiện bạn muốn chỉnh sửa, nhấn vào nút Edit [Chỉnh sửa].
 5. (Tùy chọn) Cập nhật thông tin cần thiết trong mục Event Card [Thẻ sự kiện]
 6. (Tùy chọn) Cập nhật thông tin cần thiết trong mục Event Profile [Hồ sơ sự kiện].
 7. Trong ô Panelist Ticket [Vé của người tham gia chính] trong mục Tickets [Vé], nhấn vào biểu tượng .
 8. Nhập địa chỉ email của Người tham gia chính.
 9. Nhấn vào Add [Thêm].
 10. (Tùy chọn) Lặp lại bước 3-5 để thêm địa chỉ email của Người tham gia chính khác.
 11. (Tùy chọn) Nhập thông điệp gửi kèm email mời của Người tham gia chính.
 12. Nhấn vào Lưu.
 13. Nhập thông tin cần thiết cho phần còn lại của mục Ticket [Vé].
 14. Nhấn Publish [Đăng] để đăng sự kiện lên trang sự kiện, hoặc nhấn vào Save [Lưu] để lưu bản nháp sự kiện của bạn.

Cách sao chép một sự kiện

Ghi chú: Khi bạn sao chép sự kiện, tất cả các cài đặt trước đó của sự kiện ban đầu vẫn giữ nguyên cho sự kiện được sao chép sau đó, ngoại trừ ngày giờ (sẽ được điều chỉnh tự động đến ngày hiện tại). Xem xét sự kiện được sao chép để đảm bảo rằng sự kiện có thông tin chính xác và cập nhật.

Bạn có thể sao chép một sự kiện đã diễn ra hoặc sắp tới, và điều chỉnh thời gian bắt đầu mới cũng như những thay đổi cần thiết khác cho sự kiện đó.

Để sao chép một sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào Manage [Quản lý], sau đó chọn Events [Sự kiện].
 3. Nhấn vào biểu tượngnằm cạnh sự kiện bạn muốn sao chép.
 4. Nhấn vào Duplicate [Sao chép].
 5. Chỉnh sửa sự kiện mới, bắt đầu bằng Thẻ sự kiện.

Cách hủy một sự kiện OnZoom

Người chủ trì có thể hủy một sự kiện trực tiếp từ trang Events [Sự kiện], từ đó các phiên sẽ kết thúc ngay lập tức và sự kiện bị hủy sẽ được xóa khỏi web portal.

Ngoài ra, Người dự thính sẽ nhìn thấy một thông điệp cho biết sự kiện đã bị hủy , theo sau đó là thông báo bằng email rằng sự kiện đã bị hủy và họ sẽ được hoàn tiền nếu sự kiện bị hủy là sự kiện trả phí.

Để hủy một sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào Manage [Quản lý], sau đó chọn Events [Sự kiện].
 3. Nhấn vào thẻ Upcoming [Sắp tới] .
 4. Cạnh sự kiện bạn muốn hủy, nhấn chọn  dấu ba chấmmore-button__1_.png.
 5. Nhấn vào Cancel Event [Hủy sự kiện].
  Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.
 6. Trong cửa sổ xác nhận, nhấn vào Cancel Event [Hủy sự kiện] để xác nhận.
  Ghi chú: Khi đã xác nhận hủy, sự kiện này sẽ được xóa khỏi danh mục sự kiện OnZoom.

Hủy sự kiện con trong chuỗi sự kiện

Bạn có thể hủy bất kỳ sự kiện con nào được lên lịch trong một chuỗi sự kiện mà không hủy hay ảnh hưởng tới các sự kiện con khác trong chuỗi sự kiện đó.

Để hủy sự kiện con trong chuỗi sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào Manage [Quản lý], sau đó chọn Events [Sự kiện].
 3. Nhấn vào biểu tượng more-button__1_.png cạnh chuỗi sự kiện chứa sự kiện con bạn muốn hủy.
 4. Nhấn vào Cancel an Occurrence [Hủy sự kiện con].
  Cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.
 5. Từ menu Select an Occurrence [Chọn sự kiện con] sổ xuống, nhấn chọn sự kiện con bạn muốn hủy.
 6. Nhấn vào Cancel Occurrence [Hủy sự kiện con].
  Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.
  Ghi chú: Thao tác này không thể hoàn tác.
 7. Trong cửa sổ xác nhận, nhấn vào Cancel Occurrence [Hủy sự kiện con] để xác nhận.
  Ghi chú: Khi đã xác nhận hủy, sự kiện con này sẽ được xóa khỏi danh mục sự kiện OnZoom.

Cách hủy đơn hàng cho một sự kiện

Người chủ trì có thể bắt đầu hủy đơn hàng của người đăng ký cho sự kiện miễn phí hoặc trả phí.

Để hủy đơn hàng cho một sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng bên trái, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Nhấn vào thẻ Upcoming [Sắp tới] .
 5. Cạnh sự kiện bạn muốn quản lý, nhấn vào dấu ba chấm more-button__1_.png.
 6. Nhấn Manage Registration [Quản lý đăng ký].
 7. Nhấn vào thẻ Orders [Đơn hàng].
 8. Tìm đơn hàng bạn muốn hủy.
 9. Tại phần Status [Trạng thái] đăng ký của họ, nhấn Cancel Order [Hủy đơn hàng].
  Cửa sổ xác minh sẽ xuất hiện.
 10. Trong cửa sổ xác minh, tại phần Message to your registrant [Gửi tin nhắn cho người đăng ký], hãy nhập nội dung tin nhắn cho Người dự thính để hoàn tất việc hủy đơn hàng.
 11. Nhấn Cancel Order [Hủy đơn hàng].

Vé liên quan đến toàn bộ đơn hàng sẽ bị hủy và thông báo qua email sẽ được gửi đến người đăng ký. Đối với sự kiện trả phí, việc hoàn tiền đầy đủ sẽ được xử lý.

Cách xóa một bản nháp sự kiện

Bạn có thể xóa một bản nháp sự kiện miễn là bạn chưa đăng sự kiện đó.

Ghi chú: Đối với sự kiện đã đăng, bạn chỉ có thể hủy chứ không thể xóa.

Để xóa một bản nháp sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở đầu trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Nhấn vào Drafts [Bản nháp].
 4. Nhấn vào biểu tượng more-button__1_.png cạnh bản nháp sự kiện bạn muốn xóa.
 5. Nhấn Delete [Xóa].
 6. Trong cửa sổ bật lên, nhấn Delete [Xóa].

Cách để gửi thông điệp toàn sự kiện cho tất cả người đăng ký

Bạn có thể gửi thông điệp toàn sự kiện trước khi diễn ra hoặc sau khi kết thúc sự kiện cho những ai đã đăng ký sự kiện cụ thể đó nếu bạn có thông báo quan trọng muốn truyền đạt. Bạn cũng có thể gửi thông điệp toàn sự kiện trước và sau khi diễn ra sự kiện cho mỗi một sự kiện con trong chuỗi sự kiện.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này hai lần cho một sự kiện/sự kiện con được đăng: một lần trước khi diễn ra và một lần sau khi kết thúc sự kiện.

Gửi thông điệp toàn sự kiện cho sự kiện diễn ra một lần

Để gửi thông điệp toàn sự kiện tới những người đăng ký trước khi sự kiện diễn ra:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Phía dưới thẻ Upcoming [Sắp tới], tìm chuỗi sự kiện bạn muốn gửi thông điệp và nhấn vào biểu tượng ... ở phía bên phải chuỗi sự kiện đó.
 4. Nhấn vào Send Message to Registrants [Gửi thông điệp tới người đăng ký].
  Ghi chú: Tùy chọn này sẽ không xuất hiện trong menu lần nữa sau khi bạn gửi thông điệp toàn sự kiện tới tất cả người đăng ký trước khi sự kiện diễn ra.
 5. Chọn sự kiện con bạn muốn gửi thông điệp.
 6. Viết thông điệp gửi người đăng ký sự kiện, sau đó nhấn vào Send [Gửi].

Để gửi thông điệp toàn sự kiện tới tất cả người đăng ký sau khi sự kiện kết thúc:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Nhấn vào thẻ Past [Đã diễn ra].
 4. Tìm chuỗi sự kiện bạn muốn gửi thông điệp và nhấn vào biểu tượng ... bên phải sự kiện đó.
 5. Nhấn vào Send Post-Event Message to Registrants [Gửi thông điệp sau sự kiện tới người đăng ký].
  Ghi chú: Tùy chọn này sẽ không xuất hiện trong menu lần nữa sau khi bạn chọn gửi thông điệp toàn sự kiện tới tất cả người đăng ký sau khi sự kiện kết thúc.
 6. Chọn sự kiện con bạn muốn gửi thông điệp.
 7. Viết thông điệp gửi người đăng ký sự kiện, sau đó nhấn vào Send [Gửi].

Gửi thông điệp toàn sự kiện cho một sự kiện con trong chuỗi sự kiện

Để gửi thông điệp toàn sự kiện tới tất cả người đăng ký sự kiện con cụ thể trong chuỗi sự kiện trước khi sự kiện đó diễn ra:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Phía dưới thẻ Upcoming [Sắp tới], tìm chuỗi sự kiện bạn muốn gửi thông điệp và nhấn vào biểu tượng ... bên phải sự kiện đó.
 4. Nhấn vào Send Message to Registrants [Gửi thông điệp tới người đăng ký].
 5. Từ menu sổ xuống, chọn sự kiện con bạn muốn gửi thông điệp.
  Ghi chú: Sự kiện con được chọn sẽ không xuất hiện trong menu sổ xuống lần nữa sau khi bạn gửi thông điệp tới cho người đăng ký sự kiện con đó.
 6. Viết thông điệp gửi người đăng ký sự kiện, sau đó nhấn vào Send [Gửi].

Để gửi thông điệp toàn sự kiện tới tất cả người đăng ký sự kiện con cụ thể trong chuỗi sự kiện sau khi sự kiện đó kết thúc:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Nhấn vào thẻ Past [Đã diễn ra].
 4. Tìm chuỗi sự kiện bạn muốn gửi thông điệp và nhấn vào biểu tượng ... ở bên phải sự kiện đó.
 5. Nhấn vào Send Post-Event Message to Registrants [Gửi thông điệp sau sự kiện tới người đăng ký].
 6. Từ menu sổ xuống, chọn sự kiện con bạn muốn gửi thông điệp.
  Ghi chú: Sự kiện con được chọn sẽ không xuất hiện trong menu sổ xuống lần nữa sau khi bạn gửi thông điệp tới cho người đăng ký sự kiện con đó.
 7. Viết thông điệp gửi người đăng ký sự kiện, sau đó nhấn vào Send [Gửi].

Cách tổ chức một sự kiện từ hệ thống Zoom Rooms

Bạn sẽ phải thiết lập Zoom Rooms, và phải đăng nhập vào hệ thống phòng của bạn để tổ chức các sự kiện OnZoom bằng Zoom Rooms.

Cách tổ chức một sự kiện từ thiết bị Zoom for Home

Bạn sẽ cần một thiết bị tương thích với Zoom for Home để tổ chức sự kiện OnZoom bằng Zoom for Home.

Cách quản lý tài khoản của bạn

Từ mục Manage [Quản lý] trong tài khoản của bạn, bạn có thể quản lý thông tin hồ sơ, chỉnh sửa thông tin hóa đơn, và xem lại báo cáo về sự kiện và thu nhập từ những sự kiện đó. Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về quản lý tài khoản của bạn.

Ghi chú: Khi Người dự thính đăng ký một trong số những sự kiện của bạn, OnZoom sẽ không gửi thông báo tới cho bạn về việc đăng ký đó. Tuy nhiên, là Người chủ trì sự kiện, bạn sẽ có thể xem tên màn hình của người đăng ký bằng cách xem Event Summary [Tóm tắt sự kiện].

Cách truy cập Diễn đàn cho người chủ trì

Diễn đàn cho người chủ trì là một cộng đồng dành cho những Người chủ trì OnZoom đã được đăng ký, dùng để tập hợp, chia sẻ, và khám phá thông tin về mọi vấn đề liên quan tới OnZoom, như tìm hiểu các cách tốt nhất cho sự kiện, cách để tận dụng tốt hơn các tính năng OnZoom, và theo dõi các cập nhật nền tảng mới cho OnZoom.

Để truy cập vào Diễn đàn cho người chủ trì từ OnZoom:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải trang, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Nhấn vào Host Forum [Diễn đàn cho người chủ trì].

Tiền thanh toán và phí

Tiền từ doanh thu bán vé được thanh toán vào tài khoản PayPal cho doanh nghiệp hoặc tài khoản Stripe theo lịch thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ tương ứng. Phí giao dịch của PayPal và Stripe được xác định theo thỏa thuận giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ và được khấu trừ từ doanh thu bán vé của bạn trước khi thanh toán. Vui lòng truy cập PayPal hay Stripe để biết thêm chi tiết.

Ngoài ra, thuế tiêu thụ cũng sẽ được khấu trừ trước khi thanh toán vào tài khoản PayPal cho doanh nghiệp hay Stripe của Người chủ trì.

Ghi chú: Nếu bạn nhận được tin nhắn Thông báo thanh toán tức thời (IPN) từ PayPal, hãy đăng nhập vào tài khoản PayPal cho doanh nghiệp để tắt tin nhắn IPN.

Cách nộp thuế và chứng nhận miễn thuế

Ngoài giá vé, Zoom sẽ thu một số loại thuế và phí nhất định ở một số khu vực pháp lý cụ thể. Nếu sự kiện của bạn phải chịu thuế và phí dựa trên vị trí người chủ trì được chỉ định, người mua vé sẽ nhìn thấy thuế và phí ước tính được cộng thêm vào giá vé.

Nếu tổ chức của bạn đủ điều kiện miễn thuế, bạn sẽ phải gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ thông qua liên kết bên dưới và đính kèm chứng nhận miễn thuế của bạn (hoặc tài liệu khác) để phục vụ quá trình xem xét. Sau khi được phê duyệt, tài khoản OnZoom của bạn sẽ được cập nhật với các loại thuế và phí hiện hành được xóa khỏi doanh số bán vé trong tương lai.

Nếu bạn có thắc mắc không biết tổ chức của bạn có đủ điều kiện được miễn thuế hay không, vui lòng kiểm tra với chuyên gia thuế.

Để gửi chứng nhận miễn thuế phục vụ quá trình xem xét:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Nhấn vào Billing Information [Thông tin hóa đơn].
 4. Phía dưới Billing Address [Địa chỉ xuất hóa đơn], nhấn vào submit your tax exemption certificate [gửi chứng nhận miễn thuế].
 5. Nhập các thông tin sau vào đơn của bạn:
  • Địa chỉ email OnZoom của bạn.
  • Trong thẻ Subject [Chủ đề], nhập “Tax Exemption” ["Miễn thuế"].
  • Trong phần Description [Mô tả], nhập “Application for Tax Exemption Certificate for OnZoom” ["Đơn đăng ký chứng nhận miễn thuế cho OnZoom”].
  • Thiết lập Request Type [Loại yêu cầu] là OnZoom.
  • Thiết lập About [Nội dung] là Tax Exempt [Miễn thuế].
  • Tải lên các tài liệu liên quan tới trạng thái Miễn thuế của bạn.
 6. Nhấn vào Submit [Gửi].

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Những câu hỏi thường gặp về vấn đề miễn thuế.

Cách bật tính năng quyên góp

Người chủ trì có thể bật và thêm buổi gây quỹ vào sự kiện của họ để buổi gây quỹ này xuất hiện trên trang sự kiện khi sự kiện được đăng; và có thể truy cập từ bảng điều khiển vé của Người dự thính cho các sự kiện đã diễn ra và sự kiện sắp tới. 100% số tiền từ hoạt động gây quỹ sẽ được quyên góp cho tổ chức 501(c)(3) phi lợi nhuận đã chọn. Zoom sẽ chi trả toàn bộ chi phí giao dịch.