Yêu cầu hệ thống cho Nền ảo Zoom


Tính năng Nền ảo cho phép bạn hiển thị hình ảnh hoặc video làm phông nền trong cuộc họp Zoom, giúp đảm bảo quyền riêng tư tốt hơn hoặc tạo nên phong thái nhất quán, chuyên nghiệp cho mỗi lần thuyết trình. Tùy thuộc vào thiết bị bạn dùng để tham gia cuộc họp, bạn có thể sử dụng tính năng Nền ảo có hoặc không có màn hình xanh lục phía sau, trong đó nền ảo không có màn hình xanh lục sẽ đòi hỏi yêu cầu hệ thống cao hơn.

Ngoài ra, thay vì chọn hình ảnh tĩnh, tính năng nền ảo dù có hay không có màn hình xanh lục cũng đều cho phép bạn chọn video ngắn làm nền ảo cho mình. Cũng giống như nền ảo không có màn hình xanh lục, nền ảo dạng video đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống hơn, và do đó yêu cầu hệ thống cao hơn. 

Vui lòng tham khảo bài viết hỗ trợ chính về cách bật tính năng và đặt nền ảo để được hướng dẫn về các trang thiết bị đề xuất sử dụng kèm tính năng này.

Nếu bạn đang cần trợ giúp về tương thích hoặc khắc phục sự cố Nền ảo, hãy bắt đầu từ việc kiểm tra danh sách yêu cầu dưới đây để đảm bảo rằng phiên bản phần mềm và máy tính hoặc thiết bị của bạn có hỗ trợ tính năng này. 

Ghi chú:

Yêu cầu hệ thống cho Nền ảo trên Zoom Desktop Client

Nền ảnh không sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom Desktop Client phiên bản 5.2.0 trở lên
 • Windows 7, 8 và 10 (64-bit)
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ 
  • Intel i3 
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 5 trở lên
  • Intel i5
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 3 trở lên
  • Intel i7
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 3 trở lên
  • Intel i9 
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 3 trở lên
  • AMD
   • 8 lõi logic
   • 2,0 Ghz trở lên
  • ARM64
   • Qualcomm Adreno 680 trở lên
   • Trình điều khiển phiên bản 27.20.1640.0 trở lên 

Ghi chú: Những yêu cầu này cũng áp dụng cho tính năng làm mờ nền. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra yêu cầu hệ thống cho tính năng làm mờ nền.

Nền ảnh có sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom Desktop Client phiên bản 3.5 trở lên
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ
  • Bộ xử lý Intel lõi kép 2,0 Ghz trở lên (Tương đương i5/i7 hoặc AMD)
  • AMD Ryzen 5/7/9 trở lên

Nền video không sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom Desktop Client phiên bản 4.6.4 trở lên
 • Windows 7, 8 hoặc 10 (64-bit)
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 720p)
  • Intel i5, i7, i9
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
   • Bộ xử lý bắt buộc phải có GPU Intel
   • Hệ điều hành bắt buộc phải là Windows 10, 64-bit
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 1080p)
  • Intel i5 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • Trừ dòng U
  • Intel i7, i9, Xeon
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 4 trở lên
  • CPU Intel với đồ họa tích hợp HD 620 cần đáp ứng các yêu cầu sau:
   • Windows 10, 64-bit
   • Zoom Desktop Client, phiên bản 5.0.4 trở lên
   • Trình điều khiển phiên bản 26.20.xx.xx trở lên
   • i7 lõi kép; HOẶC
   • i5 lõi kép với chuỗi phiên bản chính là 26.20 trở lên, và chuỗi phiên bản phụ là 7323 trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 4 trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Các bộ xử lý không thuộc Intel
   • 8 lõi trở lên với tần số 2,0 GHz trở lên; HOẶC
   • 12 lõi trở lên
  • AMD - Ryzen 5/7/9 trở lên

Nền video có sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom Desktop Client phiên bản 4.6.4 trở lên
 • Windows 7, 8 hoặc 10 (64-bit)
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 720p)
  • Intel i5, i7, i9
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Intel i5, i7, i9, Xeon 
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Các bộ xử lý không thuộc Intel  
   • 6 lõi trở lên với tần số 3,0 GHz trở lên; HOẶC
   • 8 lõi trở lên; HOẶC
   • AMD - Ryzen 5/7/9 trở lên 
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 1080p)
  • Intel i5 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 5 trở lên
  • Intel i7 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 2 trở lên
  • Intel i9, Xeon
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Các bộ xử lý không thuộc Intel
   • 8 lõi trở lên với tần số 3,0 GHz trở lên; HOẶC
   • 12 lõi trở lên; HOẶC
   • AMD - Ryzen 5/7/9 trở lên

Nền ảnh không sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom Desktop Client, 4.6.0 trở lên
 • macOS phiên bản 10.13 trở lên
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ
  • Apple M1  
  • i5 - lõi kép trở lên, thế hệ thứ 6 trở lên
   Ghi chú: Bộ xử lý lõi kép i5 thế hệ thứ 6, yêu cầu hệ điều hành macOS 10.14 trở lên
  • i7 - 4 lõi trở lên, thế hệ thứ 4 trở lên

Ghi chú: Những yêu cầu này cũng áp dụng cho tính năng làm mờ nền. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra yêu cầu hệ thống cho tính năng làm mờ nền.

Nền ảnh có sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom desktop client phiên bản 3.5 trở lên
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ
  • Apple M1 
  • Lõi kép, 2 Ghz trở lên (Tương đương i5/i7 hoặc AMD)

Nền video không sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom desktop client phiên bản 4.6.4 trở lên
 • macOS 10.13 trở lên
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 720p)
  • Apple M1 (Macbook Air và Pro)
  • Intel i5 
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • macOS 10.14 trở lên
  • Intel i5, i7, i9, Xeon
   • 4 lõi trở lên
  • Intel i7, i9, Xeon
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác 
   • 6 lõi trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Các bộ xử lý không thuộc Intel 
   • 8 lõi trở lên
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 1080p)
  • Apple M1 (chỉ dành cho Macbook Pro)
  • Intel i5 
   • 4 lõi trở lên, thế hệ thứ 5 trở lên; HOẶC
   • Lõi kép, thế hệ thứ 7 trở lên và 2,0 Ghz trở lên
  • Intel i7 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 2 trở lên
  • Intel i9, Xeon 
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Các bộ xử lý không thuộc Intel
   • 8 lõi trở lên

Nền video có sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom Desktop Client phiên bản 4.6.4 trở lên
 • macOS 10.9 trở lên
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 720p)
  • Apple M1 
  • Intel i5, i7, i9 
   • 2 lõi
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Intel i5, i7, i9, Xeon
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Các bộ xử lý không thuộc Intel
   • 8 lõi trở lên
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 1080p)
  • Apple M1 
  • Intel i5 
   • 4 lõi
   • Thế hệ thứ 5 trở lên
  • Intel i7
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 2 trở lên
  • Intel i9 và Xeon
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Trừ dòng Atom và dòng Y
  • Các bộ xử lý không thuộc Intel
   • 8 lõi trở lên

Gửi Video HD khi sử dụng Nền ảo

Khi sử dụng Nền ảo không có màn hình xanh lục, độ phân giải video phát ra ở mức 720p. Để đạt được độ phân giải 1080p khi sử dụng Nền ảo mà không có màn hình xanh lục, bạn phải đáp ứng các nguyên tắc của Video HD và các yêu cầu hệ thống sau: 

 • Zoom Desktop Client dành cho macOS: phiên bản 5.8.6 trở lên
 • Bộ xử lý Intel: 6 lõi trở lên 
 • Apple M-Series trở lên 

Nền ảnh có sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom Desktop Client phiên bản 2.0 trở lên
 • Bộ xử lý lõi kép 2 Ghz trở lên (Tương đương i5/i7 hoặc AMD)
 • Màn hình xanh lục thực tế

Nền ảnh không sử dụng màn hình xanh lục

 • Zoom Desktop Client phiên bản 5.7.6 trở lên
 • Các bộ xử lý được hỗ trợ 
  • Intel i3 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 8 trở lên
  • Intel i5
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
  • Intel i7
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 4 trở lên
  • Intel i9 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 4 trở lên
  • Intel Xeon
   • 4 lõi trở lên
   • 2,0 Ghz trở lên
  • AMD
   • 8 lõi logic trở lên
   • 3,0 Ghz trở lên

Ghi chú: Những yêu cầu này cũng áp dụng cho tính năng làm mờ nền. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra yêu cầu hệ thống cho tính năng làm mờ nền.

Yêu cầu Nền ảo cho ứng dụng di động Zoom

 • Ứng dụng di động Zoom, phiên bản 5.3.0 trở lên
 • iPhone 8, 8+, X, hoặc các mẫu mới hơn
 • iPad 9,7" thế hệ thứ 5 và thứ 6
 • iPad 10,2" thế hệ thứ 7 trở lên
 • iPad Pro

Ghi chú: Tùy chọn nền mờ yêu cầu ứng dụng di động Zoom phiên bản 5.6.6 (423) trở lên.

 • Ứng dụng di động Zoom, phiên bản 5.3.0 trở lên
 • Android 8.0 trở lên
 • Bộ xử lý arm64
  • 8 lõi trở lên 
 • RAM 3 GB trở lên
 • GPU
  • Qualcomm Adreno:
   • 540 (Snapdragon 835 / Snapdragon SDM835), hoặc 615 (QCS605 hoặc Snapdragon SDM710) trở lên
  • Mali:
   • Dòng G với phiên bản G72 trở lên
   • CPU phải sau Exynos 9810, Exynos 990, Kirin 980, hoặc Dimensity 1000. 
 • Chỉ hỗ trợ các nhà sản xuất điện thoại sau:
  • Google
  • OnePlus
  • Oppo
  • Redmi
  • Samsung
  • Vivo
  • Xiaomi
  • Huawei

Ghi chú: Tùy chọn nền mờ yêu cầu ứng dụng di động Zoom phiên bản 5.6.6 (2076) trở lên.

 • Hệ điều hành Chrome hoặc trình duyệt Chrome / Edge
 • Bộ xử lý với ít nhất 4 lõi logic (bao gồm 4 lõi thật hoặc lõi kép 4 sợi)