Không thể nhận email từ Zoom


Tổng quan

Nếu bạn không thể nhận email từ Zoom, bao gồm email kích hoạt và thông báo, bạn có thể sử dụng các thông tin sau để khắc phục sự cố.

Tất cả các thông báo liên quan đến tài khoản sẽ được gửi từ địa chỉ no-reply@zoom.us.Hầu hết các máy chủ thư điện tử sẽ nhận được email của Zoom trong vòng vài phút, tuy nhiên một số máy chủ thư điện tử có thể cần đến 30 phút hoặc hơn.

Nếu email của bạn được quản lý bởi tổ chức của bạn, bạn có thể yêu cầu tổ chức đảm bảo
no-reply@zoom.us, cũng như các địa chỉ IP sau đây, được máy chủ thư điện tử của công ty bạn cho phép:

3.235.97.100
3.235.97.101
3.235.97.102
3.235.97.103
3.235.97.104
3.235.97.105
3.235.97.106
3.235.97.107
3.235.97.108
3.235.97.109
3.235.97.110
3.235.97.111
3.235.97.112
3.235.97.113
3.235.97.114
3.235.97.115
3.235.97.116
3.235.97.117
3.235.97.118
3.235.97.119
149.72.21.92
149.72.32.163
149.72.59.154
149.72.112.79
149.72.122.209
149.72.134.114
149.72.163.203
149.72.185.127
149.72.196.70
149.72.196.77
149.72.198.96
149.72.198.100
149.72.199.144
149.72.249.102
149.72.73.235
167.89.93.232
168.245.118.48

Ghi chú: Email về phiếu hỗ trợ sẽ được gửi từ địa chỉ support@zoomus.zendesk.com.

Cũng có thể cần phải kiểm tra thư mục Thư rác của bạn cho các e-mail này, vì một số dịch vụ có thể đánh dấu nhầm những thư này là Thư rác.

Gmail

  1. Chọn More [Thêm].
  2. Chọn Spam [Thư rác].
  3. Tìm kiếm no-reply@zoom.us.

Ghi chú: Đối với Gmail, bạn cũng có thể tìm kiếm tất cả các thư mục thư, bằng cách chọn All Mail [Tất cả thư] ở phần More [Thêm] rồi tìm kiếm no-reply@zoom.us.

Outlook

  1. Chọn Junk Mail [Thư rác].
  2. Tìm kiếm no-reply@zoom.us.

Yahoo

  1. Chọn Spam [Thư rác].
  2. Tìm kiếm no-reply@zoom.us.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy email, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ để được trợ giúp thêm.