Sử dụng Tiện ích mở rộng Zoom dành cho Chrome


Tổng quan

Zoom cung cấp nhiều tùy chọn để lên lịch một cuộc họp.

Tiện ích mở rộng Trình lên lịch Zoom dành cho Chrome cho phép người tham gia lên lịch các cuộc họp Zoom trực tiếp từ Lịch Google. Khi sử dụng tiện ích mở rộng, bạn có thể bắt đầu một cuộc họp tức thời hoặc lên lịch một cuộc họp trong tương lai. Liên kết tham gia cuộc họp và thông tin chi tiết được gửi qua lời mời trên Lịch Google để người dự thính có thể tham gia bằng một cú nhấp chuột từ lịch.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Cài đặt Tiện ích mở rộng

Trước khi có thể lên lịch cuộc họp bằng tiện ích mở rộng Chrome hoặc trực tiếp trong Lịch Google, bạn cần cài đặt tiện ích mở rộng Trình lên lịch Zoom từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Nhấp vào Thêm vào Chrome ở phía trên bên phải của cửa sổ tiện ích mở rộng.

 

Sử dụng Tiện ích mở rộng

 1. Tiện ích mở rộng Zoom dành cho Chrome sẽ cài đặt một biểu tượng bên cạnh thanh địa chỉ Chrome của bạn. Nếu bạn nhấp vào nút Zoom, tiện ích mở rộng Chrome sẽ mở ra.
   
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Zoom của bạn.
 3. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có các tùy chọn bổ sung trong Tiện ích mở rộng Chrome:
  • Lên lịch cuộc họp: Nhấp vào Lên lịch cuộc họp để mở một sự kiện mới trên Lịch Google.
  • Bắt đầu cuộc họp: Di chuột qua Bắt đầu cuộc họp để chọn bắt đầu với video hoặc bắt đầu mà không bật video. Tìm hiểu thêm về cuộc họp tức thời. 
  • Tên/địa chỉ email: Nhấp vào tên hoặc địa chỉ email của bạn để mở trang hồ sơ Zoom của bạn.
  • Biểu tượng bánh răng: Nhấp vào biểu tượng Bánh răng để mở cài đặt cuộc họp Zoom.

Lên lịch cuộc họp từ Lịch Google

Lưu ý: Cài đặt trình lên lịch của bạn được đồng bộ từ Zoom Web Portal.

Bạn cũng có thể tạo lời mời tham gia Cuộc họp Zoom trên Lịch Google.

 1. Tạo một sự kiện lịch mới hoặc chỉnh sửa sự kiện trên lịch hiện có.
 2. Mở tùy chọn bổ sung của sự kiện.
  • Đối với sự kiện lịch mới, nhấp vào Thêm tùy chọn.
  • Đối với sự kiện lịch hiện có, nhấp vào biểu tượng Bút chì.
 3. Nhấp vào Đặt thành Cuộc họp Zoom
 4. Tùy chọn này sẽ tạo một cuộc họp Zoom và điền chi tiết cuộc họp vào phần mô tả.
 5. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Nếu bạn đang lên lịch lại cuộc họp Zoom từ Lịch Google, hãy chỉnh sửa mục nhập lịch và thay đổi ngày/giờ cuộc họp. Không kéo và thả sự kiện lịch hoặc sao chép chi tiết cuộc họp vào một mục nhập lịch khác.

Tùy chọn lên lịch của Tiện ích mở rộng Chrome

Các tùy chọn lên lịch của tiện ích mở rộng Chrome có thể được hiển thị mỗi khi bạn lên lịch cuộc họp hoặc bạn có thể tự động lên lịch cuộc họp với các cài đặt như cuộc họp gần đây nhất bạn lên lịch bằng tiện ích mở rộng.

Hiển thị các tùy chọn lên lịch mỗi lần

Theo mặc định, cuộc họp sẽ được lên lịch với các tùy chọn mà bạn đã sử dụng cho cuộc họp gần đây nhất. Tuy nhiên, bạn có thể hiển thị các tùy chọn lên lịch mỗi lần.

 1. Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng bên cạnh thanh địa chỉ của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng.
 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Yêu cầu mật khẩu cuộc họp: Nhập thủ công mỗi lần
  • Lên lịch cho: Cho phép tôi chọn mỗi lần
  • Người chủ trì thay thế: Cho phép tôi chọn mỗi lần
 4. Giờ đây các tùy chọn lên lịch sẽ hiển thị mỗi khi bạn chọn Đặt thành Cuộc họp Zoom.

Phiên đã hết hạn

Nếu bạn nhận được thông báo rằng phiên của bạn đã hết hạn ("Phiên trên Tiện ích mở rộng Zoom dành cho Chrome của bạn đã hết hạn."), bạn cần đăng nhập lại vào tiện ích mở rộng Chrome.

 1. Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng Zoom bên cạnh thanh địa chỉ của bạn.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn.