Tham gia cuộc họp Zoom qua điện thoại


Bạn có thể tham gia một cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên Zoom mà không cần đến máy tính, nhờ tính năng cho phép bạn quay số gọi để tham gia cuộc họp trực tuyến. Điều này rất hữu ích khi:

Bạn cũng có thể tham gia qua điện thoại bằng tính năng gọi cho tôi.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu tiên quyết để tham gia cuộc gọi Zoom qua điện thoại

Số điện thoại quay số truy cập trên Zoom

Zoom cung cấp các số điện thoại tính cước cho nhiều quốc gia trên thế giới, đi kèm toàn bộ các gói dịch vụ của Zoom. Với những người dùng đã đăng ký gói âm thanh, Zoom cung cấp thêm các số miễn cước và các số có tính cước. Các số điện thoại quay số truy cập khả dụng sẽ phụ thuộc vào gói đăng ký và cài đặt âm thanh của người chủ trì.

Nếu như lời mời cuộc họp không cung cấp số địa phương tại quốc gia bạn, bạn hãy tham khảo danh sách mở rộng gồm các số điện thoại quay số truy cập quốc tế của Zoom. Trường hợp số điện thoại không hiển thị hoặc có dấu sao (***) thay thế một phần chữ số, điều này chứng tỏ số điện thoại không khả dụng đối với tài khoản bạn đang đăng nhập.

Nếu đã sở hữu giấy phép cho Zoom Phone, bạn có thể quay số gọi tới cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến bằng Zoom Phone mà không phải chịu phí sử dụng.

Cách tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến Zoom qua điện thoại

Tham gia cuộc họp qua điện thoại trên máy tính để bàn

Nếu muốn tham gia cuộc họp trên desktop client để chia sẻ video và màn hình nhưng kết nối âm thanh cuộc họp qua điện thoại, hãy làm theo hướng dẫn sau.

 1. Sau khi tham gia thành công vào cuộc họp Zoom, bạn sẽ được yêu cầu tự động kết nối âm thanh. Nếu như không hiện yêu cầu hay bạn đã đóng yêu cầu đó, nhấn vào Tham gia bằng âm thanh trong bảng điều khiển cuộc họp.
  Ghi chú: Trong trường hợp đang tham gia hội thảo trực tuyến, bạn có thể tự động tham gia bằng âm thanh máy tính. Nhấp vào mũi tên đi lên bên cạnh Cài đặt âm thanh, sau đó chọn Chuyển sang âm thanh điện thoại.
 2. Nhấp vào thẻ Cuộc gọi điện thoại.
  Ghi chú: Nếu đã đăng ký tiện ích mở rộng triệu tập, bạn có thể tham gia cuộc họp bằng cách yêu cầu Zoom gọi tới số điện thoại của mình.
 3. Quay số truy cập theo hướng dẫn sau đây:
  • Trong menu thả xuống Quốc gia/Khu vực, chọn xem bạn sẽ gọi từ quốc gia hay khu vực nào.
  • Gọi vào một trong những số điện thoại được cung cấp sẵn.
  • Nhập ID cuộc họp, theo sau là ký tự #.
  • Nhập ID người tham gia, theo sau là ký tự #.
  • Nhập mật khẩu nếu thấy yêu cầu, theo sau là ký tự #

Nếu đã tự động kết nối âm thanh máy tính, bạn có thể ngắt kết nôi âm thanh máy tính và kết nối qua điện thoại:

 1. Nhấp vào mũi tên đi lên, bên cạnh mục Tắt tiếng /Bỏ tắt tiếng.
 2. Nhấp vào Ngắt kết nối âm thanh máy tính.
 3. Nhấp vào Cuộc gọi điện thoại và làm theo các yêu cầu để tiến hành quay số gọi.
 1. Sau khi tham gia thành công vào cuộc họp Zoom, bạn sẽ được yêu cầu tự động kết nối âm thanh. Nếu như không hiện yêu cầu hay bạn đã đóng yêu cầu đó, nhấn vào Tham gia bằng âm thanh trong bảng điều khiển cuộc họp.
  Ghi chú: Trong trường hợp đang tham gia hội thảo trực tuyến, bạn có thể tự động tham gia bằng âm thanh máy tính. Nhấp vào mũi tên đi lên bên cạnh Cài đặt âm thanh, sau đó chọn Chuyển sang Âm thanh điện thoại.
 2. Nhấp vào Cuộc gọi điện thoại.
 3. Quay số truy cập theo hướng dẫn sau đây:
  • Trong menu thả xuống Quốc gia/Khu vực, chọn xem bạn sẽ gọi từ quốc gia hay khu vực nào.
  • Gọi vào một trong những số điện thoại được cung cấp sẵn.
  • Nhập ID cuộc họp, theo sau là ký tự #.
  • Nhập ID người tham gia, theo sau là ký tự #.
  • Nhập mật khẩu nếu thấy yêu cầu, theo sau là ký tự #

Nếu đã tự động kết nối âm thanh máy tính, bạn có thể ngắt kết nôi âm thanh máy tính và kết nối qua điện thoại:

 1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh mục Tắt tiếng/Bỏ tắt tiếng.
 2. Nhấp vào Ngắt kết nối âm thanh máy tính.
 3. Nhấp vào Cuộc gọi điện thoại và làm theo các yêu cầu để tiến hành quay số gọi.
 1. Sau khi tham gia thành công vào cuộc họp Zoom trên trình duyệt web, bạn sẽ được yêu cầu tự động kết nối âm thanh. Nếu như không hiện yêu cầu hay bạn đã đóng yêu cầu đó, nhấn vào Tham gia bằng âm thanh trong bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Quay số truy cập theo hướng dẫn sau đây:
  • Chọn xem bạn sẽ tham gia từ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào thông qua menu thả xuống.
  • Quay số đến một trong những số điện thoại được cung cấp sẵn.
  • Nhập ID cuộc họp, theo sau là ký tự #.
  • Nhập ID người tham gia, theo sau là ký tự #.
  • Nhập mật khẩu nếu thấy yêu cầu, theo sau là ký tự #

Tìm hiểu thêm về Zoom web client.

Tham gia cuộc họp qua điện thoại trên thiết bị di động

 1. Sau khi tham gia thành công vào cuộc họp Zoom, bạn sẽ được yêu cầu tự động kết nối âm thanh. Nếu như không hiện yêu cầu hay đã đóng cửa sổ đó, nhấn vào Tham gia bằng âm thanh trong bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Nhấn nút Quay số gọi.
 3. Nhấn vào mũi tên để chọn xem bạn sẽ gọi từ quốc gia nào.
 4. Nhấn vào số bạn muốn gọi.
 5. Nhấn nút Quay số.
 6. Nhấn nút Gọi.
 7. Để quay lại ứng dụng Zoom, vuốt lên trên thanh màn hình chính (iPhone X) hoặc nhấn nút trang chủ (iPhone 8 trở lên), sau đó chạm vào biểu tượng Zoom.
 8. Khi rời cuộc họp, bạn sẽ được chọn giữa Rời cuộc họp hay Rời cuộc họp trong khi điện thoại vẫn được kết nối, nhờ đó có thể giữ kết nối với cuộc họp ngay cả sau khi đã thoát ứng dụng Zoom.

Nếu đã tự động kết nối âm thanh của thiết bị, bạn có thể ngắt kết nối âm thanh máy tính và kết nối qua điện thoại:

 1. Nhấp vào Xem thêm .
 2. Nhấn vào Ngắt kết nối âm thanh.
 3. Nhấn vào Tham gia bằng âm thanh và làm theo hướng dẫn trên.
 1. Sau khi tham gia thành công vào cuộc họp Zoom, bạn sẽ được yêu cầu tự động kết nối âm thanh. Nếu như không hiện yêu cầu hay đã đóng cửa sổ đó, nhấn vào Tham gia bằng âm thanh trong bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Nhấn nút Quay số gọi.
 3. Trong trường hợp chưa được mặc định chọn sẵn, nhấn vào mũi tên ở phía trên cùng để chọn xem bạn sẽ gọi từ quốc gia nào.
 4. Quay số truy cập theo hướng dẫn sau đây:
  • Quay số đến một trong những số điện thoại được cung cấp sẵn.
  • Nhập ID cuộc họp, theo sau là ký tự #.
  • Nhập ID người tham gia, theo sau là ký tự #.
  • Nhập mật khẩu nếu thấy yêu cầu, theo sau là ký tự #
  • Nhấn Đóng sau khi đã quay số gọi.

Nếu đã tự động kết nối âm thanh của thiết bị, bạn có thể ngắt kết nối âm thanh máy tính và kết nối qua điện thoại:

 1. Nhấp vào Xem thêm .
 2. Nhấn vào Ngắt kết nối âm thanh.
 3. Nhấn vào Tham gia bằng âm thanh và làm theo hướng dẫn trên.
 1. Sau khi tham gia thành công vào cuộc họp Zoom, bạn sẽ được yêu cầu tự động kết nối âm thanh. Nếu như không hiện yêu cầu hay đã đóng cửa sổ đó, nhấn vào Tham gia bằng âm thanh trong bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Nhấn nút Quay số gọi.
 3. Trong trường hợp chưa được mặc định chọn sẵn, nhấn vào mũi tên ở phía trên cùng để chọn xem bạn sẽ gọi từ quốc gia nào.
 4. Nhấn vào nút hình điện thoại ngay bên cạnh số bạn muốn gọi.
 5. Nhấn nút Gọi.
 6.  Nếu được nhắc, hãy cho phép Zoom tạo và quản lý các cuộc gọi trên điện thoại.
 7. Quay lại màn hình chính và mở lại ứng dụng Zoom.
 8. Khi rời cuộc họp, bạn sẽ được chọn giữa Rời cuộc họp hay Rời cuộc họp trong khi điện thoại vẫn được kết nối, nhờ đó có thể giữ kết nối với cuộc họp ngay cả sau khi đã thoát ứng dụng Zoom.

Ghi chú: Nếu đang sử dụng thiết bị Android không có chức năng thực hiện cuộc gọi, hãy quay số gọi theo hướng dẫn sau:

 • Quay số đến một trong những số điện thoại được cung cấp sẵn.
 • Nhập ID cuộc họp, theo sau là ký tự #.
 • Nhập ID người tham gia, theo sau là ký tự #.
 • Nhập mật khẩu nếu thấy yêu cầu, theo sau là ký tự #
 • Nhấn vào Quay lại sau khi quay số tham gia.

Nếu đã tự động kết nối âm thanh máy tính, bạn có thể ngắt kết nôi âm thanh máy tính và kết nối qua điện thoại:

 1. Nhấp vào Xem thêm .
 2. Nhấn vào Ngắt kết nối âm thanh.
 3. Nhấn vào Tham gia bằng âm thanh và làm theo hướng dẫn trên. 

Cách tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến chỉ sử dụng điện thoại

 1. Quay số đến một số điện thoại trong nước. Nếu quay số gọi đến số điện thoại tính cước, bạn sẽ phải trả cước phí cho nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể xem số truy cập trong lời mời cuộc họp, hoặc xem danh sách toàn bộ số điện thoại quay số truy cập quốc tế.
 2. Bạn sẽ được yêu cầu nhập ID cuộc họp - số ID có chín (9), mười (10) hoặc mười một (11) chữ số do người chủ trì cung cấp, theo sau là ký tự #.
 3. Nếu cuộc họp chưa bắt đầu và không bật tùy chọn tham gia trước người chủ trì, bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa của người chủ trì để bắt đầu cuộc họp, hoặc nhấn # để chờ với tư cách là người tham gia.
 4. Bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập ID người tham gia riêng của bạn. Việc này chỉ áp dụng cho trường hợp bạn đã tham gia qua máy tính hoặc thiết bị di động, hoặc khi bạn là người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến. Nhấn # để bỏ qua.
 5. Bạn có thể sẽ được nhắc nhập mật khẩu cuộc họp, theo sau là ký tự #. Mật khẩu này sẽ có trong lời mời cuộc họp do người chủ trì cung cấp. 

Nếu sau đó bạn định tham gia bằng máy tính hoặc thiết bị di động, bạn có thể nhập ID Người tham gia để liên kết phiên trên điện thoại và phiên trên thiết bị đó, qua đó có thể vừa hiển thị video của mình, vừa phát biểu qua điện thoại. Để nhập ID người tham gia khi đang trong cuộc họp, hãy nhập #ID người tham gia# qua điện thoại.

Điều khiển trên điện thoại với tư cách người tham gia

Trong quá trình tham gia cuộc họp Zoom, bạn có thể nhập các lệnh sau thông qua âm báo DTMF trên bàn phím quay số mà điện thoại bạn cung cấp:

Cách nhập mật khẩu cuộc họp thông qua bàn phím quay số

Đối với cuộc họp yêu cầu mật khẩu, Zoom sẽ khởi tạo một mật khẩu dạng số dành riêng cho số điện thoại đó. Bạn có thể xem mật khẩu trong lời mời, bên dưới số điện thoại quay số truy cập và ID cuộc họp. 

Cách chủ trì cuộc họp mà người tham gia chỉ sử dụng điện thoại

Bạn có thể tham gia và bắt đầu bất kỳ cuộc họp Zoom nào từ điện thoại của mình, và điều khiển cuộc họp đó bằng hệ thống âm báo DTMF. Để được cấp quyền người chủ trì, bạn cần phải nhập khóa của người chủ trì, Bạn có thể tìm thấy khóa này trong hồ sơ người dùng của mình

Ghi chú: Nếu bạn bật tùy chọn tham gia trước người chủ trì trong khi tham gia bằng phương thức duy nhất là điện thoại, bạn sẽ không được công nhận là người chủ trì và không được trao các chức năng điều khiển của người chủ trì. Trong trường hợp bạn cần đóng vai trò người chủ trì qua điện thoại và có được đầy đủ các chức năng điều khiển của người chủ trì, vui lòng đừng bật tính năng tham gia trước chủ trì.

Tìm hiểu thêm về cách lên lịch cuộc họp, hay chỉnh sửa một cuộc họp đã được lên lịch:

Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc dùng Hội nghị âm thanh cá nhân.

Những điều cần cân nhắc khi tham gia qua điện thoại với tư cách người chủ trì

Điều khiển trên điện thoại với tư cách người chủ trì cuộc họp

Khi nhập Khóa của người chủ trì để bắt đầu cuộc họp, bạn sẽ có quyền điều khiển của người chủ trì bằng cách nhập âm báo DTMF trên bàn phím quay số. Để nghe tất cả các lệnh có sẵn, nhập ** trên điện thoại của bạn.