Lên lịch cuộc họp


Zoom cung cấp nhiều giải pháp để lên lịch một cuộc họp. Người chủ trì có thể kiểm soát các tùy chọn cho cuộc họp đã được lên lịch trừ các cài đặt mà quản trị viên đã khóa đối với tất cả người dùng của tài khoản hoặc tất cả thành viên trong một nhóm cụ thể.

Để biết thêm các hướng dẫn về lên lịch bằng plugins và tiện ích mở rộng, vui lòng xem:

Ghi chú:

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấn vào biểu tượng Lên lịch.

  Thao tác này sẽ mở cửa sổ trình lên lịch.
 3. Chọn cài đặt cuộc họp của bạn.Lưu ý rằng một số tùy chọn này có thể không khả dụng nếu chúng bị tắt hoặc bị khóa sang vị trí tắt ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm.
  • Chủ đề: Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • Ngày & Giờ
   • Bắt đầu: Chọn ngày và giờ cho cuộc họp của bạn, nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể bắt đầu cuộc họp của mình bất cứ lúc nào trước thời gian đã lên lịch. Bạn có thể nhập theo cách thủ công bất kỳ lúc nào. Ví dụ: bạn có thể nhập 15 vào trường phút. 
   • Múi giờ: Theo mặc định, Zoom sẽ sử dụng múi giờ trên máy tính của bạn. Nhấn vào menu thả xuống để chọn múi giờ khác.
   • Cuộc họp định kỳ: Hãy chọn nếu bạn muốn tổ chức một cuộc họp định kỳ (ID cuộc họp sẽ giữ nguyên cho các phiên).
  • ID cuộc họp
   • Tạo tự động: Tạo một ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên.
   • ID cuộc họp cá nhân*: Sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn.
  • Bảo mật
   • Mật mã: Nhập mật mã cuộc họp. Người tham gia sẽ được yêu cầu nhập mật mã này trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch của bạn.
    Lưu ý: Mật mã cuộc họp phải đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp do quản trị viên của bạn đặt ra.
   • Phòng chờ: Kích hoạt Phòng chờ cho cuộc họp.
   • Chỉ người dùng được xác thực mới có thể tham gia: Hạn chế quyền truy cập cuộc họp để chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể tham gia.
    Ghi chú: Nếu bạn chọn Sign in to Zoom with specified domain [Đăng nhập vào Zoom bằng miền đã chỉ định], bạn không thể thêm bất kỳ miền nào được liệt kê trong danh sách chặn miền.
  • Mã hóa: Lựa chọn giữa Mã hóa nâng cao tiêu chuẩn (khóa mã hóa được lưu trữ trên đám mây) và Mã hóa đầu cuối (khóa mã hóa được lưu trữ trên thiết bị cục bộ của bạn) cho cuộc họp của bạn.
  • Video
   • Người chủ trì: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người chủ trì vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Người tham gia: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người tham gia khi tham dự cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người tham gia vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
  • Âm thanh*: Chỉ cho phép người dùng gọi đến bằng Điện thoại, Âm thanh máy tính, Cả hai, hoặc Âm thanh của bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn).
   • Quay số truy cập từ: Nếu Điện thoại hoặc Cả hai được kích hoạt cho cuộc họp này, nhấn vào Chỉnh sửa để chọn quốc gia bạn muốn quay số truy cập và thêm vào lời mời. Theo mặc định, mục này bao gồm Các quốc gia quay số truy cập toàn cầu được liệt kê trong cài đặt cuộc họp của bạn.
  • Lịch: Chọn dịch vụ lịch để thêm cuộc họp và gửi lời mời đến những người tham gia.
   • Outlook: Mở ứng dụng Outlook trên máy tính và tạo sự kiện cho cuộc họp.
    Lưu ý: Bạn sẽ thấy Outlook khi sử dụng máy khách của Windows.
   • iCal: Mở iCal và tạo sự kiện cho cuộc họp.
    Lưu ý: Bạn sẽ thấy iCal khi sử dụng thiết bị macOS.
   • Lịch Google: Mở Lịch Google trong trình duyệt mặc định của bạn và tạo sự kiện cho cuộc họp.
   • Lịch khác: Mở một cửa sổ mới để sao chép và dán thông tin cuộc họp vào phương thức liên lạc ưa thích của người dùng. Bạn cũng có thể tải tệp tin và có thể mở được tệp tin đó trong hầu hết mọi ứng dụng email.
  • Tùy chọn nâng cao: Nhấp vào mũi tên để xem các tùy chọn cuộc họp bổ sung.
   • Cho phép người tham gia vào cuộc họp trước thời gian bắt đầu: Cho phép người tham gia vào cuộc họp khi bạn vắng mặt hoặc trước khi bạn tham gia. Nếu đã bật tùy chọn này, bạn cũng có thể chọn khoảng thời gian trước giờ bắt đầu theo lịch trình mà họ có thể tham gia: 5 phút, 10 phút, 15 phút hoặc Bất cứ lúc nào.
    Ghi chú: Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với các Tài khoản cơ bản.
   • Tắt tiếng người tham gia khi vào cuộc họp: Nếu tùy chọn tham gia trước người chủ trì chưa bật, tùy chọn này sẽ tắt tiếng của tất cả người tham gia khi họ vào cuộc họp. Người tham gia có thể tự bỏ tắt tiếng sau khi vào cuộc họp. 
    Lưu ý: Để tắt tiếng của tất cả người tham gia hiện đang trong cuộc họp, hãy xem các tùy chọn để quản lý người tham gia.
   • Yêu cầu quyền bỏ tắt tiếng người tham gia: Người tham gia sẽ được nhắc để cho phép người chủ trì tùy ý bỏ tắt tiếng của họ. Nếu yêu cầu này bị từ chối, người chủ trì vẫn có tùy chọn Yêu cầu bỏ tắt tiếng
   • Tự động ghi lại cuộc họp: Chọn nếu bạn muốn ghi lại Cục bộ (trên máy tính) hoặc Trên đám mây.
   • Bật chế độ tập trung khi cuộc họp bắt đầu: Tự động bắt đầu cuộc họp với chế độ tập trung được bật sẵn, để tất cả những người tham gia cuộc họp ít bị phân tâm hơn. Tính năng này yêu cầu client phiên bản 5.9.0 trở lên.
   • Bật các khu vực trung tâm dữ liệu khác cho cuộc họp này*
   • Phê duyệt hoặc từ chối quyền tham gia của người dùng từ các khu vực và quốc gia nhất định: Người chủ trì có thể cho phép chỉ người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể tham dự cuộc họp hoặc chặn tất cả người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể.
   • Lên lịch cho*: Nếu có quyền lên lịch cho người dùng khác, bạn có thể chọn người mà bạn muốn lên lịch từ menu thả xuống.
    Ghi chú: Khi bạn chỉ định quyền lên lịch cho những người dùng khác trong Zoom web portal, bạn có thể chọn xem những người dùng này có thể quản lý các cuộc họp được đánh dấu là riêng tư trong Outlook hoặc Lịch Google hay không. Nếu người dùng không thể quản lý sự kiện riêng tư, họ không thể nhìn thấy liên kết lời mời, chủ đề cuộc họp hoặc danh sách người dự thính.
   • Hiển thị trong Danh sách sự kiện công khai: Thêm cuộc họp này vào lịch công khai được liên kết với URL tùy biến của bạn.
   • Người chủ trì thay thế: Nhập địa chỉ email của một người dùng Zoom khác được cấp phép vào tài khoản của bạn để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt. Nếu đã bật tùy chọn này, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm để Cho phép người chủ trì thay thế thêm hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom client phiên bản 5.8.0 trở lên.
   • Thông dịch (chỉ hỗ trợ trong máy khách Windows và macOS)*: Bật thông dịch ngôn ngữ cho cuộc họp.
 4. Nhấn vào Lưu để hoàn tất và mở dịch vụ lịch đã chọn để thêm cuộc họp.
  Ghi chú:
  • Nếu bạn đang lên lịch một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ cần đặt tính năng định kỳ tại dịch vụ lịch của mình.
  • Nếu chọn Other Calendars [Lịch khác], bạn sẽ có thể sao chép và dán thông tin cuộc họp đã được lên lịch như ngày, giờ, và URL cuộc họp.
 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Cuộc họp và nhấn vào Lên lịch cuộc họp.
 3. Chọn các tùy chọn cuộc họp.Lưu ý rằng một số tùy chọn này có thể không khả dụng nếu chúng bị tắt hoặc bị khóa sang vị trí tắt ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm.
  • Chủ đề: Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • Mô tả: Nhập phần mô tả cuộc họp tùy chọn.
  • Sử dụng mẫu: Áp dụng một mẫu cuộc họp.
  • Thời gian: Chọn ngày và giờ cho cuộc họp của bạn. Bạn có thể nhập thời gian bất kỳ theo cách thủ công và nhấn enter để chọn. Ví dụ: bạn có thể nhập 15 vào trường phút. 
  • Thời lượng: Chọn thời lượng tương đối của cuộc họp. Thao tác này chỉ nhằm mục đích lên lịch. Cuộc họp sẽ không kết thúc sau khoảng thời gian đó.
  • Múi giờ: Theo mặc định, Zoom sẽ sử dụng múi giờ được đặt trong hồ sơ của bạn. Nhấn vào menu thả xuống để chọn múi giờ khác.
  • Cuộc họp định kỳ: Chọn nếu bạn muốn tổ chức một cuộc họp định kỳ (ID cuộc họp sẽ giữ nguyên cho các phiên). Thao tác này sẽ mở ra thêm các tùy chọn định kỳ.
   • Định kỳ: Chọn tần suất diễn ra cuộc họp định kỳ: Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng hoặc Không cố định thời gian. Cuộc họp có thể diễn ra định kỳ tối đa 50 lần, do đó nếu bạn cần tổ chức trên 50 lần, hãy sử dụng tùy chọn Không cố định thời gian.
   • Các tùy chọn định kỳ khác sẽ tùy thuộc vào tần suất cuộc họp diễn ra định kỳ. Bạn có thể cấu hình để kết thúc cuộc họp sau một số lần diễn ra được đặt trước hoặc kết thúc cuộc họp định kỳ vào một ngày cụ thể.
  • Liệt kê cuộc họp này trong Danh sách sự kiện công khai: Thêm cuộc họp vào lịch công khai được liên kết với URL tùy biến của bạn.
  • Đăng ký: Chọn tùy chọn này nếu cuộc họp của bạn yêu cầu đăng ký. Bạn sẽ được cung cấp một liên kết đăng ký thay vì liên kết tham gia dành cho người tham gia.Nếu có yêu cầu đăng ký và cuộc họp đang diễn ra định kỳ, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
   • Người dự thính đăng ký một lần và có thể tham dự mọi lần diễn ra cuộc họp: Người đăng ký có thể tham dự tất cả các lần họp. Ngày và giờ của cuộc họp sẽ được liệt kê và người đăng ký sẽ được đăng ký cho mọi lần diễn ra cuộc họp.
   • Người dự thính cần đăng ký để tham dự vào mỗi lần diễn ra cuộc họp: Người dự thính cần đăng ký để tham dự riêng cho từng lần họp. Họ chỉ có thể chọn ngày và giờ trên trang của người đăng ký.
   • Người dự thính đăng ký một lần và có thể chọn tham dự một hoặc nhiều lần diễn ra cuộc họp: Người dự thính chỉ cần đăng ký một lần và có thể chọn tham dự một hoặc nhiều lần họp. Họ cần chọn ngày và giờ muốn tham dự và sẽ chỉ được đăng ký cho những lần họp đó. Họ có thể chọn nhiều tùy chọn.
  • Lên lịch cho*: Nếu có quyền lên lịch cho người dùng khác, bạn có thể chọn người mà bạn muốn lên lịch từ menu thả xuống.
   Ghi chú: Khi bạn chỉ định quyền lên lịch cho những người dùng khác trong Zoom web portal, bạn có thể chọn xem những người dùng này có thể quản lý các cuộc họp được đánh dấu là riêng tư trong Outlook hoặc Lịch Google hay không. Nếu người dùng không thể quản lý sự kiện riêng tư, họ không thể nhìn thấy liên kết lời mời, chủ đề cuộc họp hoặc danh sách người dự thính.
  • ID cuộc họp
   • Tạo tự động: Tạo một ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên.
   • ID cuộc họp cá nhân*: Sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn.
  • Bảo mật
   • Mật mã: Nhập mật mã cuộc họp. Người tham gia sẽ được yêu cầu nhập mật mã này trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch của bạn.
    Lưu ý: Mật mã cuộc họp phải đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp do quản trị viên của bạn đặt ra.
   • Phòng chờ: Kích hoạt Phòng chờ cho cuộc họp.
   • Yêu cầu xác thực để tham gia: Hạn chế quyền truy cập cuộc họp để chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể tham gia.
    Ghi chú: Nếu bạn chọn Sign in to Zoom with specified domain [Đăng nhập vào Zoom bằng miền đã chỉ định], bạn không thể thêm bất kỳ miền nào được liệt kê trong danh sách chặn miền.
  • Video
   • Người chủ trì: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người chủ trì vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Người tham gia: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người tham gia khi tham dự cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người tham gia vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
  • Âm thanh*: Chỉ cho phép người dùng gọi đến bằng Điện thoại, Âm thanh máy tính, Cả hai, hoặc Âm thanh của bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn).
   • Quay số truy cập từ: Nếu Điện thoại hoặc Cả hai được kích hoạt cho cuộc họp này, nhấn vào Chỉnh sửa để chọn quốc gia bạn muốn quay số truy cập và thêm vào lời mời. Theo mặc định, mục này bao gồm Các quốc gia quay số truy cập toàn cầu được liệt kê trong cài đặt cuộc họp của bạn.
  • Tùy chọn cuộc họp
   • Cho phép người tham gia vào cuộc họp trước thời gian bắt đầu: Cho phép người tham gia vào cuộc họp khi bạn vắng mặt hoặc trước khi bạn tham gia. Nếu đã bật tùy chọn này, bạn cũng có thể chọn khoảng thời gian trước giờ bắt đầu theo lịch trình mà họ có thể tham gia: 5 phút, 10 phút, 15 phút hoặc Bất cứ lúc nào.
    Ghi chú: Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với các Tài khoản cơ bản.
   • Tắt tiếng người tham gia khi vào cuộc họp: Nếu tùy chọn tham gia trước người chủ trì chưa được bật, tắt tiếng của tất cả người tham gia khi họ vào cuộc họp. Người tham gia có thể tự bỏ tắt tiếng sau khi vào cuộc họp. 
    Lưu ý: Để tắt tiếng của tất cả người tham gia hiện đang trong cuộc họp, hãy xem các tùy chọn để quản lý người tham gia.
   • Thêm hình mờ nhằm xác định người tham gia đang xem: Gắn hình ảnh, bao gồm một phần địa chỉ email của người tham gia cuộc họp lên trên nội dung được chia sẻ mà họ đang xem và lên video của người đang chia sẻ màn hình. Quản trị viên của bạn có thể mặc định kích hoạt tính năng này và không cho phép bạn thay đổi.
   • Chỉ định trước Phòng theo nhóm*: Chỉ định trước người tham gia vào các phòng theo nhóm.
   • Tự động ghi lại cuộc họp: Chọn nếu bạn muốn ghi lại Trên máy tính cục bộ hoặc Trên đám mây.
   • Bật chế độ tập trung khi cuộc họp bắt đầu: Tự động bắt đầu cuộc họp với chế độ tập trung được bật sẵn, để tất cả những người tham gia cuộc họp ít bị phân tâm hơn. Tính năng này yêu cầu Zoom Desktop Client phiên bản 5.9.0 trở lên.
   • Bật các khu vực trung tâm dữ liệu khác cho cuộc họp này*
   • Phê duyệt hoặc chặn quyền tham gia của người dùng từ các khu vực/quốc gia cụ thể: Cho phép người dùng từ các khu vực cụ thể tham gia cuộc họp của bạn; hoặc chặn người dùng từ các khu vực cụ thể tham gia cuộc họp của bạn. Khu vực/quốc gia của người dùng được xác định bởi địa chỉ IP của họ.
    Lưu ý: Bạn có thể thay đổi các khu vực/quốc gia mặc định trong cài đặt Web Portal của mình.
   • Người chủ trì thay thế: Nhập địa chỉ email của một người dùng Zoom khác được cấp phép vào tài khoản của bạn để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt. Nếu đã bật tùy chọn này, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm để Cho phép người chủ trì thay thế thêm hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom client phiên bản 5.8.0 trở lên.
   • Thông dịch (chỉ hỗ trợ trong máy khách Windows và macOS)*: Bật thông dịch ngôn ngữ cho cuộc họp.
 4. Lưu để hoàn thành.
 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào Lên lịch.
 3. Chọn các tùy chọn cuộc họp. Một số tùy chọn này có thể không khả dụng nếu chúng bị tắt hoặc bị khóa sang vị trí tắt ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm.
  • Chủ đề: Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • Ngày, Từ, Đến: Chọn ngày và thời gian cho cuộc họp của bạn.
  • Múi giờ: Theo mặc định, Zoom sẽ sử dụng cài đặt múi giờ trên thiết bị của bạn. Để thay đổi múi giờ, hãy nhấn vào trường này.
  • Lặp lại: Chọn nếu bạn muốn tổ chức một cuộc họp định kỳ (cùng một ID cuộc họp cho mọi lần họp định kỳ), và chọn kiểu diễn ra định kỳ: Hàng ngày, Hàng tuần, Hai tuần một lần, Hàng tháng, Hàng năm
  • Sử dụng ID Cuộc họp cá nhân (PMI): Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng ID Cuộc họp cá nhân. Nếu không chọn, một ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên sẽ được tạo.
  • Bảo mật
   • Yêu cầu Mật mã Cuộc họp: Người tham gia phải nhập mật mã của cuộc họp mà bạn đã thiết lập để tham gia cuộc họp đã được lên lịch.
    • Mật mã: Nhập mật mã mà người tham gia sẽ được yêu cầu nhập trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch của bạn.
   • Bật Phòng chờ: Chuyển người tham gia đến Phòng chờ trước khi bạn nhận họ vào cuộc họp đã được lên lịch.
   • Chỉ cho phép người dùng được xác thực: Hạn chế quyền truy cập cuộc họp để chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể tham gia.
    Ghi chú: Bạn không thể thêm bất kỳ miền nào được liệt kê trong danh sách chặn miền.
   • Mã hóa: Lựa chọn giữa Mã hóa nâng cao tiêu chuẩn (khóa mã hóa được lưu trữ trên đám mây) và Mã hóa đầu cuối (khóa mã hóa được lưu trữ trên thiết bị cục bộ của bạn) cho cuộc họp của bạn.
    Ghi chú: Việc sử dụng mã hóa đầu cuối sẽ vô hiệu hóa một số tính năng khiến bạn không sử dụng được chúng.
  • Tùy chọn cuộc họp
   • Bật video của người chủ trì: Bật hoặc tắt video của người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người chủ trì vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Bật video của người tham gia: Bật hoặc tắt video của người tham gia khi tham dự cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người tham gia vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Tùy chọn âm thanh
    • Chọn kết nối âm thanh của bạn: Chỉ cho phép người dùng gọi đến sử dụng chỉ Âm thanh của thiết bị, chỉ Điện thoại, Điện thoại và âm thanh của thiết bị hoặcÂm thanh của bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn).
    • Chọn quốc gia quay số truy cập*: Chọn số điện thoại quay số truy cập để hiển thị trong lời mời cuộc họp. Chạm và kéo từng quốc gia để sắp xếp lại thứ tự.
   • Cho phéptham gia trước người chủ trì: Cho phép người tham gia vào cuộc họp trước bạn. 
    Ghi chú: Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với các Tài khoản cơ bản.
   • Tham gia trước thời gian bắt đầu cuộc họp: Nếu tùy chọn Tham gia trước người chủ trì được bật, bạn cũng có thể đặt khoảng thời gian họ có thể tham gia trước thời gian bắt đầu đã được lên lịch: 5 phút, 10 phút, 15 phút, hoặc Bất kỳ lúc nào.
   • Yêu cầu quyền bỏ tắt tiếng người tham gia: Cho phép người dự thính trong cuộc họp lựa chọn xem họ có muốn người chủ trì phải có được sự đồng thuận trước đó của họ thì mới được bỏ tắt tiếng họ không. 
   • Tự động ghi lại cuộc họp: Tự động ghi lại cuộc họp. 
   • Bật chế độ tập trung: Tự động bắt đầu cuộc họp với chế độ tập trung được bật sẵn, để tất cả những người tham gia cuộc họp ít bị phân tâm hơn. Tính năng này yêu cầu ứng dụng di động phiên bản 5.9.0 trở lên.
   • Vị trí bản ghi: Chọn nếu bạn muốn cuộc họp được ghi lại vào Máy tính cục bộ (vào máy tính của bạn) hoặc trên Đám mây.
   • Khu vực trung tâm dữ liệu khác*
   • Phê duyệt hoặc từ chối quyền tham gia của người dùng từ các khu vực và quốc gia nhất định: Người chủ trì có thể cho phép chỉ những người từ các quận/khu vực cụ thể được tham gia cuộc họp hoặc chặn tất cả người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể.
   • Liệt kê trong trong Danh sách sự kiện công khai: Chỉ định để thêm cuộc họp vào lịch cuộc họp và hội thảo trực tuyến công khai của tài khoản của bạn
   • Lên lịch cho*: Nếu có quyền lên lịch cho người dùng khác, bạn có thể chọn người mà bạn muốn lên lịch từ menu thả xuống.
   • Người chủ trì thay thế: Chọn người dùng trong cùng một tổ chức để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt. Nếu đã bật tùy chọn này, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm để Cho phép người chủ trì thay thế thêm hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom Desktop Client phiên bản 5.8.0 trở lên, hoặc Android Client phiên bản 5.8.3 trở lên.
  • Thêm vào Lịch: Thêm cuộc họp vào ứng dụng lịch mặc định của bạn.
 4. Nhấp vào Hoàn tất để hoàn thành thao tác lên lịch.

Ghi chú: