Tham gia cuộc họp Zoom


Bạn có thể tham gia cuộc họp trực tuyến qua lời mời gửi đến email hay tin nhắn nhanh, từ trình duyệt hay ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn và điện thoại di động, từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, hoặc qua thiết bị H.323 hoặc SIP.

Trước khi tham gia cuộc họp Zoom trên máy tính hoặc thiết bị di động, bạn có thể tải Zoom từ Download Center của chúng tôi. Hoặc bạn sẽ được yêu cầu tải xuống và cài đặt Zoom khi nhấn vào đường dẫn tham gia.

Bạn cũng có thể tham gia một cuộc họp thử nghiệm để làm quen với việc sử dụng Zoom, hoặc tham gia cuộc họp mà không cần tài khoản.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để tham gia cuộc họp trực tuyến

Cách tham gia cuộc họp Zoom trên desktop client

 1. Mở Zoom Desktop Client.
 2. Tham gia cuộc họp bằng một trong các phương thức sau:
  • Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp mà không cần đăng nhập, hãy nhấn Join a Meeting [Tham gia cuộc họp].
  • Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp bằng cách đăng nhập:
   1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
   2. Nhấn thẻ Home [Trang chủ].
   3. Nhấn Join [Tham gia].
 3. Nhập ID cuộc họp và tên hiển thị của bạn.
  • Nếu bạn đã đăng nhập, hãy thay đổi tên của mình nếu bạn không muốn hiển thị tên mặc định.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhập tên hiển thị.
 4. Lựa chọn xem bạn muốn kết nối âm thanh và/hoặc video hay không.
 5. Nhấn Join [Tham gia].

 1. Mở Zoom Desktop Client.
 2. Tham gia cuộc họp bằng một trong các phương thức sau:
  • Nếu bạn muốn tham gia mà không cần đăng nhập, hãy nhấn Join a Meeting [Tham gia cuộc họp] .
  • Nếu bạn muốn tham gia bằng cách đăng nhập:
   1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
   2. Nhấn thẻ Home [Trang chủ].
   3. Nhấn Join [Tham gia].
 3. Nhập số ID cuộc họp và tên.
  • Nếu bạn đã đăng nhập, hãy thay đổi tên của mình nếu bạn không muốn hiển thị tên mặc định.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhập tên hiển thị.
 4. Lựa chọn xem bạn muốn kết nối âm thanh và/hoặc video hay không.
 5. Nhấn Join [Tham gia].

Cách tham gia cuộc họp Zoom trên ứng dụng di động

 1. Mở ứng dụng di động Zoom.
 2. Tham gia cuộc họp bằng một trong các phương thức sau:
  • Nhấn vào Join a Meeting [Tham gia cuộc họp] nếu bạn muốn tham gia mà không cần đăng nhập.
  • Đăng nhập vào Zoom sau đó nhấn vào Join [Tham gia].
 3. Nhập số ID cuộc họp và tên hiển thị của bạn.
  • Nếu bạn đã đăng nhập, hãy thay đổi tên của mình nếu bạn không muốn hiển thị tên mặc định.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhập tên hiển thị.
 4. Lựa chọn xem bạn muốn kết nối âm thanh và/hoặc video hay không, sau đó nhấn Join Meeting [Tham gia cuộc họp].

 1. Mở ứng dụng di động Zoom. Nếu chưa tải xuống ứng dụng di động Zoom, bạn có thể tải từ App Store.
 2. Tham gia cuộc họp bằng một trong các phương thức sau:
  • Nhấn vào Join a Meeting [Tham gia cuộc họp] nếu bạn muốn tham gia mà không cần đăng nhập.
  • Đăng nhập vào Zoom sau đó nhấn vào Join [Tham gia].
 3. Nhập số ID cuộc họp và tên hiển thị của bạn.
  • Nếu bạn đã đăng nhập, hãy thay đổi tên của mình nếu bạn không muốn hiển thị tên mặc định.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhập tên hiển thị.
 4. Lựa chọn xem bạn muốn kết nối âm thanh và/hoặc video hay không, sau đó chọn Join [Tham gia].

Cách tham gia cuộc họp Zoom trên trình duyệt web

Google Chrome

 1. Mở trình duyệt Chrome.
 2. Truy cập vào join.zoom.us.
 3. Nhập ID cuộc họp của bạn do người chủ trì/người tổ chức cung cấp.
 4. Nhấn Join [Tham gia].
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia bằng Google Chrome, bạn có thể sẽ nhận được yêu cầu mở Zoom desktop client để tham gia cuộc họp.
  • (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Always open these types of links in the associated app [Luôn mở loại liên kết này trong ứng dụng liên quan] để bỏ qua bước này trong tương lai.
  • Trong cửa sổ bật lên, nhấn Open Zoom Meetings [Mở Zoom Meetings] (PC) hoặc Open zoom.us [Mở zoom.us] (Mac).

Safari

 1. Mở Safari.
 2. Truy cập vào join.zoom.us.
 3. Nhập ID cuộc họp của bạn do người chủ trì/người tổ chức cung cấp.
 4. Nhấn Join [Tham gia].
 5. Khi được hỏi bạn có muốn mở zoom.us không, hãy nhấn Allow [Cho phép].

Microsoft Edge hoặc Internet Explorer

 1. Mở Edge hoặc Internet Explorer.
 2. Truy cập vào join.zoom.us.
 3. Nhập ID cuộc họp của bạn do người chủ trì/người tổ chức cung cấp.
 4. Nhấn Join [Tham gia].

Mozilla Firefox

 1. Mở Firefox.
 2. Truy cập vào join.zoom.us.
 3. Nhập ID cuộc họp của bạn do người chủ trì/người tổ chức cung cấp.
 4. Nhấn Join [Tham gia].
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia bằng Firefox, bạn có thể sẽ nhận được yêu cầu mở Zoom hoặc gói cài đặt Zoom.
  • Để bỏ qua bước này trong tương lai, hãy chọn hộp kiểm Remember my choice for zoommtg links [Ghi nhớ lựa chọn của tôi cho các liên kết Zoom].
  • Nhấn Open Link [Mở liên kết].

Cách tham gia cuộc họp Zoom bằng các phương thức khác

 1. Trong lời mời trên lịch hoặc qua email, hãy nhấn vào liên kết tham gia.
 2. Tùy thuộc vào trình duyệt web mặc định của bạn, hãy nhấn Allow [Cho phép] nếu bạn nhận được yêu cầu mở Zoom.

Nếu bạn đang sử dụng Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động Zoom thì người khác sẽ có thể gửi cho bạn yêu cầu tham gia cuộc họp thông qua tin nhắn nhanh. Bạn sẽ nhận được thông báo tin nhắn đến, hiển thị ai đang gọi cùng với nhạc chuông. Chọn Accept [Chấp nhận] để tham gia cuộc họp với người đang gọi cho bạn.

 

 1. Trên điện thoại của bạn, hãy quay số hội nghị từ xa được cung cấp trong lời mời gửi đến bạn.
 2. Nhập số ID cuộc họp khi bạn nhận được yêu cầu, sử dụng bảng phím số của bạn.

Ghi chú: Nếu đã tham gia cuộc họp bằng máy tính, bạn sẽ có tùy chọn nhập ID người tham gia gồm 6 chữ số của mình để được liên kết với máy tính của bạn. Nếu chưa từng tham gia bằng máy tính, bạn chỉ cần nhấn # một lần nữa khi được yêu cầu nhập ID người tham gia của bạn.

 1. Quay số địa chỉ IP cung cấp cho bạn trong lời mời họp (yêu cầu cần có tiện ích mở rộng cổng Trình kết nối phòng).
 2. Nhập ID cuộc họp bằng tín hiệu âm kép đa tần (DTMF), sau đó là dấu #.
  Bạn cũng có thể sử dụng dải quay số như 192.168.10.55 ##000111000 để trực tiếp tham gia cuộc họp. 

Cách tham gia cuộc họp bằng Zoom web client

Zoom web client cho phép người dùng tham gia cuộc họp bằng trình duyệt web mà không phải tải xuống bất kỳ plugin hay phần mềm nào.

Tham gia cuộc họp Zoom mà không cần tải ứng dụng

Ghi chú: Người chủ trì cuộc họp phải bật tính năngShow a "Join from your browser" link [Hiển thị liên kết "Tham gia bằng trình duyệt của bạn"] cho người tham gia.

 1. Tìm kiếm liên kết lời mời họp từ email hoặc lời mời trên lịch của bạn.
 2. Nhấn vào liên kết tham gia để tham gia cuộc họp.
  Trên trình duyệt web, một cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu bạn mở hoặc tải xuống ứng dụng.
 3. Trong cửa sổ bật lên, nhấn Ccancel [Hủy].
 4. Ở cuối trang, nhấn tham gia bằng trình duyệt.
  Bạn sẽ được chuyển đến một trang mới.
 5. Nhấn Allow [Cho phép] để cho phép Zoom quyền truy cập micrô và camera của bạn.
 6. Đăng nhập bằng tên của bạn để tham gia cuộc họp.
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Remember my name for future meetings [Ghi nhớ tên của tôi cho các cuộc họp trong tương lai].
 8. Nhấn Join [Tham gia].