Tải xuống Zoom desktop client và ứng dụng di động Zoom


Zoom hợp nhất hội nghị video trên đám mây, cuộc họp trực tuyến đơn giản và nhắn tin nhóm thành một nền tảng dễ sử dụng. Giải pháp của chúng tôi cung cấp trải nghiệm video, âm thanh và chia sẻ màn hình không dây tốt nhất trên nhiều nền tảng.

Bạn có thể tải xuống Zoom desktop client dành cho macOS, Windows, LinuxChrome PWA, cũng như ứng dụng di động Zoom dành cho iOSAndroid, từ Download Center. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống trình cài đặt cho ứng dụng Zoom và các plugin khác nhau. Zoom sẽ bắt đầu tự động tải xuống khi bạn bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Zoom đầu tiên.

Nếu bạn mới sử dụng nền tảng Zoom, hãy xem hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để tìm hiểu các bước sử dụng ứng dụng Zoom sau khi đã cài đặt ứng dụng Zoom.

Bài viết này đề cập đến:

Cách tải xuống Zoom desktop client

Để tải xuống Zoom desktop client:

 1. Trong trình duyệt internet của bạn, hãy nhập https://zoom.us/.
 2. Ở trên cùng bên phải của trang, nhấn vào TÀI LIỆU rồi nhấn vào Tải xuống Zoom desktop client.
  Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào Download Center.
 3. Trong Zoom Client for Meetings, nhấn vào nút Tải xuống.
  Ở dưới cùng bên trái của màn hình, trình cài đặt Zoom (ZoomInstaller.exe) sẽ bắt đầu tự động tải xuống Zoom desktop client. Nếu quá trình tải xuống không bắt đầu, nhấn đúp vào trình cài đặt Zoom để bắt đầu cài đặt desktop client.
  Ghi chú: Sau khi quá trình cài đặt Zoom desktop client hoàn tất, biểu tượng Zoom sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.
 4. Hoàn tất quá trình cài đặt.
  Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Linux hoặc macOS, vui lòng truy cập các bài viết Hỗ trợ về cách cài đặt ứng dụng Zoom trên hệ điều hành Linux hoặc macOS.
 5. Nhấp đúp vào biểu tượng Zoom trên màn hình để bắt đầu sử dụng Zoom.

Cách tải xuống ứng dụng di động Zoom

Để tải xuống ứng dụng di động Zoom dành cho hệ điều hành iOS:

 1. Nhấn vào biểu tượng App Store.
 2. Ở dưới cùng bên phải của màn hình, nhấn vào Tìm kiếm.
 3. Nhập “Zoom” vào hộp tìm kiếm.
 4. Sau khi kết quả tìm kiếm xuất hiện, nhấn vào ZOOM Cloud Meetings.
 5. Nhấn vào nút NHẬN.
  Zoom sẽ bắt đầu tải xuống trên thiết bị iOS của bạn.
  Ghi chú: Khi ứng dụng di động Zoom hoàn tất quá trình cài đặt, biểu tượng ứng dụng Zoom sẽ xuất hiện trên Màn hình chính của bạn.
 6. Sau khi tải xong ứng dụng di động Zoom, bạn có thể truy cập và bắt đầu sử dụng Zoom bằng các phương thức sau:
  • Nếu bạn vẫn ở trang App Store của Zoom, nhấn vào MỞ.
  • Nếu bạn đã thoát khỏi App Store, nhấn vào biểu tượng ứng dụng di động Zoom trên Màn hình chính.

Nếu bạn chưa quen với ứng dụng Zoom iOS, hãy xem hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để biết các bước tiếp theo về cách sử dụng ứng dụng Zoom iOS sau khi bạn đã tải xuống ứng dụng.

Để tải xuống ứng dụng di động Zoom dành cho hệ điều hành Android:

 1. Nhấn vào biểu tượng Google Play.
 2. Ở cuối màn hình, nhấn vào Ứng dụng.
 3. Ở trên cùng bên phải của màn hình, nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm.
 4. Nhập “Zoom” vào hộp tìm kiếm.
 5. Sau khi kết quả tìm kiếm xuất hiện, nhấn vào ZOOM Cloud Meetings.
 6. Nhấn vào nút Cài đặt.
 7. Nhấn vào Chấp nhận để xác nhận cài đặt.
  Zoom sẽ bắt đầu tải xuống trên thiết bị Android của bạn.
  Ghi chú: Khi ứng dụng di động Zoom hoàn tất quá trình cài đặt, biểu tượng ứng dụng Zoom sẽ xuất hiện trên Màn hình chính của bạn.
 8. Sau khi tải xong ứng dụng di động Zoom, bạn có thể truy cập và bắt đầu sử dụng Zoom bằng các phương thức sau:
  • Nếu bạn vẫn ở trang Google Play của Zoom, nhấn vào Mở.
  • Nếu bạn đã thoát khỏi Google Play, nhấn vào biểu tượng ứng dụng di động Zoom trên Màn hình chính của bạn.

Nếu bạn chưa quen với ứng dụng Zoom Android, hãy xem hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để biết các bước tiếp theo về cách sử dụng ứng dụng Zoom Android sau khi bạn đã tải xuống ứng dụng.