Sử dụng Nền mờ


Khi tính năng nền ảo tùy chỉnh không khả dụng hoặc không phù hợp với nhu cầu của bạn, nếu vẫn muốn duy trì sự riêng tư nhất định cho môi trường quanh mình thì tùy chọn nền mờ có thể là một lựa chọn thay thế tuyệt vời. Tùy chọn này đơn giản làm mờ nền video của bạn, che đi người hoặc vật phía sau bạn. Tính năng này rất phù hợp để ẩn đi căn phòng ký túc xá huyên náo, khi tham gia cuộc họp ở một quán cà phê, hoặc giúp bạn trông chuyên nghiệp hơn.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt khi sử dụng nền mờ

Cách bật nền mờ

Tùy chọn Blur [Làm mờ] chỉ là một phiên bản khác của các tùy chọn nền ảo, và được tùy chỉnh trực tiếp trong mục cài đặt Nền ảo. Vui lòng tham khảo phần Bật nền ảo trong mục hỗ trợ Nền ảo. 

Cách bật nền mờ trước cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấn vào  Settings [Cài đặt].
 3. Chọn Backgrounds & Filters [Nền và bộ lọc] .
  Ghi chú: Nếu bạn không thấy thẻ Virtual Background [Nền ảo] trong khi bạn đã bật tính năng này trên web portal, hãy đăng xuất và đăng nhập lại vào Zoom desktop client.
 4. Nhấn vào tùy chọn Blur [Làm mờ].
  Nền phía sau bạn sẽ được làm mờ đi để che khu vực xung quanh.

Cách bật nền mờ trong cuộc họp

 1. Tham gia Cuộc họp Zoom hoặc Hội thảo trực tuyến với tư cách là người tham gia chính. 
 2. Ở góc dưới bên trái của cửa sổ video, nhấp vào mũi tên lên bên cạnh nút Bắt đầu video /Dừng Video
 3. Nhấp vào Làm mờ nền của tôi
  Ghi chú: Tùy chọn này yêu cầu phiên bản 5.9.3 trở đi. Vui lòng tham khảo phần trên để điều khiển tính năng nền mờ khi sử dụng các phiên bản cũ hơn. 

Lưu ý:

Android | iOS

Cách bật nền mờ trong cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Ứng dụng di động Zoom.
 2. Khi đang trong cuộc họp Zoom, nhấn  More [Thêm] ở phần điều khiển.
 3. Nhấn vào Virtual Background [Nền ảo] (Android) hoặc Background and Filters [Nền và bộ lọc] (iOS).
 4. Nhấn vào tùy chọn Làm mờ.
  Nền phía sau bạn sẽ được làm mờ đi để che khu vực xung quanh.

Lưu ý: