Bắt đầu với tư cách là người dự thính OnZoom


Ghi chú: OnZoom chỉ có tại thị trường Mỹ khi ra mắt. OnZoom sẽ có mặt trên toàn cầu vào một thời điểm sau đó.

OnZoom là một nền tảng nhập vai, nơi người tiêu dùng có thể tìm kiếm và tận hưởng những trải nghiệm trực tuyến tương tác và hấp dẫn mới từ những người sáng tạo thuộc mọi quy mô: từ các tổ chức truyền thông lớn đến các Người chủ trì cá nhân sáng tạo.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để bắt đầu với tư cách là Người dự thính OnZoom

Cách đăng ký sự kiện OnZoom

Ghi chú: Để tham gia sự kiện, người dùng phải đăng nhập vào Zoom desktop client bằng cách sử dụng cùng một tài khoản email được sử dụng khi đăng ký/mua vé OnZoom của họ.

Đăng ký sự kiện OnZoom miễn phí

Để đăng ký sự kiện miễn phí:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
  Tất cả các sự kiện mà bạn có thể đăng ký sẽ được hiển thị.
 2. Nhấn vào sự kiện miễn phí mà bạn muốn đăng ký.
 3. Nhấn Register [Đăng ký].
 4. Trong  cửa sổ Choose Ticket [Chọn vé], hãy chọn vé bạn muốn và nhấn Continue [Tiếp tục].
  Nếu có thể, hãy sử dụng nút cộng + hoặc trừ - để chọn số lượng vé bạn muốn.
 5. Trên trang Review Order [Xem lại đơn hàng] :
  • Bên dưới Email Address [Địa chỉ email], nhập địa chỉ email của bạn.
   Nếu bạn có nhiều vé, hãy nhập địa chỉ email của (những) người nhận vé.
  • (Tùy chọn) Nhấn Edit Ticket [Sửa vé] để sửa thông tin vé của bạn hoặc Delete [Xóa] để xóa vé.
  • (Tùy chọn) Chọn các hộp kiểm mà bạn muốn:
 6. Nhấn Confirm Registration [Xác nhận đăng ký].
  Khi trang xác nhận đơn đăng ký xuất hiện, bạn có thể đồng bộ sự kiện với lịch của mình.

Ghi chú: Hình đại diện của bạn trong một sự kiện miễn phí sẽ là chữ viết tắt của tên tài khoản OnZoom của bạn. Hình đại diện cho các sự kiện miễn phí không thể thay đổi.

Đăng ký sự kiện OnZoom trả phí

Ghi chú: Một địa chỉ email không thể nhận nhiều vé.

Trước khi bạn có thể đăng ký cho một sự kiện trả phí, bạn phải nhập phương thức thanh toán của mình để hoàn thành quá trình đăng ký địa chỉ gửi vé.

Để đăng ký sự kiện trả phí:

 1. Đăng nhập OnZoom.
  Tất cả các sự kiện mà bạn có thể đăng ký sẽ được hiển thị.
 2. Nhấn vào sự kiện trả phí mà bạn muốn đăng ký.
 3. Nhấn Register [Đăng ký].
 4. Trong cửa sổ Choose Ticket [Chọn vé] , hãy chọn vé bạn muốn và nhấn Continue [Tiếp tục].
  Nếu có thể, hãy sử dụng nút cộng + hoặc trừ - để chọn số lượng vé bạn muốn.
 5. Nhấn Continue [Tiếp tục].
 6. Trên trang Review Order [Xem lại đơn hàng] :
  • Bên dưới Email Address [Địa chỉ email], nhập địa chỉ email của bạn.
   Nếu bạn có nhiều vé, hãy nhập địa chỉ email của (những) người nhận vé.
  • (Tùy chọn) Nhấn Edit Ticket [Sửa vé] để sửa thông tin vé của bạn hoặc Delete [Xóa] để xóa vé.
  • (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm I agree that OnZoom may share my contact information with the event organizer [Tôi đồng ý rằng OnZoom có thể chia sẻ thông tin liên hệ của tôi với người tổ chức sự kiện].
 7. Nhấn Continue [Tiếp tục].
 8. Trong trang Confirm and Pay [Xác nhận và thanh toán] , hãy chọn thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc PayPal, sau đó nhập thông tin cần thiết để hoàn tất việc mua vé của bạn.
  Ghi chú:
  • Nếu bạn đã lưu địa chỉ của mình vào hồ sơ, địa chỉ của bạn sẽ được hiển thị.
   Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa địa chỉ thanh toán đã lưu trong luồng đăng ký trả phí này. Sau khi bạn lưu địa chỉ đã cập nhật trong suốt hành trình, địa chỉ cũng sẽ được cập nhật tại phần Attendee Payment & Billing [Hóa đơn và thanh toán của người dự thính].
  • Các phương thức thanh toán sẽ phụ thuộc vào hình thức thanh toán mà Người chủ trì chấp nhận.
 9. Chọn hộp kiểm I have read and agree to theEvent Participant Terms of Use and acknowledge the OnZoom Privacy Statement [Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng của người tham gia sự kiện và chấp nhận Tuyên bố về quyền riêng tư của OnZoom] ở cuối trang.
 10. Nhấn Confirm and Pay [Xác nhận và thanh toán].
  Khi trang xác nhận đơn đăng ký xuất hiện, bạn có thể đồng bộ sự kiện với lịch của mình.

Cách chia sẻ thông tin liên hệ với người tổ chức sự kiện

Bạn có thể được yêu cầu chia sẻ thông tin liên hệ của mình với Người chủ trì khi bạn đăng ký một số sự kiện OnZoom nhất định. Người chủ trì OnZoom sẽ nhận được thông tin liên hệ của bạn từ OnZoom ngay khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin của mình với họ. Bạn cần biết là một khi Người chủ trì nhận được thông tin của bạn, thông tin đó có thể được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư riêng của Người chủ trì. Ví dụ, Người chủ trì có thể trực tiếp gửi thông tin của bạn về sự kiện, sự kiện trong tương lai, và các thông tin truyền thông tiếp thị khác, hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên khác. Hãy đảm bảo rằng bạn xem xét cẩn thận các chính sách áp dụng của Người chủ trì. Chính sách của Người chủ trì có thể có trên danh sách sự kiện hoặc trang hồ sơ của Người chủ trì hoặc có thể được yêu cầu bằng cách liên hệ với Người chủ trì.

Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin liên hệ của mình với Người chủ trì, hãy xóa hoặc không chọn ôI agree that OnZoom may share my contact information with the event organizer [Tôi đồng ý rằng OnZoom có thể chia sẻ thông tin liên hệ của tôi với người tổ chức sự kiện]. Nếu bạn có câu hỏi về cách thông tin của bạn sẽ được sử dụng, hãy liên hệ với Người chủ trì thông qua các dịch vụ liên hệ người chủ trì của chúng tôi để lấy và xem xét chính sách quyền riêng tư của họ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thông lệ về quyền riêng tư của OnZoom bằng cách truy cập tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi .

Cách tham gia một sự kiện

Sau khi bạn đã hoàn thành đăng ký tham gia một sự kiện miễn phí hoặc có trả phí, bạn sẽ nhận được một email xác nhận đăng ký của mình.

Lưu ý:

Tham gia sự kiện từ email

Để tham gia một sự kiện từ email:

 1. Mở email xác nhận sự kiện OnZoom.
 2. Nhấn View Ticket [Xem vé].
  Điều này sẽ chuyển hướng bạn đến trang chi tiết của sự kiện.
 3. Nhấn Join [Tham gia].

Tham gia sự kiện từ tài khoản OnZoom của bạn

Để tham gia sự kiện từ tài khoản OnZoom của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản OnZoom của bạn.
  Ghi chú: Bạn phải đăng nhập bằng cùng một địa chỉ email mà vé của bạn đã đăng ký.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào Tickets [Vé].
 3. Nhấn vào sự kiện bạn muốn tham gia.
 4. Nhấn Join Lobby [Vào sảnh đợi].

Tham gia sự kiện từ lịch hẹn

Để tham gia một sự kiện từ lịch hẹn:

 1. Mở lịch của bạn.
 2. Tìm mục sự kiện OnZoom mà bạn muốn tham gia.
 3. Mở mục đã lên lịch.
 4. Nhấn vào liên kết Join OnZoom Event [Tham gia sự kiện OnZoom].
  Ghi chú: URL trong mục lịch là duy nhất cho tài khoản OnZoom của bạn. Người dùng khác không thể mở được đường dẫn này.

Tham gia sự kiện từ hệ thống Zoom Rooms

Bạn sẽ cần thiết lập Zoom Rooms và bạn sẽ cần phải đăng nhập vào hệ thống phòng của mình để tham dự các sự kiện OnZoom bằng cách sử dụng Zoom Rooms.

Tham gia sự kiện từ thiết bị Zoom for Home

Bạn sẽ cần một thiết bị tương thích Zoom for Home để tham dự các sự kiện OnZoom bằng Zoom for Home.

Cách yêu thích một sự kiện

Để lưu sự kiện vào danh sách Favorites [Yêu thích]của bạn:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Tìm sự kiện bạn muốn yêu thích, sau đó nhấn vào nútheart-button.png Favorite [Yêu thích] trên thẻ sự kiện.
  Bạn cũng có thể nhấn vào nút-ERR:REF-NOT-FOUND- Favorite [Yêu thích] trong trang chi tiết của sự kiện.

Để xem danh sách các sự kiện bạn đã yêu thích, nhấn Favorites [Yêu thích] ở góc trên cùng bên phải.

Cách chia sẻ một sự kiện

Để chia sẻ một sự kiện OnZoom:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Tìm sự kiện bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn nút share-button.png Share [Chia sẻ] trên thẻ sự kiện.
  Bạn cũng có thể nhấn vào nút -ERR:REF-NOT-FOUND- Share [Chia sẻ] trong trang chi tiết của sự kiện.
 3. Chọn chia sẻ sự kiện của bạn thông qua các tùy chọn sau:
  • Email: Nhấn vào biểu tượng email ✉︎.
   Soạn email của bạn, sau đó gửi để chia sẻ.
  • Mạng xã hội: Chọn biểu tượng mạng xã hội mà bạn muốn chia sẻ sự kiện: Facebook, Messenger, Twitter, hoặc LinkedIn.
  • Share Event Link [Chia sẻ liên kết sự kiện]: Sao chép và dán liên kết sự kiện để chia sẻ.

Cách đánh giá một sự kiện

Để đánh giá một sự kiện:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn Tickets [Vé].
 3. Nhấn vào thẻ Past [Đã diễn ra].
 4. Nhấn Rate Event [Đánh giá sự kiện] bên cạnh sự kiện đã diễn ra mà bạn muốn đánh giá.
 5. Chọn số sao để phản ánh trải nghiệm của bạn về sự kiện.
  Ghi chú: Nếu bạn đánh giá 5 sao, một ngôi sao thưởng sẽ xuất hiện và bạn có thể cộng thêm vào đánh giá nếu Người chủ trì đã làm đặc biệt tốt.
 6. (Tùy chọn) Trong hộp phản hồi, hãy nhập nhận xét hoặc đánh giá sự kiện để cung cấp thêm chi tiết.
 7. Nhấn vào Save [Lưu].

Sửa xếp hạng của sự kiện

Để sửa xếp hạng trước đó:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn Tickets [Vé].
 3. Nhấn vào thẻ Past [Đã diễn ra].
 4. Ở bên phải của một sự kiện mà bạn đã đánh giá, nhấn Review Rating [Xem lại đánh giá].
 5. Nhấn Edit [Chỉnh sửa]pencil-button.png.
 6. (Tùy chọn) Nhấn vào số sao bạn muốn thay đổi xếp hạng của sự kiện.
 7. (Tùy chọn) Trong hộp phản hồi, hãy chỉnh sửa nhận xét hoặc đánh giá của bạn.
 8. Nhấn vào Save [Lưu].

Xóa xếp hạng của sự kiện

Để xóa xếp hạng trước đó:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn Tickets [Vé].
 3. Nhấn vào thẻ Past [Đã diễn ra].
 4. Ở bên phải của một sự kiện mà bạn đã đánh giá, nhấn Review Rating [Xem lại đánh giá].
 5. Nhấn Delete [Xóa]trash-button.png.

Cách tìm kiếm sự kiện

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các sự kiện mà bạn quan tâm hơn bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm của OnZoom hoặc nhấn vào danh mục OnZoom for You [OnZoom dành cho bạn] trên trang chủ.

Tìm kiếm sự kiện theo từ khóa

Để tìm kiếm sự kiện bằng từ khóa:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Trong hộp tìm kiếm What do you want to attend? [Bạn muốn tham dự gì?] hãy nhập các từ khóa mà sự kiện của bạn có thể bao gồm.

Lọc tìm kiếm sự kiện

Để lọc các sự kiện theo thể loại:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào thể loại mà bạn muốn giới hạn tìm kiếm sự kiện của mình:
  • OnZoom for You [OnZoom dành cho bạn]
  • Education & Family [Giáo dục và gia đình]
  • Business & Networking [Kinh doanh và kết nối]
  • Entertainment & Visual Arts [Giải trí và nghệ thuật thị giác]
  • Thực phẩm & Đồ uống
  • Fitness & Health [Thể dục và sức khỏe]
  • Home & Lifestyle [Nhà cửa và lối sống]
  • Community & Spirituality [Cộng đồng và tâm linh]
  • Khác
 3. (Tùy chọn) Sử dụng bộ lọc tìm kiếm để thu hẹp thêm kết quả tìm kiếm:
  • Ngày
  • Danh mục
  • Mức giá
  • Loại
 4. Tìm kiếm sự kiện của bạn với các bộ lọc đã chọn.

Cách tặng vé sự kiện

Bạn có thể mua vé tham dự một sự kiện và tặng vé—hoặc chuyển vé—cho người khác.

Để tặng vé một sự kiện trả phí:

 1. Nhấn View Tickets [Xem vé] trên trang xác nhận yêu cầu.
  Bạn cũng có thể nhấn Tickets [Vé] ở góc trên cùng bên phải.
 2. Tìm sự kiện mà bạn muốn tặng, sau đó nhấn vào nút Gift [Tặng].
 3. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn tặng quyền sở hữu vé.
 4. (Tùy chọn) Nhập một tin nhắn về lý do tại sao bạn tặng cho họ vé này.
 5. Nhấn nút Gift to Friend [Tặng cho bạn bè].

Gán lại quyền sở hữu vé sự kiện

Ghi chú: Chỉ những người đăng ký ban đầu cho sự kiện mới có thể gán lại một vé quà tặng.

Nếu bạn được tặng vé và bây giờ muốn gán lại quyền sở hữu vé đó cho người khác:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào Tickets [Vé].
 3. Nhấn vào thẻ Orders [Đơn hàng].
 4. Nhấn vào dấu ba chấm more-button__1_.png bên cạnh sự kiện bạn đã tặng vé trước đó, sau đó nhấn View Details [Xem chi tiết].
 5. Nhấn Reassign [Gán lại].
 6. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chuyển quyền sở hữu vé đến.
 7. (Tùy chọn) Nhập một tin nhắn về lý do tại sao bạn tặng cho họ vé này.
 8. Nhấn Gift to Friend [Tặng cho bạn bè].

Làm thế nào để hủy đăng ký của bạn

Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào trong phạm vi chính sách hủy của Người chủ trì.

Cách liên hệ với Người chủ trì

Để liên hệ với Người chủ trì qua email:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào Tickets [Vé].
 3. Trong danh sách các sự kiện đã đăng ký của bạn, nhấn View Order [Xem đơn hàng].
 4. Ở phía bên trái, nhấn Contact Host [Liên hệ với người chủ trì].
 5. Soạn email của bạn, sau đó gửi đến Người chủ trì.