Bắt đầu với Zoom Phone (người dùng)


Tổng quan

Hướng dẫn bắt đầu nhanh của Zoom Phone hỗ trợ người dùng cuối thiết lập tài khoản Zoom Phone và sử dụng các tính năng cơ bản như thực hiện cuộc gọi và kiểm tra thư thoại. Hãy đọc hướng dẫn bắt đầu nhanh này để nắm được khái quát về các tính năng và nhấp vào liên kết được nhúng để tìm hiểu thêm.

Lưu ý:

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Thiết lập ban đầu

Nếu quản trị viên Zoom Phone đã cấp cho bạn một giấy phép Zoom Phone, bạn sẽ nhận được email thông báo cùng liên kết để thiết lập Zoom Phone.

 1. Nhấp vào liên kết ở phía dưới cùng của email thông báo. Nếu bạn không nhận được email, hãy đăng nhập vào Zoom Web Portal và nhấp vào Điện thoại.
 2. Nhập các thông tin được yêu cầu để thiết lập Zoom Phone:

  • Mã quốc gia và khu vực: Mã khu vực được sử dụng khi bạn quay số địa phương.
  • Múi giờ: Đảm bảo rằng bạn thiết lập đúng múi giờ. Múi giờ sẽ ảnh hưởng đến một vài tính năng Zoom Phone bao gồm giờ hành chính/đóng cửa/nghỉ lễ và điện thoại bàn do quản trị viên của bạn cung cấp.
  • Mã PIN: Nhập mã PIN thư thoại được sử dụng để kiểm tra thư thoại trên điện thoại bàn do quản trị viên của bạn cung cấp. Bạn sẽ không cần mã PIN để kiểm tra thư thoại bằng Zoom Desktop, ứng dụng di động hay Web Portal của Zoom.
 3. Nhấp vào Thiết lập.

Cài đặt điện thoại

Sau khi thực hiện thiết lập ban đầu, bạn nên điều chỉnh cài đặt Zoom Phone trên Web Portal.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Điện thoại, sau đó nhấp vào thẻ Cài đặt.
  Sau đây là một số cài đặt quan trọng mà có thể bạn sẽ cần thay đổi:

Liên lạc

Theo mặc định, bạn có thể gọi đến danh mục liên lạc trên Zoom Desktop Client hoặc ứng dụng di động Zoom để gọi những người thuộc cùng một tổ chức. Theo dõi các bài viết sau để thêm liên lạc từ các dịch vụ của bên thứ ba:

Cuộc gọi điện thoại

Sau khi thiết lập, bạn có thể bắt đầu thực hiện và nhận cuộc gọi với Zoom Phone. Thực hiện cuộc gọi bằng bàn phím số hoặc tìm kiếm các liên lạc nội bộ, bên ngoài hay đã đồng bộ. Đối với cuộc gọi đến, bạn có thể từ chối và định tuyến cuộc gọi đến thư thoại của bạn.

Điều khiển trong cuộc gọi

Trong cuộc gọi, bạn có thể:

Thư thoại

Zoom Phone chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi đến không trả lời và bị từ chối đến thư thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng Zoom Desktop Client, ứng dụng di động hoặc Web Portal của Zoom để phát và quản lý tin nhắn thoại của bạn.

Lịch sử cuộc gọi và bản ghi

Sau khi thực hiện, nhận hoặc ghi lại cuộc gọi, bạn có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi và bản ghi trên Zoom Desktop Client, ứng dụng di động hoặc Web Portal của Zoom.

Điện thoại bàn

Nếu quản trị viên Zoom Phone thiết lập điện thoại bàn cho bạn, bạn có thể sử dụng điện thoại bàn đó để thực hiện và nhận cuộc gọi cũng như kiểm tra thư thoại. Xem hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho điện thoại dòng Polycom VVXYealink T4/T5. Điện thoại bàn không hỗ trợ tất cả các tính năng Zoom Phone.

Tính năng bổ sung

Sau khi bạn làm quen với Zoom Phone, hãy sử dụng những tính năng này để nâng cao hơn nữa trải nghiệm của mình: