Thay đổi phương thức thanh toán Zoom


Zoom cung cấp nhiều cách để bạn thanh toán hóa đơn một cách thuận tiện bằng các phương thức thanh toán hiện có. Tùy thuộc vào các tiêu chí đủ điều kiện, Zoom chấp nhận các khoản thanh toán tự động bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Ghi nợ trực tiếp SEPA, Sofort, Furikomi, iDEAL và Ghi nợ ACH. Zoom cũng chấp nhận các khoản thanh toán thủ công bằng séc, chuyển tiền qua ngân hàng/chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (EFT) và hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH) cho các tài khoản đủ điều kiện.

Để nhận các thông báo về thanh toán và hóa đơn, chẳng hạn như xác nhận khoản thanh toán của bạn đã được thực hiện thành công hay chưa hoặc hình thức thanh toán mới có được chấp nhận hay không, hãy đảm bảo rằng thông tin liên hệ hóa đơn của bạn được cập nhật.

Ghi chú: Kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023, một số chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên nhất định sẽ nhận thấy phần Gói và thông tin thanh toán chuyên biệt trong menu QUẢN TRỊ VIÊN.

Bài viết này đề cập đến:

Các điều kiện cần thiết để sử dụng hoặc thay đổi phương thức thanh toán Zoom

Thanh toán tự động so với Thanh toán thủ công

Thanh toán tự động: Hóa đơn được tự động thanh toán vào ngày đến hạn sử dụng thông tin hóa đơn trong hồ sơ. Thanh toán tự động qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, PayPal và các khoản thanh toán Ghi nợ ACH đều được chấp nhận.

Thanh toán thủ công: Thanh toán thủ công có thể được thực hiện qua séc, chuyển tiền qua ngân hàng/chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (EFT) hoặc hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH). Để thanh toán bằng tùy chọn thủ công, bạn phải là khách hàng trực tiếp có mức định kỳ hàng tháng từ 250 USD trở lên. Vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để được hỗ trợ thêm về việc sửa đổi điều khoản thanh toán.

Hóa đơn có thời hạn thanh toán ròng (ví dụ: Thời hạn thanh toán ròng 30 ngày). Nếu bạn đã mua gói đăng ký qua báo giá kinh doanh trực tiếp, hãy liên hệ với Chuyên viên tài khoản chuyên trách của bạn để điều chỉnh các điều khoản thành thanh toán thủ công. Nếu mua gói trực tuyến, bạn sẽ cần liên hệ với bộ phận Kinh doanh để xem liệu tài khoản của bạn có đủ điều kiện cho thanh toán thủ công không.

Sau khi bạn thiết lập thanh toán thủ công, thông tin chuyển tiền sẽ xuất hiện trên hóa đơn của bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin bổ sung để gửi khoản thanh toán thủ công, vui lòng liên hệ với Chuyên viên tài khoản chuyên trách của bạn.

Ghi chú: Việc thay đổi từ hình thức thanh toán tự động sang thanh toán thủ công cho giao dịch mua trực tuyến yêu cầu hành động sửa đổi và chỉ có hiệu lực trong tương lai đối với các hóa đơn ròng mới sau khi được cung cấp.

Cách sử dụng hoặc thay đổi phương thức thanh toán

Kiểm tra

Vui lòng xem hóa đơn để biết địa chỉ bạn có thể gửi séc tới. Nếu bạn cần thêm thông tin bổ sung để gửi khoản thanh toán thủ công, vui lòng liên hệ với Chuyên viên tài khoản chuyên trách của bạn.

Chuyển tiền qua ngân hàng/chuyển khoản và chuyển tiền điện tử (EFT)

Vui lòng xem hóa đơn để biết thông tin. Nếu bạn cần thêm thông tin bổ sung để gửi khoản thanh toán thủ công, vui lòng liên hệ với Chuyên viên tài khoản chuyên trách của bạn.

Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH)

Tìm hiểu cách sử dụng phương thức thanh toán ACH.

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Tìm hiểu cách cập nhật thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ trên hồ sơ. 

PayPal

Tìm hiểu cách sử dụng hoặc thay đổi phương thức thanh toán thành PayPal.

Apple Pay

Tìm hiểu cách sử dụng hoặc thay đổi phương thức thanh toán thành Apple Pay.

Google Pay

Tìm hiểu cách sử dụng hoặc thay đổi phương thức thanh toán thành Google Pay.

Ghi nợ trực tiếp SEPA

Tìm hiểu cách sử dụng hoặc thay đổi phương thức thanh toán thành Ghi nợ trực tiếp SEPA.

Sofort

Tìm hiểu cách sử dụng phương thức thanh toán Sofort.

Furikomi

Tìm hiểu cách sử dụng phương thức thanh toán Furikomi.

iDEAL

Tìm hiểu cách sử dụng phương thức thanh toán iDEAL.

Tài liệu W-9

Tải xuống tài liệu W-9 ở định dạng PDF.