Bật phòng theo nhóm


Phòng theo nhóm cho phép bạn chia cuộc họp Zoom thành tối đa 50 phiên riêng biệt. Người chủ trì cuộc họp có thể chọn phân chia người tham gia các phiên riêng biệt một cách tự động hay thủ công, hoặc họ có thể cho phép người tham gia chọn và vào phiên theo nhóm theo mong muốn của họ. Người chủ trì có thể chuyển giữa các phiên vào bất cứ lúc nào.

Ghi chú: Nhóm Hỗ trợ Zoom có thể tăng dung lượng tối đa cho Phòng theo nhóm trong tài khoản của bạn, nhưng điều này đòi hỏi tất cả người tham gia sử dụng Zoom desktop client phiên bản 5.2 trở lên. Nếu người dùng không có quyền kiểm soát quản trị đối với máy tính của họ, điều đó có nghĩa họ cần yêu cầu sự hỗ trợ từ Bộ phận CNTT của bạn để cập nhật client.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để bật phòng theo nhóm trên Zoom

Ghi chú:Trước khi sử dụng phòng theo nhóm, hãy xem những giới hạn dành cho phòng theo nhóm.

Cách bật phòng theo nhóm và tùy chọn phòng theo nhóm

Tài khoản

Để bật tính năng phòng theo nhóm cho tất cả các thành viên trong tổ chức:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoảnCài đặt tài khoản.
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Trong mục Trong cuộc họp (Nâng cao), nhấp vào nút bật/tắt Phòng theo nhóm để bật tính năng này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấp vào Bật để xác minh thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm cho các tùy chọn phòng theo nhóm sau đây, sau đó nhấp vào Lưu:
  • Cho phép người chủ trì chỉ định người tham gia vào các phòng theo nhóm khi lên lịch
  • Cho phép người chủ trì phát tin nhắn cho người tham gia. Tùy chọn này cho phép người chủ trì phát tin nhắn cho tất cả người tham gia trong phòng theo nhóm. 
  • Cho phép người chủ trì tạo, đổi tên và xóa các phòng theo nhóm khi phòng mở
   Ghi chú: Tùy chọn này phải được Zoom bật thì mới khả dụng và yêu cầu 5.9.3 trở lên.
  • Cho phép người chủ trì xem trạng thái hoạt động của những người tham gia trong các phòng theo nhóm (ví dụ: chia sẻ màn hình, phản ứng). Tùy chọn này cho phép người chủ trì và đồng chủ trì nhanh chóng xem trạng thái âm thanh, video và chia sẻ màn hình của người tham gia, cũng như bất kỳ phản ứng hoặc phản hồi phi ngôn ngữ nào. Tính năng này yêu cầu người chủ trì và người tham gia sử dụng client phiên bản 5.10.3 trở lên để hiển thị trạng thái hoạt động và không áp dụng cho người tham gia trên một số thiết bị cụ thể như điện thoại, H.323 và Giao thức khởi tạo phiên. 
 7. (Tùy chọn) Để ngăn tất cả người dùng trong tài khoản của bạn thay đổi cài đặt này, nhấp vào biểu tượng  khóa, sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Cách bật tính năng phòng theo nhóm cho tất cả các thành viên trong một nhóm cụ thể:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Nhóm.
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấp vào thẻ Cuộc họp.
 5. Trong mục Trong cuộc họp (Nâng cao), nhấp vào nút bật/tắt Phòng theo nhóm để bật tính năng này.
 6. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấn vào Bật để xác nhận thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn ở trạng thái màu xám, điều đó chứng tỏ tính năng này đã bị khóa ở cấp tài khoản và chỉ cấp tài khoản mới có thể thay đổi.
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm cho các tùy chọn phòng theo nhóm sau đây, sau đó nhấp vào Lưu:
  • Cho phép người chủ trì cuộc họp chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm
  • Cho phép người chủ trì phát tin nhắn cho người tham gia. Tùy chọn này cho phép người chủ trì phát tin nhắn cho tất cả người tham gia trong phòng theo nhóm. 
  • Cho phép người chủ trì tạo, đổi tên và xóa các phòng theo nhóm khi phòng mở
   Ghi chú: Tùy chọn này phải được Zoom bật thì mới khả dụng và yêu cầu 5.9.3 trở lên.
  • Cho phép người chủ trì xem trạng thái hoạt động của những người tham gia trong các phòng theo nhóm (ví dụ: chia sẻ màn hình, phản ứng). Tùy chọn này cho phép người chủ trì và đồng chủ trì nhanh chóng xem trạng thái âm thanh, video và chia sẻ màn hình của người tham gia, cũng như bất kỳ phản ứng hoặc phản hồi phi ngôn ngữ nào. Tính năng này yêu cầu người chủ trì và người tham gia sử dụng client phiên bản 5.10.3 trở lên để hiển thị trạng thái hoạt động và không áp dụng cho người tham gia trên một số thiết bị cụ thể như điện thoại, H.323 và Giao thức khởi tạo phiên. 
 8. (Tùy chọn) Để ngăn tất cả người dùng trong nhóm thay đổi cài đặt này, nhấp vào biểu tượng khóa, sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật tính năng phòng theo nhóm để chính bạn sử dụng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Cài đặt.
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Trong mục Trong cuộc họp (Nâng cao), nhấp vào nút bật/tắt Phòng theo nhóm để bật tính năng này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấp vào Bật để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm cho các tùy chọn phòng theo nhóm sau đây, sau đó nhấp vào Lưu:
  • Cho phép người chủ trì cuộc họp chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm
  • Cho phép người chủ trì phát tin nhắn cho người tham gia. Tùy chọn này cho phép người chủ trì phát tin nhắn cho tất cả người tham gia trong phòng theo nhóm. 
  • Cho phép người chủ trì tạo, đổi tên và xóa các phòng theo nhóm khi phòng mở.
   Ghi chú: Tùy chọn này phải được Zoom bật thì mới khả dụng và yêu cầu 5.9.3 trở lên.
  • Cho phép người chủ trì xem trạng thái hoạt động của những người tham gia trong các phòng theo nhóm (ví dụ: chia sẻ màn hình, phản ứng). Tùy chọn này cho phép người chủ trì và đồng chủ trì nhanh chóng xem trạng thái âm thanh, video và chia sẻ màn hình của người tham gia, cũng như bất kỳ phản ứng hoặc phản hồi phi ngôn ngữ nào. Tính năng này yêu cầu người chủ trì và người tham gia sử dụng client phiên bản 5.10.3 trở lên để hiển thị trạng thái hoạt động và không áp dụng cho người tham gia trên một số thiết bị cụ thể như điện thoại, H.323 và Giao thức khởi tạo phiên.  

Cách sử dụng phòng theo nhóm

Sau khi bật phòng theo nhóm, người dùng có thể: