Quản lý tiếng vọng âm thanh trong cuộc họp


Nếu bạn nghe thấy tiếng vọng âm thanh hoặc phản hồi âm thanh trong cuộc họp thì có thể có ba nguyên nhân:

Nguồn tiếng vọng cũng có thể là từ loa (như TV hay loa thanh) quá to, khử tiếng vọng không thành công (sự cố thiết bị hay hiệu suất), hoặc micrô không tốt. Nhìn chung, nếu nghe thấy tiếng vọng, điều đó có nghĩa là có một thiết bị đang truyền dẫn âm thanh của bạn trở lại.

Để tách biệt người dự thính:

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để quản lý tiếng vọng âm thanh trong cuộc họp

Trường hợp 1: Cả âm thanh từ máy tính và điện thoại đều đang hoạt động

Nếu bạn tham gia từ máy tính và gọi đến từ điện thoại, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau: 

  1. Trên điện thoại của bạn, hãy quay số hội nghị từ xa được cung cấp trong lời mời cuộc họp của bạn.
  2. Nhập ID người tham gia, sau đó nhập #thời điểm gọi đến cho cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
  3. (Tùy chọn) Nhập #ID người tham gia# khi đã ở trong cuộc gọi
  4. (Tùy chọn) Manually leave computer audio [Rời âm thanh máy tính theo cách thủ công] trên máy tính của bạn.

Trường hợp 2: Loa máy tính hoặc loa điện thoại quá gần nhau

Nếu người tham gia khác ở quá gần bạn và cả hai người đều bật loa, hãy rời hội nghị âm thanh trên một trong các máy tính hoặc ngắt kết nối điện thoại.

Trường hợp 3: Nhiều máy tính đang bật âm thanh ở trong cùng một phòng hội nghị

Nếu bạn ở trong phòng hội nghị có nhiều thiết bị, hãy ngắt kết nối âm thanh máy tính khỏi các thiết bị khác. Để biết thêm thông tin về việc ngắt kết nối âm thanh máy tính khỏi máy tính, hãy xem Tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến qua điện thoại.

Ghi chú: Tắt tiếng là không đủ vì bạn tắt tiếng micrô nhưng loa vẫn bật.

Để ngắt kết nối âm thanh máy tính khỏi thiết bị di động (Android và iOS):

  1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
  2. Tham gia cuộc họp.
  3. Trong bảng điều khiển cuộc họp, chọn More [Xem thêm] more-button__1_.png.
  4. Nhấn vào Disconnect Audio [Ngắt kết nối âm thanh].