Yêu cầu hệ thống đối với iOS, iPadOS và Android


Bài viết này liệt kê các yêu cầu để sử dụng Ứng dụng di động Zoom trên iOS, iPadOS và Android.

Bài viết này đề cập đến:

Thiết bị

Hệ điều hành được hỗ trợ

Các trình duyệt được hỗ trợ để khởi động trang web

Yêu cầu bộ xử lý

Đề xuất băng thông

Băng thông mà Zoom sử dụng sẽ được tối ưu hóa nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất dựa trên mạng của người tham gia. Băng thông sẽ tự động điều chỉnh theo 3G hoặc WiFi

Băng thông được đề xuất qua WiFi: