Khắc phục sự cố bản ghi cục bộ


Sau khi bạn kết thúc cuộc họp Zoom, cuộc họp được ghi lại cục bộ của bạn sẽ chuyển đổi. Bài viết này liệt kê các sự cố chuyển đổi bản ghi cục bộ thường gặp và gợi ý khắc phục sự cố.

Ngoài các bước bên dưới, hãy xác nhận rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của Zoom desktop client

Bài viết này đề cập đến:

Sắp hết dung lượng đĩa

Đường dẫn không hợp lệ

Sự cố thường gặp khác

Cách chuyển đổi thủ công bản ghi cục bộ

Đối với các phiên bản 4.6.10 trở lên, bạn không thể chuyển đổi các tệp bản ghi cục bộ bằng cách nhấn đúp vào tệp Zoom. Bạn phải thực hiện theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp theo cách thủ công:

  1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
  2. Nhấp vào tab Meetings.
  3. Nhấn vào thẻ Recorded [Đã ghi].
  4. Chọn chủ đề cuộc họp có bản ghi cục bộ.
  5. Nhấn vào Convert [Chuyển đổi].

Nếu bạn vẫn không thể chuyển đổi bản ghi, vui lòng gửi phiếu yêu cầu