Kiểm tra video của bạn


Tổng quan

Bạn có thể kiểm tra camera video của mình trên Zoom trước khi tham gia cuộc họp để đảm bảo camera hoạt động bình thường.

Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra video của mình theo cách thủ công. Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc họp Zoom thử nghiệm.

Yêu cầu cài đặt

Kiểm tra video của bạn trước cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Video.
 4. Bạn sẽ thấy một video xem trước từ camera hiện đang được chọn; bạn có thể chọn một camera khác nếu còn có camera khác.
   

Kiểm tra video của bạn khi đang họp

 1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Bắt đầu video/Dừng video
 2. Chọn Cài đặt video.

  Zoom sẽ hiển thị video và cài đặt của camera.
 3. Nếu bạn không thấy video của camera, nhấp vào menu thả xuống và chọn một camera khác.

Bạn có thể xoay camera nếu cần thiết.

Kiểm tra video của bạn trước cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn, rồi nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấp vào thẻ Video.
 4. Bạn sẽ thấy một video xem trước từ camera hiện đang được chọn; bạn có thể chọn một camera khác nếu còn có camera khác.

Kiểm tra video của bạn khi đang họp

 1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Bắt đầu/Dừng video
 2. Chọn Cài đặt video.
 3. Thao tác này sẽ mở cài đặt video của bạn và bạn có thể thay đổi camera của mình.

 

Bằng ứng dụng di động Zoom, bạn có thể bắt đầu một cuộc họp tức thời để kiểm tra video của mình. 

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.
 2. Nhấn vào Bắt đầu cuộc họp.
 3. Chuyển đổi thành Bật video
 4. Nhấn vào Bắt đầu cuộc họp
 5. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia cuộc họp Zoom từ thiết bị này, bạn sẽ được yêu cầu cho phép Zoom có quyền truy cập vào camera và micrô. 

Bằng ứng dụng di động Zoom, bạn có thể bắt đầu một cuộc họp tức thời để kiểm tra video của mình. 

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.
 2. Nhấn vào Bắt đầu cuộc họp.
 3. Chuyển đổi thành Bật video
 4. Nhấn vào Bắt đầu cuộc họp
 5. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia cuộc họp Zoom từ thiết bị này, bạn sẽ được yêu cầu cho phép Zoom có quyền truy cập vào camera và micrô.