Bật hoặc tắt phụ đề rời


Zoom có nhiều tùy chọn để tạo phụ đề rời trực tuyến trong cuộc họp và hội thảo trực tuyến Zoom. Tính năng này cung cấp phụ đề cho hội nghị video. Tính năng này có thể được bật và sử dụng nhằm giúp người tham gia dễ dàng theo dõi các cuộc hội thoại hoặc để đáp ứng yêu cầu về trợ năng.

Trong cuộc họp, người chủ trì hoặc người dự thính khác do người chủ trì chỉ định có thể cung cấp phụ đề thủ công, dịch vụ tích hợp phụ đề rời của bên thứ ba cũng có thể cung cấp phụ đề, hoặc dựa vào tính năng phụ đề tự động (hay còn gọi phiên âm trực tiếp) của Zoom để cung cấp phụ đề tự động thông qua cài đặt phụ đề rời. Những tùy chọn tương tự đều khả dụng với hội thảo trực tuyến, mặc dù chỉ người chủ trì hoặc người tham gia chính mới có thể cung cấp phụ đề thủ công. Bạn cũng có thể xem bất kỳ tùy chọn phụ đề nào trong Zoom Rooms.  

Điều kiện tiên quyết để bật phụ đề thủ công hoặc phụ đề tự động

Ghi chú: Nếu người chủ trì hoặc quản trị viên tắt Phụ đề thủ công và bật Phụ đề tự động, thì người dùng đang sử dụng client cũ hơn phiên bản 5.9.0 sẽ không thể xem phụ đề tự động (phiên âm trực tiếp). Tất cả người dùng sử dụng phiên bản 5.9.0 trở lên vẫn có thể xem và sử dụng phụ đề tự động, miễn là người chủ trì sử dụng phiên bản 5.9.0 trở lên và bật tính năng phiên âm trực tiếp trong cuộc họp.

Cách bật hoặc tắt phụ đề trong cuộc họp/hội thảo trực tuyến và phiên âm trực tiếp

Tài khoản

Cách bật phụ đề rời cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản sau đó chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Trong mục Trong cuộc họp (Nâng cao), nhấp vào nút bật tắt Phụ đề thủ công hoặc Phụ đề tự động (phiên âm trực tiếp) để bật hoặc tắt các tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác minh thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa unlocked-button.png, rồi nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.
 7. (Tùy chọn) Chọn các hộp kiểm để bật các tính năng bổ sung:
  • Phụ đề thủ công 
   • Cho phép sử dụng phụ đề Mã thông báo Giao diện lập trình ứng dụng để tích hợp với các dịch vụ Phụ đề rời của bên thứ ba
   • Cho phép xem bản phiên âm đầy đủ ở bảng bên cạnh trong cuộc họp: Nếu tắt tính năng này, người tham gia không thể xem bản phiên âm đầy đủ ở bảng bên cạnh. Người tham gia chỉ có thể xem phụ đề trong cửa sổ video của cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến. Người tham gia cũng sẽ không thể lưu phụ đề.
    Ghi chú: Tính năng này yêu cầu Zoom phiên bản 5.7.0 trở lên.

Nhóm

Ghi chú: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc Trải nghiệm quản trị viên mới được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Group Management [Quản lý nhóm] đổi tên thành Groups [Nhóm].

Cách bật phụ đề rời cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách quản trị viên để có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào User Management [Quản lý người dùng], sau đó nhấn vào Group Management [Quản lý nhóm].
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấp vào tab Cuộc họp.
 5. Trong mục Trong cuộc họp (Nâng cao), nhấp vào nút bật tắt Phụ đề thủ công hoặc Phụ đề tự động (phiên âm trực tiếp) để bật hoặc tắt các tính năng này.
 6. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn ở trạng thái màu xám, điều đó chứng tỏ tính năng này đã bị khóa ở cấp tài khoản và chỉ cấp tài khoản mới có thể thay đổi.
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng ổ khóa unlocked-button.png, rồi nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.
 8. (Tùy chọn) Chọn các hộp kiểm để bật các tính năng bổ sung:
  • Phụ đề thủ công 
   • Cho phép sử dụng phụ đề Mã thông báo Giao diện lập trình ứng dụng để tích hợp với các dịch vụ Phụ đề rời của bên thứ ba
   • Cho phép xem bản phiên âm đầy đủ ở bảng bên cạnh trong cuộc họp: Nếu tắt tính năng này, người tham gia không thể xem bản phiên âm đầy đủ ở bảng bên cạnh. Người tham gia chỉ có thể xem phụ đề trong cửa sổ video của cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến. Người tham gia cũng sẽ không thể lưu phụ đề.
    Ghi chú: Tính năng này yêu cầu Zoom phiên bản 5.7.0 trở lên.

Người dùng

Để bật phụ đề rời cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Cài đặt.
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Trong mục Trong cuộc họp (Nâng cao), nhấp vào nút bật tắt Phụ đề thủ công hoặc Phụ đề tự động (phiên âm trực tiếp) để bật hoặc tắt các tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.
 6. (Tùy chọn) Chọn các hộp kiểm để bật các tính năng bổ sung:
  • Phụ đề thủ công 
   • Cho phép sử dụng phụ đề Mã thông báo Giao diện lập trình ứng dụng để tích hợp với các dịch vụ Phụ đề rời của bên thứ ba
   • Cho phép xem bản phiên âm đầy đủ ở bảng bên cạnh trong cuộc họp: Nếu tắt tính năng này, người tham gia không thể xem bản phiên âm đầy đủ ở bảng bên cạnh. Người tham gia chỉ có thể xem phụ đề trong cửa sổ video của cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến. Người tham gia cũng sẽ không thể lưu phụ đề.
    Ghi chú: Tính năng này yêu cầu Zoom phiên bản 5.7.0 trở lên.