Gỡ bỏ giới hạn giờ học cho các lớp từ Mẫu giáo đến lớp 12


Việc dỡ bỏ giới hạn thời gian 40 phút cho Zoom Meetings nhóm là gì?

Khi đại dịch toàn cầu bùng phát, bắt đầu từ đầu tháng 3 năm 2020, Zoom đã quyết định tạm thời dỡ bỏ giới hạn thời gian 40 phút đối với Zoom Meetings nhóm (3 người tham gia trở lên) để hỗ trợ các tổ chức giáo dục tiểu học và trung học ở một vài �nhóm quốc gia cụ thể trên thế giới.

Vì sao Zoom quyết định dỡ bỏ giới hạn thời gian cho các tài khoản miền do trường sở hữu?

Do tính chất chưa từng có của đại dịch, Zoom đã quyết định hỗ trợ tạm thời cho học sinh tiểu học và trung học thông qua các cơ hội học tập từ xa cũng như giúp các tổ chức giáo dục chuyển đổi sang chương trình giảng dạy trực tuyến. Zoom có kinh nghiệm dày dặn trong việc hỗ trợ các tổ chức giáo dục tối ưu hóa nền tảng Zoom cho các lớp học và cơ hội học tập trực tuyến. Chúng tôi vẫn luôn duy trì mục tiêu phát triển Zoom trở thành nền tảng dễ sử dụng và tiếp cận được với tất cả mọi người, đồng thời chúng tôi cũng cam kết hợp lý hóa trải nghiệm cho người dùng giáo dục của mình trong bối cảnh virus corona (COVID-19) bùng phát trên toàn cầu.

Zoom hoạt động để cung cấp cho giáo viên, quản trị viên, và học sinh, sinh viên trên toàn thế giới những tài nguyên họ cần trong việc tạo ra các lớp học trực tuyến, tham gia vào các tiết học trực tuyến, và tiếp tục việc học trực tuyến của mình một cách nhanh chóng. Mục đích của chúng tôi đó là tất cả mọi người, từ những người dùng Zoom dày dặn đến những người chưa từng sử dụng sản phẩm của chúng tôi, đều có thể dễ dàng tải xuống Zoom Client, bắt đầu và lên lịch các cuộc họp, thiết lập cho học sinh, sinh viên với Zoom, và bắt đầu sử dụng Zoom cho chương trình giảng dạy trực tuyến một cách dễ dàng.

Zoom bắt đầu dỡ bỏ giới hạn thời gian khi nào và sẽ áp dụng trong bao lâu?

Zoom đã dỡ bỏ giới hạn thời gian vào đầu tháng 3 năm 2020 và hiện sẽ kết thúc chương trình này vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Ai đủ điều kiện tham gia chương trình?

Việc dỡ bỏ giới hạn thời gian nhằm phục vụ cho các tổ chức giáo dục tiểu học và trung học và cho mục đích sử dụng của học sinh, sinh viên, khoa, nhân viên, và cựu sinh viên cho tương tác sư phạm trong môi trường lớp học, hoặc quản lý của họ.

Những quốc gia nào nhận được chương trình hỗ trợ này từ Zoom?

Dù ban đầu chương trình có sẵn ở nhiều quốc gia khác, nhưng Zoom đã quyết định chính thức dỡ bỏ giới hạn thời gian ở các quốc gia sau:

Vì sao Zoom chấm dứt chương trình này?

Sau khi gia hạn chương trình ba lần theo diễn tiến của đại dịch khi mà nhiều học sinh, sinh viên vẫn phải học tại nhà, giờ đây phần lớn học sinh, sinh viên trên toàn cầu đã quay trở lại chương trình học trực tiếp. Dựa trên các phương thức đã thay đổi, Zoom đi đến quyết định chấm dứt chương trình.

Hạn cuối cho việc dỡ bỏ giới hạn thời gian là khi nào?

Hạn cuối của chương trình là ngày 30 tháng 6 năm 2022

Tôi có những lựa chọn nào trong việc sử dụng Zoom Meetings sau khi phục hồi lại giới hạn thời gian?

  1. Bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản Zoom Meeting Cơ bản miễn phí của mình (với giới hạn thời gian cho nhóm là 40 phút)
  2. Bạn có thể thảo luận với tổ chức giáo dục của mình về các tùy chọn cấp giấy phép giáo dục cho Zoom Meeting
  3. Bạn có thể liên hệ với TechSoup, đối tác toàn cầu của chúng tôi trong việc hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận về các tùy chọn cấp giấy phép giảm giá
  4. Bạn có thể lên lịch một buổi trò chuyện với đại diện giáo dục Zoom liên quan đến các nhu cầu trực tuyến, kết hợp, kết hợp linh hoạt, và các nhu cầu giảng dạy hoặc hành chính khác của mình.