Xác thực bằng vân tay trên Android


Nếu bạn sở hữu thiết bị Android có cảm biến vân tay, bạn có thể bật tính năng xác thực bằng vân tay, cho phép đăng nhập nhanh vào Zoom bằng vân tay của bạn.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt cho tính năng xác thực bằng vân tay

Cách thêm vân tay của bạn trên Android

Trước khi sử dụng được tính năng xác thực bằng vân tay trong ứng dụng di động Zoom, bạn phải thêm vân tay của mình trong cài đặt Android. Nếu bạn đã thêm vân tay, hãy chuyển sang đọc phần tiếp theo.

Ghi chú: Các bước này áp dụng cho Android 9.0 gốc. Các bước này có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất thiết bị của bạn. Nếu các bước này không có hiệu quả với bạn, hãy truy cập trang hỗ trợ của nhà sản xuất để được hướng dẫn bật tính năng xác thực bằng vân tay.

 1. Điều hướng tới Settings [Cài đặt].
 2. Nhấn Security & location [Bảo mật và vị trí].
 3. Trong mục Device Security [Bảo mật thiết bị], nhấn Fingerprint [Vân tay].
 4. Nhấn Set Up [Thiết lập] và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm dấu vân tay. Bạn nên thêm hai vân tay trở lên để thuận tiện hơn khi sử dụng.

Cách bật xác thực bằng vân tay trong Zoom

Khi đã đăng nhập

 1. Nhấn Settings [Cài đặt] .
 2. Nhấn vào tên bạn để xem cài đặt hồ sơ của bạn
 3. Nhấn nút bật/tắt Use Fingerprint ID [Sử dụng ID vân tay] để bật tính năng này.
  Bây giờ bạn có thể sử dụng vân tay của mình để đăng nhập.

Trong quá trình đăng nhập

 1. Đăng nhập ứng dụng Zoom.
  Bạn sẽ nhìn thấy một thông báo bật lên yêu cầu bạn đăng nhập bằng ID vân tay.
 2. Nhấn OK để bật xác thực bằng vân tay.
  Bây giờ bạn có thể sử dụng vân tay của mình để đăng nhập.

Sử dụng vân tay của bạn để đăng nhập vào Zoom

 1. Lần tới khi đăng nhập vào ứng dụng Zoom trên Android, bạn sẽ thấy thông báo sau đây nhắc nhở bạn đăng nhập bằng vân tay.
 2. Đặt ngón tay của bạn lên cảm biến vân tay của thiết bị.
  Lưu ý: Nếu thiết bị không nhận dạng được vân tay của bạn sau ba lần thử, bạn phải đăng nhập Zoom bằng tên đăng nhập và mật khẩu.