Đặt lại mật khẩu Zoom của bạn


Nếu bạn quên mật khẩu Zoom, bạn có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu thông qua Zoom. Tuy nhiên, nếu bạn đăng nhập vào Zoom thông qua nền tảng của bên thứ ba như Facebook, Apple, Google hoặc phương thức Đăng nhập một lần của tổ chức của bạn, thì bạn phải đặt lại mật khẩu trong nền tảng đó.

lightbulb tip icon
Bạn không biết bắt đầu từ đâu?
Trung tâm quản lý thanh toán và tài khoản của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn hoàn thành các tác vụ quản lý tài khoản và thanh toán phổ biến nhất.

Nếu bạn nhớ nhưng cần thay đổi mật khẩu Zoom của mình, tìm hiểu về cách thay đổi mật khẩu.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để đặt lại mật khẩu Zoom

Cách đặt lại mật khẩu trên tài khoản Zoom

  1. Mở một trình duyệt web và truy cập zoom.us/forgot_password.
  2. Nhập địa chỉ email của bạn và xác minh reCAPTCHA.
  3. Nhấp vào Gửi.
  4. Bạn sẽ nhận được email có chứa liên kết để đặt lại mật khẩu. Nhấp vào liên kết trong email.
  5. Nhập mật khẩu mới của bạn.
  6. Nhập mật khẩu mới thêm một lần nữa để xác nhận.
  7. Nhấn vào Save [Lưu]. Bạn đã đặt lại mật khẩu của mình và có thể đăng nhập vào Zoom Web Portal.
  8. Nhấp vào Đi đến cuộc họp của tôi để được chuyển đến Web Portal.

 Lưu ý: Bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận rằng mật khẩu của bạn đã được đặt lại.

Cách khắc phục sự cố đặt lại mật khẩu thường gặp

Tài khoản không tồn tại

Khi thực hiện quy trình đặt lại mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo cho biết không tìm thấy tài khoản, tức là hệ thống của Zoom đã không tìm thấy tài khoản Zoom nào trùng khớp với địa chỉ email và thông tin đăng nhập bằng mật khẩu mà bạn đã nhập.

Nếu bạn đăng nhập bằng Facebook, Apple, hoặc Google — và bạn không nhớ mật khẩu Facebook, Apple, hoặc Google của mình — bạn sẽ cần đặt lại mật khẩu ở đó. Dưới đây là một số thông tin bổ sung về cách đặt lại mật khẩu Facebook, Apple hoặc Google của bạn.

Không nhận được email xác nhận

Nếu bạn không nhận được email xác nhận để đặt lại mật khẩu, hãy kiểm tra thư mục Thư rác và xác nhận rằng địa chỉ no-reply@zoom.us được phép gửi email vào hộp thư đến của bạn.

Hầu hết các máy chủ thư sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu của Zoom trong vòng vài phút, tuy nhiên một số máy chủ thư có thể cần đến 30 phút hoặc hơn. Nếu có thể, hãy đợi xem liệu bạn có nhận được email đó hay không.  

Nếu bạn vẫn không nhận được email đặt lại mật khẩu, vui lòng liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ kỹ thuật của Zoom để được hỗ trợ.

Liên kết đã hết hạn

Screen_Shot_2017-10-11_at_11.18.01_PM.png

Liên kết đặt lại mật khẩu của Zoom có hiệu lực trong 24 giờ hoặc đến khi bạn yêu cầu gửi một email đặt lại mật khẩu khác.