Thay đổi ngôn ngữ trong Zoom


Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị bởi Zoom trên Zoom desktop client và Zoom website. Các ngôn ngữ dưới đây được hỗ trợ cho Zoom client:

Trên Android và iOS client, ngôn ngữ Zoom được xác định bởi ngôn ngữ mặc định của hệ điều hành.

Người chủ trì cũng có thể chỉ định thông dịch viên trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến của họ để phiên dịch giữa các ngôn ngữ.

Yêu cầu cài đặt để thay đổi ngôn ngữ trong Zoom

Ghi chú: Hỗ trợ cho ngôn ngữ tiếng Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ cần có phiên bản 5.8.6 trở lên. 

Cách thay đổi ngôn ngữ trong Zoom

 1. Ở góc trái bên dưới máy tính để bàn của bạn, nhấn vào nút Start [Bắt đầu] của Windows.
 2. Tìm vị trí thư mục Zoom sau đó nhấn vào Zoom để khởi chạy ứng dụng.
 3. Nhấn vào biểu tượng khay thông báo ^ ở góc phải bên dưới thanh tác vụ Windows của bạn.
 4. Nhấn chuột phải vào biểu tượng Zoom trên khay thông báo.
 5. Di chuột tới Switch Languages [Chuyển đổi ngôn ngữ].
 6. Chọn ngôn ngữ mong muốn.

  Ghi chú: Ứng dụng Zoom sẽ khởi động lại và bạn sẽ phải mở ứng dụng lên hoặc đăng nhập một lần nữa nếu bạn đã đăng nhập.
 1. Đi đến Finder [Công cụ tìm kiếm] của bạn, sau đó chọn Application [Ứng dụng] để tìm kiếm ứng dụng Zoom.
 2. Nhấn đúp vào zoom.us để khởi chạy ứng dụng.
 3. Nhấn chuột phải hoặc nhấn vào tùy chọn biểu tượng Zoom trên thanh dock của bạn.
 4. Di chuột tới Switch Languages [Chuyển đổi ngôn ngữ].
 5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn Zoom hiển thị.
  Screen_Shot_2021-05-04_at_10.56.10_AM.png
 6. Xác nhận rằng bạn muốn thay đổi ngôn ngữ.
  Ghi chú: Ứng dụng Zoom sẽ khởi động lại và lúc này ngôn ngữ hiển thị là ngôn ngữ bạn đã chọn.
 1. Đi đến Show Applications [Hiển thị ứng dụng] và tìm kiếm Zoom.
 2. Nhấn vào biểu tượng Zoom để khởi chạy ứng dụng.
 3. Ở phía trên bên phải màn hình Activities [Hoạt động], nhấn chuột phải vào biểu tượng Zoom sau đó nhấn vào Switch Languages [Chuyển đổi ngôn ngữ].
 4. Chọn ngôn ngữ mong muốn.
  Ghi chú: Ứng dụng Zoom sẽ khởi động lại và bạn sẽ phải mở ứng dụng lên hoặc đăng nhập một lần nữa nếu bạn đã đăng nhập.

Bạn có thể chỉnh sửa ngôn ngữ trên trang web Zoom bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình:

 1. Cuộn xuống cuối bất kỳ trang nào trên trang web Zoom.
 2. Ở góc dưới bên phải của trang, nhấn vào menu Language [Ngôn ngữ] dạng sổ xuống.
 3. Chọn ngôn ngữ của bạn. Trang web sẽ lập tức đổi sang ngôn ngữ bạn đã chọn.

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình:

 1. Điều hướng tới Profile [Hồ sơ].
 2. Ở phía bên phải của trang, nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] ở phía bên phải của Language [Ngôn ngữ].
 3. Chọn ngôn ngữ của bạn từ menu sổ xuống.
 4. Nhấn Save Changes [Lưu thay đổi].

Trên iOS, ngôn ngữ Zoom được xác định bởi ngôn ngữ mặc định của hệ điều hành. Để thay đổi ngôn ngữ trong Zoom, bạn sẽ phải thay đổi ngôn ngữ của hệ điều hành.

 1. Mở Settings [Cài đặt] trên thiết bị iOS của bạn.
 2. Cuộn xuống và nhấn General [Chung].
 3. Cuộn xuống và nhấn Language & Region [Ngôn ngữ và khu vực].
 4. Nhấn iPhone/iPad Language [Ngôn ngữ iPhone/iPad].
 5. Nhấn chọn ngôn ngữ mong muốn.
 6. Nhấn Done [Hoàn tất].
  Ghi chú: Ngôn ngữ cho thiết bị của bạn hiện tại đã được thay đổi. Sau khi khởi động lại, Zoom sẽ sử dụng ngôn ngữ mới.

Trên Android, ngôn ngữ Zoom được xác định bởi ngôn ngữ mặc định của hệ điều hành. Để thay đổi ngôn ngữ trong Zoom, bạn sẽ phải thay đổi ngôn ngữ của hệ điều hành.

 1. Mở Settings [Cài đặt] trên thiết bị Android của bạn. 
 2. Nhấn Language and Input [Ngôn ngữ và bàn phím]
 3. Nhấn chọn ngôn ngữ mới.
  Ghi chú: Zoom sẽ tự động sử dụng ngôn ngữ mới.