Quản lý phụ đề rời và phiên âm trực tiếp


Zoom có nhiều tùy chọn để tạo phụ đề rời trực tuyến trong cuộc họp và hội thảo trực tuyến Zoom. Tính năng này cung cấp phụ đề cho hội nghị video. Tính năng này có thể được sử dụng nhằm giúp người tham gia dễ dàng theo dõi các cuộc hội thoại hoặc để đáp ứng yêu cầu về trợ năng.

Trong cuộc họp, người chủ trì hoặc người dự thính khác do người chủ trì chỉ định có thể cung cấp phụ đề thủ công, dịch vụ tích hợp phụ đề rời của bên thứ ba cũng có thể cung cấp phụ đề, hoặc dựa vào tính năng phụ đề tự động (hay còn gọi phiên âm trực tiếp) của Zoom để cung cấp phụ đề tự động thông qua cài đặt phụ đề rời. Những tùy chọn tương tự đều khả dụng với hội thảo trực tuyến, mặc dù chỉ người chủ trì hoặc người tham gia chính mới có thể cung cấp phụ đề thủ công. Bạn cũng có thể xem bất kỳ tùy chọn phụ đề nào trong Zoom Rooms.

Để biết thêm thông tin về xem phụ đề rời hoặc phiên âm trực tiếp với tư cách là người tham gia hoặc người dự thính, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt đối với phụ đề rời và phiên âm trực tiếp

Phụ đề rời

Phụ đề tự động (phiên âm trực tiếp)

Hạn chế của phiên âm theo thời gian thực

Nếu không thể cung cấp phụ đề theo cách thủ công hay thông qua dịch vụ của bên thứ ba, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng phiên âm trực tiếp mặc dù có những hạn chế cần lưu ý. Phiên âm trực tiếp hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh và độ chính xác của tính năng phụ thuộc vào nhiều yếu tố có thể thay đổi, chẳng hạn nhưng không giới hạn ở:

Do những hạn chế này, nếu bạn bắt buộc phải sử dụng hỗ trợ chuyển giọng nói thành văn bản cho bất kỳ nhu cầu tuân thủ hoặc trợ năng nào trong cuộc họp và hội thảo trực tuyến, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng người làm phụ đề hoặc dịch vụ cung cấp phụ đề thủ công có thể đảm bảo độ chính xác nhất định.

Ghi chú: Bạn chỉ được phép chỉ định duy nhất một người tham gia hoặc dịch vụ bên thứ ba để cung cấp phụ đề thủ công.

Cách bật phụ đề trong cuộc họp/hội thảo trực tuyến và phiên âm trực tiếp

Với vai trò là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên được trao quyền, bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ phụ đề rời và phiên âm trực tiếp. Khi bật cài đặt Phụ đề thủ công, người chủ trì có thể tự nhập phụ đề rời hoặc thêm phụ đề rời bằng cách chỉ định người tham gia hay sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách bật hoặc tắt phụ đề rời.

Cách bật Phụ đề rời hoặc Phiên âm trực tiếp trong cuộc họp Zoom

Để bật Phụ đề rời hoặc Phiên âm trực tiếp trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến Zoom:

 1. Trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến Zoom mà bạn đang tổ chức, hãy nhấn Closed Caption [Phụ đề rời] hoặc Live Transcript [Phiên âm trực tiếp], nếu tính năng đó đã được bật.
 2. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Assign a participant to type [Chỉ định người tham gia nhập phụ đề]: Chỉ định người tham gia nhập phụ đề rời trong khi cuộc họp đang diễn ra.
  • I will type [Tôi sẽ nhập]: Mở cửa sổ phụ đề rời để bạn nhập phụ đề rời theo cách thủ công.
  • Sao chép mã thông báo API: Sao chép URL mà bạn có thể cung cấp cho dịch vụ phụ đề rời của bên thứ ba để tích hợp dịch vụ với cuộc họp của bạn.
  • Bật Tự động Phiên âm: Cho phép hệ thống bắt đầu cung cấp phiên âm trực tiếp. Người tham gia sẽ được thông báo rằng dịch vụ này có sẵn. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã được bật trong cài đặt web.

Cách chỉ định người tham gia nhập phụ đề rời

Người chủ trì

Để chỉ định người tham gia nhập phụ đề rời:

 1. Nhấn Assign a participant to type [Chỉ định người tham gia nhập phụ đề]
  Cửa sổ người tham gia sẽ mở ra.
 2. Tìm người tham gia mà bạn muốn chỉ định nhập phụ đề rời và di chuột lên tên của họ.
 3. Nhấn More [Thêm].
 4. Chọn Assign to type Closed Caption [Chỉ định nhập phụ đề rời].

Người tham gia

Sau khi người chủ trì chỉ định cho bạn khả năng nhập phụ đề rời, một thông báo sẽ xuất hiện trong phần điều khiển cuộc họp của bạn. Để nhập phụ đề rời với tư cách là người tham gia:

 1. Nhấn Closed Caption [Phụ đề rời]
  Thao tác này sẽ mở hộp phụ đề rời. 
 2. Nhập phụ đề rời trong hộp văn bản.
 3. Nhấn Enter để gửi phụ đề rời của bạn.

Cách sử dụng phụ đề rời trong phòng theo nhóm

Sau khi bạn bắt đầu phiên phòng theo nhóm, người tham gia có thể nhấn vào Closed Caption [Phụ đề rời] trong chức năng điều khiển cuộc họp để xem phụ đề rời.  Nếu bạn là người chủ trì của cuộc họp, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ phụ đề rời của bên thứ ba nếu bạn muốn có phụ đề rời trong các phòng theo nhóm.

Nếu bạn muốn người tham gia nhập phụ đề rời, hãy đảm bảo bạn chỉ định quyền nhập phụ đề rời cho họ trước khi bắt đầu các phiên phòng theo nhóm.

Ghi chú:

Cách người tham gia yêu cầu bật phiên âm trực tiếp

Người tham gia cuộc họp và hội thảo trực tuyến của bạn cũng có thể yêu cầu bật phiên âm trực tiếp trong khi phiên đang diễn ra. Tùy chọn này có sẵn trong phần điều khiển cuộc họp để tránh phải yêu cầu tính năng này bằng lời nói hoặc thông qua trò chuyện để tránh gây gián đoạn.

 1. Bắt đầu cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến với vài trò là người chủ trì.
 2. Khi người tham gia hoặc người dự thính yêu cầu bật phiên âm trực tiếp, bạn sẽ được nhắc về yêu cầu như vậy. Yêu cầu này có thể được thực hiện ẩn danh, vì vậy bạn không nhìn thấy tên người tham gia đã yêu cầu tính năng này.
 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:

Khi sử dụng desktop client trên Windows hoặc macOS, người chủ trì cũng có thể tắt khả năng yêu cầu trước khi bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra.

 1. Nhấn Closed Caption [Phụ đề rời] hoặc Live Transcript [Phiên âm trực tiếp] với vai trò là người chủ trì trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
 2. Tắt Allow participants to request Live Transcription [Cho phép người tham gia yêu cầu phiên âm trực tiếp]. Thao tác này khiến người tham gia và người dự thính không thể đưa ra các yêu cầu về phiên âm trực tiếp.