Nâng cấp lên tài khoản trả phí


Tổng quan

Zoom cung cấp dịch vụ trả phí với các gói đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm. Có thể mua các gói này bằng thẻ tín dụng hoặc PayPal. Tìm hiểu thêm về các gói dịch vụ và tiện ích mở rộng cho gói đăng ký của Zoom.

Hướng dẫn

 1. Tạo tài khoản miễn phí.
 2. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 3. Trên bảng điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào Billing [Thanh toán].
 4. Trong thẻ Current Plans [Gói hiện tại], nhấn vào Upgrade Account [Nâng cấp tài khoản].
 5. Trong ô của gói dịch vụ mà bạn muốn mua, nhấn vào Upgrade [Nâng cấp].
 6. Bạn có thể chỉnh sửa số lượng giấy phép, chọn thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm, và thêm tiện ích mở rộng hiện có. Sau khi tùy chỉnh gói của mình, nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục] để hoàn tất nâng cấp.
 7. Trong cửa sổ Interested in Other available products [Quan tâm đến sản phẩm hiện có khác], chọn sản phẩm khác mà bạn muốn mua hoặc nhấn vào Skip This Step and Go to Checkout [Bỏ qua bước này và đến phần thanh toán] để tiếp tục. 
 8. Nhập thông tin liên hệ Sold To [Người mua]Bill To [Người thanh toán] cho tài khoản của bạn.
 9. Chọn Credit Card [Thẻ tín dụng] hoặc PayPal làm phương thức thanh toán. Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn nếu sử dụng thẻ tín dụng. Nếu bạn gặp bất cứ lỗi nào, vui lòng tham khảo phần Billing troubleshooting [Khắc phục sự cố thanh toán] của chúng tôi để được trợ giúp thêm.
  Ghi chú: Nếu địa chỉ liên kết đến thẻ thanh toán của bạn khác với địa chỉ bạn đã nhập làm Liên hệ hóa đơn, hãy bỏ chọn ô Same as Bill To Contact [Giống với thông tin liên hệ người thanh toán] và nhập địa chỉ thanh toán chính xác liên kết đến thẻ thanh toán của bạn.
 10. Xem lại và chọn ô này để đồng ý với Điều khoản dịch vụ.
  Ghi chú: Nếu bạn nhìn thấy địa chỉ thay thế được đề xuất, bạn có thể chọn giữ địa chỉ như bạn đã nhập hoặc chọn địa chỉ được đề xuất; tùy chọn nào cũng sẽ cho phép bạn tiếp tục
 11. Nhấn vào Upgrade Now [Nâng cấp ngay] để xem lại Tóm tắt đơn hàng của bạn.
 12. Nhấn vào Confirm [Xác nhận] để hoàn tất mua hàng.
  Giao dịch mua của bạn hiện đã hoàn tất và bạn sẽ nhận được xác nhận rằng tài khoản của bạn đã được nâng cấp thành công.