Bắt đầu ghi lại trên đám mây


Tính năng ghi lại trên đám mây được bật tự động cho tất cả người đăng ký trả phí. Khi bạn ghi lại cuộc họp và chọn Ghi vào đám mây, video, âm thanh và văn bản trò chuyện sẽ được ghi lại trong Zoom cloud. Có thể tải các tệp ghi lại xuống máy tính hoặc phát trực tuyến từ trình duyệt.

Có thể kích hoạt tính năng ghi lại trên đám mây trên desktop client, cũng như ứng dụng Zoom trên iOS và Android. Zoom cũng cung cấp tính năng ghi lại cục bộ, giúp lưu các tệp ghi lại vào máy tính của bạn. Tính năng ghi lại trên đám mây cho phép bạn ghi lại cuộc họp theo nhiều bố cục ghi lại khác nhau bao gồm chế độ diễn giả đang hoạt động, chế độ xem thư viện và màn hình chia sẻ, đồng thời có thể được định cấu hình với nhiều tùy chọn lưu trữ bản ghi lại trên đám mây.

Nếu bạn đang gặp sự cố với tính năng ghi lại trên đám mây, hãy xem các câu hỏi thường gặp về tính năng ghi lại.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để bắt đầu ghi lại trên đám mây

Hạn chế của tính năng ghi lại trên đám mây

Cách bắt đầu ghi lại trên đám mây

Chỉ người chủ trì và đồng chủ trì mới có thể bắt đầu ghi lại trên đám mây. Nếu muốn một người tham gia bắt đầu ghi lại, bạn có thể chỉ định người đó làm đồng chủ trì hoặc ghi lại cục bộ. Các bản ghi do đồng chủ trì thực hiện sẽ chỉ xuất hiện trong danh sách các bản ghi của người chủ trì trong Zoom web portal.

Để ghi lại cuộc họp trên đám mây theo cách thủ công (bạn cũng có thể tự động bắt đầu ghi lại trên đám mây):

  1. Bắt đầu cuộc họp tức thời hoặc cuộc họp đã được lên lịch với tư cách là người chủ trì.
  2. Nhấp vào nút Ghi lại .
  3. Chọn Ghi vào đám mây để bắt đầu ghi.
    Ghi chú
    : Nếu bạn bị tắt tiếng, cửa sổ Cảnh báo ghi lạii sẽ bật lên và cho biết Bạn đang tắt tiếng.
  4. Để dừng ghi, nhấp vào Tạm dừng / Dừng ghi lại  hoặc Kết thúc cuộc họp.
    Khi cuộc họp kết thúc, bản ghi phải được xử lý trước khi xem. Zoom sẽ gửi email đến địa chỉ email của người chủ trì khi quá trình hoàn tất. Sẽ có hai liên kết trong email, liên kết đầu tiên dành cho người chủ trì, chỉ để quản lý bản ghi lại. Liên kết thứ hai dành cho những người tham gia. 

Tìm hiểu thêm về cách quản lý tính năng ghi lại trên đám mây: