Cài đặt ứng dụng Zoom trên macOS


Hướng dẫn dưới đây đề cập đến cách cài đặt ứng dụng Zoom trên macOS. Để cài đặt Zoom hoặc Zoom Rooms trên máy tính Mac của bạn, bạn có thể cần thay đổi chế độ cài đặt Quyền riêng tư và bảo mật để cho phép các ứng dụng được tải xuống từ các nhà phát triển được xác định.

Bài viết này đề cập đến

Hướng dẫn

Quyền cài đặt

 1. Nhấn vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái màn hình của bạn. Chọn System Preferences [Tùy chọn hệ thống].
 2. Nhấn vào Security & Privacy [Bảo mật và quyền riêng tư].
 3. Nhấn vào biểu tượng khoá ở phía dưới cùng bên trái để có quyền thực hiện thay đổi.
 4. Nhập tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên máy tính của bạn.
 5. Thay đổi Allow apps downloaded from: [Cho phép ứng dụng được tải xuống từ:] sang App Store and identified developers [Cửa hàng ứng dụng và các nhà phát triển được xác định].

 6. Ghi chú: Đối với Mac High Sierra (10.13.x), bạn cũng sẽ cần nhấn Allow [Cho phép].
 7. Nhấn vào biểu tượng khoá một lần nữa để chặn mọi thay đổi khác.

Cài đặt ứng dụng Zoom

 1. Truy cập Download Center
  của chúng tôi.
 2. Trong phần Zoom Client for Meetings [Zoom Client dành cho Meetings], hãy nhấn Download [Tải xuống].
 3. Nhấn đúp tệp đã tải xuống. Ứng dụng sẽ thường được lưu vào thư mục Downloads [Tải xuống] của bạn.
 4. Khi trình cài đặt mở ra, nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 5. Chọn đích để cài đặt:
  • Install for all users of this computer [Cài đặt cho tất cả người dùng của máy tính này]
   Ghi chú: Hành động này yêu cầu thông tin đăng nhập của quản trị viên để có thể cài đặt cho tất cả người dùng trên thiết bị.
  • Chỉ cài đặt cho mình tôi|
 6. Nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 7. (Không bắt buộc) Nếu như bạn muốn thay đổi thư mục cài đặt, hãy chọn Change Install Location [Thay đổi vị trí cài đặt].
 8. Nhấn vào Install [Cài đặt].
 9. (Không bắt buộc) Nếu bạn chọn Install for all users of this computer [Cài đặt cho tất cả người dùng của máy tính này], hãy nhập thông tin xác thực của quản trị viên cho thiết bị.
 10. Nhấn vào Install Software [Cài đặt phần mềm]
 11. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn Close [Đóng]

Các quyền trên ứng dụng Zoom

Do tăng cường cấp phép và bảo mật đối với MacOS 10.14 Mojave và 10.15 Catalina, bạn sẽ nhận được lời nhắc cấp quyền cho Zoom desktop client để sử dụng micrô, camera, và cho phép ghi lại màn hình trên MacOS 10.15 Catalina. Những quyền này được thiết lập trong phần System Preferences of the device [Tuỳ chọn hệ thống của thiết bị]