Thu thập MSINFO Windows


Nhóm Hỗ trợ của Zoom có thể cần phải thu thập MSINFO của máy tính Window để khắc phục thêm một số sự cố cụ thể. Bạn có thể thu thập thông tin này theo hai cách.

Phương pháp 1

  1. Nhấn vào biểu tượng Windows và tìm kiếm msinfo32. Sau đó chạy chương trình msinfo32 hoặc System Information [Thông tin hệ thống] (tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn).
  2. Sau khi ứng dụng mở ra, chọn File [Tệp] và sau đó Export.. [Xuất].
  3. Chọn đích, đặt tên cho tệp và lưu.
  4. Gửi cho chúng tôi tệp nhật ký hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi cho chúng tôi liên kết trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Phương pháp 2

  1. Nhấn vào biểu tượng Windows, tìm kiếm và chạy Command Prompt [Công cụ dòng lệnh].

  2. Từ đây, nhập nội dung sau và nhấn phím Enter:
    Msinfo32 /report c:\temp\msinfo2212.txt
  3. Sau khi chạy, tìm tệp trong thư mục temp của bạn và gửi tệp này cho chúng tôi trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Để biết thêm tùy chọn MSInfo, vui lòng xem trang web Hỗ trợ của Microsoft.