Kiểm tra âm thanh trước khi bắt đầu Zoom Meetings


Có hai cách để tham gia cuộc họp với âm thanh: tham gia qua máy tính hoặc tham gia qua điện thoại. Làm theo các mục này để kiểm tra âm thanh của bạn trước hoặc sau khi tham gia cuộc họp.

Bạn cũng có thể tham gia cuộc họp thử nghiệm nếu bạn muốn kiểm tra âm thanh và làm quen với các tính năng điều khiển cuộc họp.

Điều kiện tiên quyết để kiểm tra micrô và loa trên thiết bị của bạn

Cách kiểm tra và điều chỉnh âm thanh trên thiết bị máy tính để bàn

Kiểm tra âm thanh trước khi tham gia cuộc họp

Nếu bạn chưa bật cài đặt tự động tham gia bằng âm thanh máy tính, bạn có thể kiểm tra loa và micrô của mình trước khi tham gia cuộc họp:

 1. Sau khi tham gia cuộc họp, nhấn vào Kiểm tra loa và micrô.
 2. Cuộc họp này sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên để thử loa của bạn. Nếu bạn không nghe thấy nhạc chuông, hãy sử dụng menu thả xuống hoặc nhấp vào Không để chuyển đổi loa cho đến khi bạn nghe thấy nhạc chuông. Nhấp vào  để tiếp tục thử micrô.
 3. Nếu bạn không nghe thấy âm thanh phát ra, hãy sử dụng menu thả xuống hoặc nhấp vào Không để chuyển đổi micrô cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh phát ra. Nhấp vào khi bạn nghe thấy âm thanh phát ra.
 4. Nhấp vào Tham gia với âm thanh máy tính để thoát khỏi tính năng kiểm tra loa và micrô.
 5. Nhấp vào Tham gia với âm thanh máy tính để tham gia cuộc họp thử nghiệm với micrô và loa đã chọn.

Kiểm tra âm thanh bằng cài đặt âm thanh

Để kiểm tra âm thanh của bạn, hãy điều hướng đến cài đặt âm thanh của bạn trước hoặc trong cuộc họp:

Trước cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Âm thanh.
 4. Làm theo các mục bên dưới để kiểm tra loa hoặc micrô của bạn.

Trong cuộc họp

Bạn có thể truy cập phần cài đặt âm thanh của mình và kiểm tra âm thanh khi bạn đang trong cuộc họp. 

 1. Trong phần điều khiển cuộc họp, nhấp vào mũi tên bên cạnh mục Tắt tiếng/Bỏ tắt tiếng.
 2. Nhấp vào Tùy chọn âm thanh.; thao tác này sẽ mở phần cài đặt âm thanh của bạn.

Kiểm tra loa máy tính của bạn

 1. Nhấp vào Kiểm tra loa để phát âm thanh kiểm tra. 
 2. Nếu bạn không nghe thấy âm thanh phát ra, hãy chọn một loa khác từ menu hoặc điều chỉnh Âm lượng.

Tìm hiểu thêm về cài đặt âm thanh.

Điều chỉnh micrô máy tính của bạn

 1. Trong mục Micrô, bạn sẽ thấy thanh Mức đầu vào có màu xanh lục di chuyển khi Zoom đang thu âm thanh. 
 2. Nhấp vào Kiểm tra micrô để kiểm tra micrô của bạn. 
 3. Tính năng âm thanh sẽ bắt đầu ghi lại. Nhấp vào Ghi lại khi bạn hoàn tất thu âm và tính năng này sẽ phát âm thanh đã được ghi lại. Bạn có thể chọn một micrô khác từ menu hoặc điều chỉnh mức đầu vào.
 4. Chọn Tự động điều chỉnh cài đặt micrô nếu bạn muốn Zoom tự động điều chỉnh âm lượng đầu vào. 

Tìm hiểu thêm về cài đặt âm thanh.

Khắc phục sự cố micrô của bạn

Kiểm tra âm thanh bằng cài đặt âm thanh

Để kiểm tra âm thanh của bạn, hãy điều hướng đến cài đặt âm thanh của bạn trước hoặc trong cuộc họp:

Trước cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào Cài đặt.
 3. Làm theo các mục bên dưới để kiểm tra loa hoặc micrô của bạn.

Khi tham gia một cuộc họp

Nếu bạn chưa bật cài đặt tự động tham gia bằng âm thanh máy tính, bạn có thể kiểm tra loa và micrô của mình trước khi tham gia cuộc họp:
 1. Sau khi tham gia cuộc họp, nhấn vào Kiểm tra loa và micrô. Thao tác này sẽ mở phần cài đặt âm thanh.
 2. Làm theo các mục bên dưới để kiểm tra loa hoặc micrô của bạn.

Trong cuộc họp

Bạn có thể truy cập phần cài đặt âm thanh của mình và kiểm tra âm thanh khi bạn đang trong cuộc họp. 
 1. Trong phần điều khiển cuộc họp, nhấp vào mũi tên bên cạnh mục Tắt tiếng/Bỏ tắt tiếng.
 2. Nhấp vào Tùy chọn âm thanh; thao tác này sẽ mở phần cài đặt âm thanh của bạn.
 3. Làm theo các mục bên dưới để kiểm tra loa hoặc micrô của bạn.

Kiểm tra loa máy tính của bạn

 1. Nhấp vào Kiểm tra loa để phát âm thanh. 
 2. Nếu bạn không nghe thấy âm thanh phát ra, hãy chọn một loa khác từ menu hoặc điều chỉnh Âm lượng đầu ra.
Tìm hiểu thêm về cài đặt âm thanh.

Điều chỉnh micrô máy tính của bạn

 1. Trong mục micrô, bạn sẽ thấy thanh Mức đầu vào có màu xanh lam di chuyển khi Zoom đang thu âm thanh. 
 2. Nếu Zoom không thu âm thanh từ micrô của bạn, bạn có thể chọn một micrô khác từ menu hoặc điều chỉnh mức đầu vào.
 3. Chọn Tự động điều chỉnh cài đặt micrô nếu bạn muốn Zoom tự động điều chỉnh âm lượng đầu vào. 
Tìm hiểu thêm về cài đặt âm thanh.

Cách kiểm tra và điều chỉnh âm thanh trên thiết bị di động

Tham gia bằng âm thanh của thiết bị trong cuộc họp

 1. Nếu đây là cuộc họp Zoom đầu tiên mà bạn tham gia, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập vào micrô của bạn.
 2. Khi bạn tham gia cuộc họp, bạn sẽ được nhắc tham gia bằng âm thanh bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn âm thanh sau:
  • Gọi bằng âm thanh của thiết bị: Kết nối âm thanh qua internet.
  • Quay số gọi: Cung cấp các tùy chọn để quay số gọi trong Cuộc họp Zoom qua điện thoại.
  • Gọi đến điện thoại của tôi: Gọi đến điện thoại của bạn để tham gia cuộc họp. Yêu cầu gói âm thanh cho người chủ trì cuộc họp.
 3. Nếu bạn chọn Hủy, bạn có thể mở lại lời nhắc bằng cách chạm vào mục Âm thanh
 4. Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy biểu tượng micrô dùng để tắt tiếng và bỏ tắt tiếng ở góc dưới cùng bên trái.
 5. Nếu cần tham gia âm thanh theo một phương thức khác, bạn có thể ngắt kết nối âm thanh bằng cách chạm vào Xem thêm rồi chọn Ngắt kết nối âm thanh.

Tham gia bằng âm thanh của thiết bị trong cuộc họp

 1. Nếu đây là cuộc họp Zoom đầu tiên mà bạn tham gia, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập vào micrô của bạn.
 2. Khi bạn tham gia cuộc họp, bạn sẽ được nhắc tham gia âm thanh.
 3. Bạn sẽ có các tùy chọn âm thanh sau:

  • Gọi bằng âm thanh của Internet: Kết nối âm thanh qua Internet
  • Quay số gọi: Cung cấp các tùy chọn để quay số gọi trong Cuộc họp Zoom qua điện thoại
  • Gọi đến điện thoại của tôi: Gọi đến điện thoại của bạn để tham gia cuộc họp. Yêu cầu gói âm thanh cho người chủ trì cuộc họp
 4. Nếu chọn Hủy, bạn có thể mở lại lời nhắc bằng cách chạm vào Tham gia bằng âm thanh
 5. Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy biểu tượng micrô dùng để tắt tiếng và bỏ tắt tiếng ở góc dưới cùng bên trái.
 6. Nếu cần tham gia âm thanh theo một phương thức khác, bạn có thể ngắt kết nối âm thanh bằng cách chạm vào Xem thêm rồi chọn Ngắt kết nối âm thanh.