Tham gia sự kiện trên Zoom


Để tham gia Sự kiện Zoom mà bạn đã đăng ký, bạn có thể nhấn vào đường dẫn tham gia trong email xác nhận, lịch hẹn, hoặc vé trong tài khoản Zoom Events của bạn.

Trước khi tham gia một sự kiện trên máy tính hoặc thiết bị di động, tải xuống ứng dụng Zoom từ Download Center của chúng tôi. Hoặc bạn sẽ được yêu cầu tải xuống và cài đặt Zoom khi nhấn vào đường dẫn tham gia.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để tham gia Zoom Events

Cách tham gia một sự kiện

Một số điểm cần nhớ khi tham gia Zoom Events:

Tham gia một sự kiện từ email

Sau khi bạn đã hoàn thành đăng ký tham gia một sự kiện miễn phí hoặc có trả phí, bạn sẽ nhận được một email xác nhận đăng ký của mình.

 1. Mở email xác nhận từ Zoom Events.
 2. Nhấn vào View Ticket [Xem vé].
  Thao tác này sẽ điều hướng bạn sang thẻ sự kiện Upcoming [Sắp tới] trong trangTickets [Vé] .
 3. Tìm vé cho sự kiện bạn muốn tham gia.
 4. Nhấn Join [Tham gia].

Tham gia một sự kiện từ tài khoản Zoom Events

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoom Events của bạn bằng địa chỉ email bạn dùng khi đăng ký vé tham gia.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào Tickets [Vé].
 3. Nhấn vào thẻ Upcoming [Sắp tới] .
 4. Tìm vé cho sự kiện bạn muốn tham gia.
 5. Nhấn Join [Tham gia].

Tham gia một sự kiện từ lịch hẹn

 1. Mở lịch của bạn.
 2. Tìm Sự kiện Zoom bạn muốn tham gia.
 3. Mở mục đã lên lịch.
 4. Nhấn vào đường dẫn Join This Zoom Event [Tham gia sự kiện Zoom này] .
  Ghi chú: Đường dẫn URL trong lịch hẹn được tạo riêng cho tài khoản Zoom Events của bạn. Người dùng khác không thể mở được đường dẫn này.