Định cấu hình Zoom dành cho ứng dụng web tiến bộ Chrome


Tổng quan

Nếu bạn là quản trị viên quản lý các ứng dụng Chrome, bạn có thể định cấu hình Zoom dành cho ứng dụng web tiến bộ Chrome bằng bảng điều khiển quản trị viên của Google. Điều này cho phép bạn triển khai chính xác ứng dụng web tiến bộ cho người dùng với cài đặt và chính sách cấu hình đáp ứng nhu cầu của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Zoom dành cho ứng dụng web tiến bộ Chrome sau khi định cấu hình và triển khai, vui lòng tham khảo hướng dẫn bắt đầu.

Lưu ý: Zoom dành cho ứng dụng web tiến bộ Chrome tách biệt với ứng dụng ChromeOS và theo dự định sẽ thay thế ứng dụng này, do hỗ trợ cho các ứng dụng ChromeOS đang được gỡ bỏ trên tất cả các hệ điều hành vào tháng 6 năm 2022. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các quản trị viên bắt đầu di chuyển người dùng hiện đang sử dụng ứng dụng ChromeOS sang Zoom dành cho ứng dụng web tiến bộ Chrome để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Chính sách được hỗ trợ

Chính sách cài đặt

Sử dụng những chính sách này khi cài đặt Zoom dành cho ứng dụng web tiến bộ Chrome:

Tham sốLoại giá trịMô tả
Buộc cài đặtBooleanCài đặt ứng dụng tự động và ngăn người dùng

xóa ứng dụng.

Buộc cài đặt + ghimBooleanCài đặt ứng dụng tự động và ngăn người dùng xóa ứng dụng. Trên thiết bị Chrome OS, thao tác này ghim ứng dụng vào thanh tác vụ.
Cho phép cài đặtBooleanĐể người dùng cài đặt ứng dụng.

Chính sách Zoom dành cho Chrome

Các tham số sau đây được hỗ trợ để sử dụng với Zoom dành cho ứng dụng web tiến bộ Chrome. Nếu bạn không xác định một tham số, giá trị mặc định sẽ được sử dụng.

Tham sốLoại giá trịMặc địnhMô tả
BlockUntrustedSSLCertBooleanSaiXác định xem có ngừng ứng dụng vì chứng chỉ không hợp lệ hay không. Nếu giá trị là sai, người dùng sẽ được hỏi có tin tưởng chứng chỉ này hay không.
DisableGoogleLoginBooleanSaiXác định xem việc đăng nhập bằng Google có bị vô hiệu hóa hay không.
DisableFacebookLoginBooleanSaiXác định xem việc đăng nhập bằng Facebook có bị vô hiệu hóa hay không.
DisableLoginWithSSOBooleanSaiXác định xem việc đăng nhập bằng tính năng Đăng nhập một lần (SSO) có bị vô hiệu hóa hay không.
DisableLoginWithEmailBooleanSaiXác định xem việc đăng nhập bằng email có bị vô hiệu hóa hay không.
SetSSOURLChuỗi(trống)Xác định trước URL tùy biến được dùng để đăng nhập bằng SSO.

Ví dụ: Nhập "success" để thiết lập URL SSO dưới dạng https://success.zoom.us

ForceLoginWithSSOBooleanSaiXác định xem SSO có phải là phương thức đăng nhập mặc định hay không. Nếu cài đặt giá trị là true, người dùng vẫn có thể chuyển sang phương thức đăng nhập khác. Mục này sẽ không khả dụng nếu DisableLoginWithSSO được cài đặt giá trị True.
SetAccountIDsRestrictedToJoinChuỗi(trống) Cài đặt ID tài khoản* giới hạn client tham gia cuộc họp chủ trì bởi các tài khoản cụ thể
GoogleLoginRenameDisabledBooleanSaiNgăn người dùng đổi tên trước khi tham gia cuộc họp nếu đăng nhập bằng Google
SSOLoginRenameDisabledBooleanSaiNgăn người dùng đổi tên trước khi tham gia cuộc họp nếu đăng nhập bằng SSO

*Lưu ý: Vui lòng dùng tài khoản quản trị viên hoặc chủ sở hữu để liên hệ bộ phận Hỗ trợ lấy ID tài khoản của bạn.

Định cấu hình Zoom dành cho ứng dụng web tiến bộ Chrome

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị viên của Google.
 2. Từ Trang chủ, đi đến Devices [Thiết bị] và sau đó chọn Chrome.
 3. Nhấn vào Apps & extensions [Ứng dụng và tiện ích mở rộng].
 4. Nhấn vào Users & browsers [Người dùng và trình duyệt] là loại ứng dụng bạn muốn định cấu hình.
 5. Để kích hoạt cài đặt này với mọi người, hãy chọn đơn vị tổ chức hàng đầu. Nếu không, hãy chọn đơn vị tổ chức con mà bạn đã tạo cho tổ chức của bạn.
 6. Nhấn vào góc dưới bên phải và chọn Add by URL [Thêm bằng URL].  
 7. Nhập URL này (https://pwa.zoom.us/wc) và chọn cách bạn muốn ứng dụng web tiến bộ mở.
 8. Nhấn Lưu
 9. Thiết lập thủ công chính sách ứng dụng, hoặc tải lên tệp JSON tùy chỉnh.
 10. Nhấn Lưu.

Để kiểm tra xem cấu hình đã được cài đặt thành công chưa:

 1. Nhập chrome://policy trên trình duyệt của trình duyệt Chrome cần kiểm tra.
 2. Tìm phần chính sách ManagedConfigurationPerOrigin và nhấn Show more [Xem thêm] để mở rộng giá trị chính sách. 
 3. Sao chép giá trị managed_configuration_url vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, tải trang đó, và xác nhận rằng JSON trùng khớp. 

Mẫu JSON

Dưới đây là mẫu cấu hình để vô hiệu hóa đăng nhập bằng Google và xác định trước URL tùy biến cần để đăng nhập bằng SSO:

{
"DisableGoogleLogin": true,

"SetSSOURL": "success"
}

Ghi chú: Khi cài đặt URL SSO, chỉ có miền là bắt buộc. Không cần URL SSO đầy đủ như https://success.zoom.us.