Sử dụng chế độ tập trung


Thiết kế của chế độ tập trung chú trọng đến môi trường học tập kỹ thuật số, cho phép học sinh, sinh viên luôn chú tâm hoặc thực hiện các công việc dưới sự giám sát mà không bị phân tâm bởi những người khác cũng như công việc của những người này. Tính năng này cho phép người chủ trì và đồng chủ trì xem được toàn bộ video của những người tham gia nhưng những người tham gia khác không thể nhìn thấy nhau. Chế độ này áp dụng với cả tính năng chia sẻ màn hình, theo đó người chủ trì và đồng chủ trì có thể xem và chuyển đổi giữa các màn hình được chia sẻ của từng người tham gia, trong khi những người tham gia chỉ có thể xem nội dung của riêng họ. Nếu người chủ trì cảm thấy nội dung của một người tham gia cần được chia sẻ với những người tham gia khác, họ có thể dễ dàng bắt đầu chia sẻ màn hình của người tham gia này với những người tham gia khác.

Bên cạnh người chủ trì, đồng chủ trì và người tham gia được người chủ trì chọn làm tiêu điểm nổi bật, những người tham gia ở chế độ tập trung vẫn có thể nhìn thấy video của chính họ nhưng chỉ nhìn thấy được tên của những người tham gia khác, phản ứng hoặc phản hồi phi lời nói của họ và nghe thấy họ khi họ bật tiếng.

Bài viết này đề cập đến:

Các yêu cầu tiên quyết để sử dụng chế độ tập trung trong một cuộc họp Zoom

Lưu ý:

Cách bật chế độ tập trung

Tài khoản

Để bật Chế độ tập trung cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấn vào tab Meeting [Cuộc họp].
 4. Tại mục In Meeting (Advanced), [Trong cuộc họp (Nâng cao)], nhấn vào chức năng bật/tắt Focus Mode [Chế độ tập trung] để bật hoặc tắt chế độ này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấn vào Enable [Bật] hoặc Disable [Tắt] để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp độ đó.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , rồi nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc New Admin Experience [Trải nghiệm quản trị viên mới] được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Group Management [Quản lý nhóm] đã được đổi tên thành Groups [Nhóm].

Để bật hoặc tắt Chế độ tập trung cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách quản trị viên để có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào User Management [Quản lý người dùng], sau đó nhấn vào Group Management [Quản lý nhóm].
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấp vào tab Cuộc họp.
 5. Tại mục In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)], nhấn vào chức năng bật/tắt Focus Mode [Chế độ tập trung]để bật hoặc tắt chế độ này.
 6. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấn vào Enable [Bật] hoặc Disable [Tắt] để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp độ đó.
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm, nhấn vào biểu tượng ổ khóa , rồi nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật hoặc tắt Chế độ tập trung cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấp vào tab Cuộc họp.
 4. Tại mục In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)], nhấn vào chức năng bật/tắt Focus Mode [Chế độ tập trung] để bật hoặc tắt chế độ này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấn vào Enable [Bật] hoặc Disable [Tắt] để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp độ đó.

Cách sử dụng chế độ tập trung trong cuộc họp

Sử dụng chế độ tập trung với vai trò là người chủ trì hoặc đồng chủ trì của cuộc họp

 1. Bắt đầu một cuộc họp với vai trò là người chủ trì hoặc đồng chủ trì.
 2. Nhấn vào More [Thêm] trên thanh công cụ của cuộc họp.
 3. Nhấn vào Start Focus Mode [Bắt đầu chế độ tập trung].
 4. Nhấn vào Start [Bắt đầu] để xác nhận, hoặc chọn hộp kiểm Don’t ask me again [Đừng hỏi lại tôi] để bỏ qua thao tác xác nhận này về sau.
 5. Khi Chế độ tập trung bắt đầu, bạn và người tham gia sẽ được thông báo bằng một biểu ngữ ở phía trên cùng của cửa sổ video. Ngoài ra, biểu tượng của chế độ tập trung luôn hiển thị ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ video, bên cạnh biểu tượng mã hóa trong suốt thời gian chế độ tập trung đang hoạt động.

Sau khi Chế độ tập trung đã được khởi động, những người tham gia ở chế độ tập trung sẽ chỉ nhìn thấy video của người chủ trì, đồng chủ trì và bất kỳ người tham gia nào được người chủ trì chọn làm tiêu điểm nổi bật cùng video của chính họ. Họ sẽ chỉ nhìn thấy tên của những người tham gia khác, phản ứng hoặc phản hồi phi lời nói của họ và nghe thấy họ khi họ bật tiếng.

Màn hình được chia sẻ của những người tham gia chỉ hiển thị với người chủ trì và đồng chủ trì, nhưng người chủ trì cũng có thể cho phép tất cả những người tham gia khác cùng xem:

 1. Nhấn vào mũi tên đi lên ở phía bên phải của Share Screen [Chia sẻ màn hình].
 2. Trong phần Shared screens can be seen by [Màn hình được chia sẻ có thể được nhìn thấy bởi], nhấn vào All participants [Tất cả người tham gia].
 3. (Tùy chọn) Để trở lại chế độ chỉ có người chủ trì và đồng chủ trì có thể xem nội dung được chia sẻ, chọn Host only [Chỉ người chủ trì].
  Lưu ý: Các tùy chọn này chỉ khả dụng khi ở Chế độ tập trung.

Kết thúc chế độ tập trung

 1. Nhấn vào More [Thêm] trên thanh công cụ của cuộc họp.
 2. Nhấn vào Stop Focus Mode [Dừng chế độ tập trung].

Sử dụng chế độ tập trung với vai trò là người chủ trì hoặc đồng chủ trì của cuộc họp

 1. Bắt đầu một cuộc họp với vai trò là người chủ trì hoặc đồng chủ trì.
 2. Chạm vào More [Thêm] .
 3. Chạm vào Focus Mode [Chế độ tập trung].
 4. Chạm vào Start [Bắt đầu] để xác nhận.
 5. Khi Chế độ tập trung bắt đầu, bạn và người tham gia sẽ được thông báo bằng một biểu ngữ ở phía trên cùng của cửa sổ video. Ngoài ra, biểu tượng của chế độ tập trung luôn hiển thị ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ video, bên cạnh biểu tượng mã hóa trong suốt thời gian chế độ tập trung đang hoạt động.

Sau khi Chế độ tập trung đã được khởi động, những người tham gia ở chế độ tập trung sẽ chỉ nhìn thấy video của người chủ trì, đồng chủ trì và bất kỳ người tham gia nào được người chủ trì chọn làm tiêu điểm nổi bật cùng video của chính họ. Họ sẽ chỉ nhìn thấy tên của những người tham gia khác, phản ứng hoặc phản hồi phi lời nói của họ và nghe thấy họ khi họ bật tiếng.

Kết thúc chế độ tập trung

 1. Chạm vào More [Thêm] trên thanh công cụ của cuộc họp.
 2. Chạm vào Stop Focus Mode [Dừng chế độ tập trung].

Các ví dụ về chế độ tập trung

Dưới đây là các ví dụ về Chế độ tập trung trong một cuộc họp. Đầu tiên là những nội dung mà người chủ trì hoặc đồng chủ trì sẽ nhìn thấy trong suốt thời gian ở Chế độ tập trung, sau đó là những nội dung mà người tham gia sẽ nhìn thấy.

Chế độ xem của người chủ trì:

Chế độ xem của người tham gia khi một người tham gia được làm tiêu điểm nổi bật: