Bắt đầu với cấp phép cho điện thoại bàn


Bài viết này cung cấp các bước đầu tiên để cấp phép cho điện thoại bàn trên Zoom Phone. Bạn sẽ được cung cấp tổng quan về quy trình cấp phép cũng như liên kết đến các bài viết có liên quan để biết thêm thông tin.

Hãy thực hiện theo quy trình này để cấp phép cho điện thoại bàn:

  1. Cách tìm điện thoại bàn được hỗ trợ
  2. Cách thêm điện thoại bàn vào Zoom web portal
  3. Cách khởi động quá trình cấp phép
  4. Cách tùy chỉnh điện thoại được cấp phép
  5. Cách khắc phục sự cố cấp phép
  6. URL cấp phép tự động

(1) Cách tìm điện thoại bàn được hỗ trợ

Zoom Phone hỗ trợ nhiều mẫu khác nhau từ Polycom, Yealink, Cisco và AudioCodes. Xin lưu ý rằng các mẫu này chỉ hỗ trợ một số tính năng điện thoại

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn xác nhận được liệu điện thoại của mình có hỗ trợ cấp phép tự động hay không. 

(2) Cách thêm điện thoại bàn vào Zoom web portal

Sau khi có điện thoại bàn được hỗ trợ, hãy bắt đầu bằng cách thêm điện thoại của bạn vào Zoom Web Portal

Lưu ý: Hãy thêm điện thoại của bạn vào Zoom Web Portal trước khi bật điện thoại mới lần đầu tiên hoặc thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại đã qua sử dụng. Bạn có thể tìm thấy tên mẫu và địa chỉ MAC của điện thoại trên nhãn nằm ở đáy hoặc mặt sau của điện thoại.

(3) Cách khởi động quá trình cấp phép

Có hai cách cấp phép tùy thuộc vào điện thoại của bạn:

Cấp phép tự động (zero touch provisioning)

Đối với điện thoại hỗ trợ cấp phép tự động, bạn có thể tự động cấp phép cho điện thoại mà không cần cấu hình quá trình cấp phép trên giao diện web của điện thoại đó.

Lưu ý:

Cấp phép có trợ giúp

Nếu bạn gặp vấn đề về cấp phép tự động hoặc điện thoại của bạn không hỗ trợ chức năng này, bạn cần:

  1. Khôi phục điện thoại về cài đặt gốc và nâng cấp chương trình cơ sở (firmware) của điện thoại. Thực hiện theo hướng dẫn dành cho thiết bị Polycom hoặc Yealink.
  2. Truy cập giao diện web của điện thoại và cấu hình quá trình cấp phép. Thực hiện theo hướng dẫn dành cho quá trình cấp phép có trợ giúp trên Polycom hoặc Yealink.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành cấp phép, điện thoại Polycom và Yealink sẽ tự động cập nhật chương trình cơ sở (firmware) của mình lên phiên bản mới nhất được hỗ trợ.

Cách tùy chỉnh điện thoại được cấp phép

Sau khi hoàn thành quá trình cấp phép, bạn có thể tùy chỉnh điện thoại bằng các cách sau:

Quản trị viên hoặc người dùng

Chỉ quản trị viên

Cách khắc phục sự cố cấp phép

Nếu bạn không thể cấp phép cho điện thoại bàn, hãy thử các gợi ý khắc phục sự cố sau đây:

URL cấp phép tự động

Hầu hết các thiết bị được chứng nhận đều sử dụng một URL ZTP duy nhất tùy theo nhà sản xuất:

Nhà sản xuấtURL ZTP

AudioCodes

https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/audiocodes
Polyhttps://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/polycom
Yealinkhttps://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/yealink

 

Ghi chú: URL ZTP duy nhất không được hỗ trợ trên Poly OBi dòng ATAs và điện thoại D230 DECT.