Thêm người dùng hiện có vào tài khoản trả phí


Tổng quan

Khi mua tài khoản Zoom, tổ chức của bạn sẽ được hưởng nhiều tính năng hơn và có thể cấp giấy phép cho nhiều người dùng. Có thể người dùng trong tổ chức của bạn vẫn đang sử dụng Zoom với tài khoản người dùng cá nhân nếu bạn chưa mời họ tham gia vào tài khoản. Nếu bạn muốn cung cấp cho họ những lợi ích từ tài khoản của mình, hãy mời họ tham gia vào tài khoản chung của tổ chức bạn. Người dùng cá nhân có tài khoản trả phí sẽ được hoàn tiền cho khoảng thời gian còn lại của gói đăng ký nếu họ chấp nhận lời mời của bạn.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Lưu ý:

Hướng dẫn

Cách thêm người dùng trên web

  1. Đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn.
  2. Nhấp vào Quản lý người dùng và nhấp vào Người dùng.
  3. Nhấp vào Thêm người dùng.
  4. Nhập thông tin chi tiết của một hoặc nhiều người dùng và nhấp vào Thêm. Sau đó, email mời tham gia tài khoản sẽ được gửi đến người dùng. Bạn có thể kiểm tra xem lời mời có đang ở trạng thái chờ chấp nhận hay không bằng cách nhấp vào phần Đang chờ trên trang Quản lý người dùng.
  5. Tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng thêm người dùng.

Cách chấp nhận lời mời dành cho người dùng

  1. Mỗi người dùng được mời tham gia vào tài khoản của bạn sẽ nhận được một email tương tự như email này:
  2. Người dùng sẽ nhấp vào siêu liên kết hoặc dán liên kết đó vào trình duyệt để chấp nhận lời mời.
  3. Nếu người dùng là chủ sở hữu của tài khoản trả phí thì họ sẽ thấy một trang có thể sắp xếp thông tin chi tiết hoàn tiền tương tự như trang sau đây.
  4. Sau khi các bước trên đã hoàn thành, người dùng có thể đăng nhập như bình thường bằng cách điều hướng đến zoom.us. Như vậy, người dùng đó đã trở thành một thành viên thuộc tài khoản tổ chức của bạn.

Lưu ý:

Phương thức tốt nhất khi mời người dùng