Tham gia cuộc họp thử nghiệm Zoom


 

Chuẩn bị cho cuộc họp Zoom sắp tới bằng cách thiết lập cuộc gọi thử nghiệm Zoom. Trong cuộc họp thử nghiệm, bạn có thể kiểm tra kết nối internet, làm quen với các tính năng hội nghị video của Zoom, và điều chỉnh âm thanh cũng như video của bạn trước khi tham gia cuộc họp.

Nếu bạn không có thời gian thử nghiệm trước khi tham gia, bạn cũng có thể kiểm tra video hoặc âm thanh khi tham gia cuộc họp Zoom.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng di động Zoom, bạn có thể truy cập http://zoom.us/test để tham gia cuộc họp thử nghiệm, sau đó hãy làm theo hướng dẫn để thử video hoặc audio của bạn.

Điều kiện cài đặt để tham gia cuộc họp thử nghiệm

Cách gọi video thử nghiệm

 1. Truy cập http://zoom.us/test.
 2. Nhấp vào nút Tham gia để khởi chạy Zoom.
  Bạn sẽ được chuyển hướng để bắt đầu cuộc họp trên trình duyệt:
  • Nếu bạn đã cài đặt Zoom desktop client trên máy tính, hãy nhấn vào Open Zoom.us [Truy cập Zoom.us] để khởi chạy Zoom.
  • Nếu bạn chưa cài đặt Zoom Desktop Client, nhấp vào tải xuống và chạy Zoom để tải xuống, cài đặt và sau đó khởi chạy Zoom.
  • Nếu bạn không thể tải xuống hoặc chạy Zoom Desktop Client, nhấp vào tham gia bằng trình duyệt
 3. Cuộc họp thử nghiệm Zoom sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên để bạn kiểm tra loa của mình. Nếu bạn không nghe thấy nhạc chuông, hãy sử dụng menu thả xuống hoặc nhấp vào Không để chuyển đổi loa cho đến khi bạn nghe thấy nhạc chuông. Nhấp vào để tiếp tục thử micrô.

 4. Nếu bạn không nghe thấy âm thanh phát lại, hãy sử dụng menu thả xuống hoặc nhấp vào Không để chuyển đổi micrô cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh phát lại. Nhấp vào khi bạn nghe thấy âm thanh phát lại.
 5. Nhấp vào Tham gia với âm thanh máy tính.
 6. Nhấn Join with Computer Audio [Tham gia bằng âm thanh máy tính] để tham gia cuộc họp thử nghiệm với micrô và loa đã chọn.
  Bạn sẽ tham gia cuộc họp Zoom thử nghiệm với tư cách là một người dự thính. Tìm hiểu thêm về bảng điều khiển của người dự thính trong cuộc họp.