Cách tốt nhất để sử dụng Zoom Webinars và Zoom Meetings


Bạn đang tổ chức một sự kiện trực tuyến bằng Zoom Webinars hay Zoom Meetings?

Tải xuống Hướng dẫn cách tổ chức sự kiện trực tuyến tốt nhất của chúng tôi để biết các cách tốt nhất để thực hiện triển khai cho giai đoạn trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra, từ cách quản lý phần Hỏi đáp, tương tác với người dự thính và theo dõi sau khi phiên họp kết thúc.

Gần đây bạn có tham dự hội thảo trực tuyến đào tạo Zoom trực tiếp không?

Zoom tổ chức các hội thảo trực tuyến đào tạo hàng ngày để giúp bạn bắt đầu sử dụng Zoom Meetings, đồng thời tổ chức các phiên tìm hiểu chuyên sâu hàng tuần. Dù bạn đang học cách sử dụng Zoom Meetings hay Zoom Webinars, hãy tải xuống các hướng dẫn tham khảo bổ sung cho các cuộc họp và hội thảo trực tuyến để tận dụng tối đa thời gian của bạn khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi!

Vui lòng truy cập blog của Zoom để tìm hiểu thêm các cách sử dụng tốt nhất với các bài viết được đề xuất sau đây: