Nâng cấp tài khoản và các tiện ích mở rộng


Bạn có thể nâng cấp gói Zoom bất cứ lúc nào. Nếu bạn nâng cấp trong giai đoạn kỳ hóa đơn, tài khoản sẽ được ghi có số tiền theo tỷ lệ trong thời gian còn lại trên gói đăng ký hiện có và bạn sẽ bị tính tiền cho gói nâng cấp với số tiền ghi có áp dụng. Khi mua giấy phép mới hay tiện ích mở rộng, bạn phải chỉ định nó cho một người dùng.

Lưu ý: Nếu tùy chọn Chỉnh sửa gói dịch vụ hiện tại bị bôi xám, hãy di chuột qua biểu tượng thông tin để hiểu vì sao bạn không thể thực hiện điều chỉnh tự phục vụ trực tuyến. Nếu điều này là do bạn chưa thanh toán hóa đơn, bạn có thể xem hóa đơn của bạn trong thẻ Lịch sử hóa đơn của trang Hóa đơn. Nếu điều này là vì một lý do khác, hãy liên hệ với chuyên viên tài khoản riêng của bạn liên quan đến thay đổi mong muốn.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để nâng cấp tài khoản và các tiện ích bổ sung

Cách nâng cấp tài khoản Zoom

Thông qua Zoom web portal, bạn có thể nâng cấp tài khoản Zoom của mình. Nếu bạn cần nâng cấp lên gói Doanh nghiệp lớn, hãy liên hệ với bộ phận Kinh doanh của Zoom.

Ghi chú: Nếu bạn gặp vấn đề khi nâng cấp tài khoản Zoom, trước tiên hãy cập nhật Thông tin hóa đơn của bạn, sau đó cập nhật phương thức thanh toán trước khi tiếp tục nâng cấp tài khoản.

Nâng cấp tài khoản Zoom Cơ bản (Miễn phí) lên gói Chuyên nghiệp hoặc Kinh doanh

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal hoặc tạo tài khoản Zoom nếu bạn chưa có tài khoản. 
 2. Trên bảng điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào Billing [Thanh toán].
 3. Trong thẻ Current Plan [Gói hiện tại], nhấp vào Upgrade Account [Nâng cấp tài khoản].
 4. Trong ô của gói dịch vụ mà bạn muốn mua, nhấp vào Upgrade [Nâng cấp].
  Ghi chú: Gói Kinh doanh yêu cầu tối thiểu 10 giấy phép.
 5. Nhập số lượng giấy phép bạn cần và chọn hình thức thanh toán hàng tháng hay hàng năm.
 6. Nhấn vào Click Save & Continue [Lưu và tiếp tục] để hoàn tất nâng cấp.
 7. Trong cửa sổ Interested in Other available products [Quan tâm đến sản phẩm hiện có khác], chọn sản phẩm khác mà bạn muốn mua hoặc nhấp vào Skip This Step and Go to Checkout [Bỏ qua bước này và đến phần thanh toán] để tiếp tục. 
 8. Nhập thông tin liên hệ Sold To [Người mua]Bill To [Người thanh toán] cho tài khoản của bạn.
 9. Chọn Credit Card [Thẻ tín dụng] hoặc PayPal làm phương thức thanh toán. Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn nếu sử dụng thẻ tín dụng. Nếu bạn gặp bất cứ lỗi nào, vui lòng tham khảo phần Khắc phục sự cố thanh toán của chúng tôi để được trợ giúp thêm.
  Ghi chú: Nếu địa chỉ được liên kết với thẻ thanh toán của bạn khác với địa chỉ bạn đã nhập làm Liên hệ hóa đơn, hãy bỏ chọn ô Same as Bill To Contact [Giống với Liên hệ người thanh toán] và nhập địa chỉ thanh toán chính xác được liên kết với thẻ thanh toán của bạn.
 10. Xem lại và chọn ô này để đồng ý với Điều khoản dịch vụ.
  Ghi chú: Nếu bạn nhìn thấy địa chỉ thay thế được đề xuất, bạn có thể chọn giữ địa chỉ như bạn đã nhập hoặc chọn địa chỉ được đề xuất; tùy chọn nào cũng sẽ cho phép bạn tiếp tục
 11. Nhấp vào Upgrade Now [Nâng cấp ngay] để xem lại Tóm tắt đơn hàng của bạn.
 12. Nhấp vào Confirm [Xác nhận] để hoàn tất mua hàng.
  Giao dịch mua của bạn hiện đã hoàn tất và bạn sẽ nhận được xác nhận rằng tài khoản của bạn đã được nâng cấp thành công.

Nâng cấp Gói Chuyên nghiệp lên gói Kinh doanh

Lưu ý: Gói Kinh doanh của chúng tôi yêu cầu tối thiểu 10 giấy phép. Nếu bạn chỉ muốn tăng số lượng người tham gia mà bạn có trong cuộc họp, nhưng không cần gói Kinh doanh (với tối thiểu 10 giấy phép), bạn có thể muốn xem xét mua tiện ích mở rộng Large Meeting thay thế.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấn vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấn vào Thanh toán.
 3. Trên thẻ Gói hiện tại, nhấn vào Nâng cấp tài khoản.
 4. Trong ô của gói dịch vụ mà bạn muốn nâng cấp lên, nhấp vào Upgrade [Nâng cấp].
 5. Nhập số lượng giấy phép bạn cần và chọn hình thức thanh toán hàng tháng hay hàng năm.
 6. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 7. Xem lại các thay đổi. Nếu đúng, hãy nhấn vào Lưu và tiếp tục. Nếu bạn cần thay đổi bất cứ điều gì, hãy nhấn vào Chỉnh sửa trong phần bạn muốn thay đổi.
 8. Nhấn vào Đặt hàng để hoàn tất mua hàng.
  Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng giao dịch mua của bạn đã hoàn tất thành công.

Lưu ý: Nếu bạn muốn hạ cấp từ gói Kinh doanh xuống gói Chuyên nghiệp, bạn cũng có thể làm vậy thông qua Zoom web portal. Tìm hiểu thêm về hạ cấp từ Kinh doanh xuống Chuyên nghiệp.

Cách thay đổi số lượng giấy phép hoặc tần suất thanh toán

Nếu bạn cần thêm người dùng và phải mua giấy phép bổ sung, Zoom sẽ tính chi phí cho giấy phép mới theo tỷ lệ cho thời gian còn lại của kỳ thanh toán để gói đó gia hạn theo chu kỳ thanh toán ban đầu. Nếu bạn đang xóa các giấy phép, thay đổi này sẽ xảy ra vào cuối kỳ đăng ký của bạn mà không hoàn tiền hay ghi có. Bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào các giấy phép này cho đến cuối kỳ đăng ký.

Lưu ý: Nếu bạn đang xóa giấy phép, đảm bảo bạn bỏ chỉ định giấy phép trong Người dùng trong Quản lý người dùng. Nếu bạn đang thêm giấy phép, bạn phải chỉ định các giấy phép đó cho người dùng. Tìm hiểu thêm về thiết lập người dùng.

Nếu bạn đang chuyển từ hàng tháng sang hàng năm, Zoom sẽ tính tỷ lệ cho thời gian còn lại trong gói đăng ký hàng tháng của bạn và ghi có vào giá hàng năm. Nếu bạn đang thay đổi từ hàng năm sang hàng tháng, Zoom sẽ tính tỷ lệ cho thời gian còn lại trong gói đăng ký hàng năm của bạn và ghi có vào tài khoản để sử dụng cho gói hàng tháng của bạn. Tìm hiểu thêm về gói hàng tháng và gói hàng năm.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấn vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấn vào Thanh toán.
 3. Trên thẻ Gói hiện tại, nhấn vào Chỉnh sửa gói hiện tại bên dưới cho gói mà bạn muốn cập nhật.
 4. Chỉnh sửa gói bằng cách thay đổi số lượng giấy phép hoặc thay đổi tần suất chu kỳ hóa đơn (hàng tháng so với hàng năm).
  Lưu ý: Khi bạn thay đổi số lượng giấy phép, số lượng bạn chọn trên trang này cần thể hiện tổng số giấy phép bạn cần trên tài khoản, chứ không chỉ giấy phép bổ sung mà bạn muốn mua. Ví dụ: nếu bạn có 10 giấy phép và muốn thêm 2 giấy phép nữa, thì con số thể hiện trên màn hình này sẽ là 12, chứ không phải 2. Nếu bạn nhấn vào biểu tượng Giỏ hàng, bạn sẽ thấy các thay đổi thể hiện trong giỏ hàng. 
 5. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 6. Xem lại các thay đổi. Nếu đúng, hãy nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 7. Nhấn vào Đặt hàng để hoàn tất mua hàng.
  Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng giao dịch mua của bạn đã hoàn tất thành công và email có đính kèm hóa đơn.

Cách mua gói tiện ích mở rộng

Bạn có thể mua các tiện ích mở rộng khác nhau trong phần Quan tâm đến các gói hiện có khác ở dưới cùng của thẻ Gói hiện tại trong phần Thanh toán. Bạn không thể mua cùng một tiện ích mở rộng với các chu kỳ hóa đơn khác nhau. Ví dụ: bạn không thể mua gói Hội thảo trực tuyến cho 500 người tham dự hàng tháng và gói Hội thảo trực tuyến cho 500 người tham dự hàng năm.

Lưu ý: Các sản phẩm 1 tháng sẽ kéo dài đúng một tháng kể từ ngày mua. Khi mua sản phẩm hàng tháng, bạn sẽ bị tính số tiền theo tỷ lệ dựa trên chu kỳ hóa đơn hàng tháng. Sau đó, sản phẩm sẽ gia hạn với giá đầy đủ vào ngày thanh toán hàng tháng tiếp theo. 

Thực hiện theo các bước dưới đây để mua gói tiện ích mở rộng. Bạn cũng có thể thực hiện theo các bước này để mua các giấy phép khác nhau cho cùng một tiện ích mở rộng, ví dụ như Hội thảo trực tuyến cho 500 người tham dự và Hội thảo trực tuyến cho 1.000 người tham dự. Để làm điều này, bạn sẽ thêm gói mới vào giỏ hàng thay vì chỉnh sửa gói hiện tại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấn vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấn vào Thanh toán.
 3. Trên thẻ Gói hiện tại, cuộn đến phần Quan tâm đến gói khác.
 4. Nhấn vào Thêm vào giỏ hàng bên cạnh giấy phép mà bạn muốn mua. 
 5. Nhập số lượng giấy phép bạn cần và chọn hình thức thanh toán hàng tháng hay hàng năm.
 6. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 7. Xem lại các thay đổi. Nếu đúng, hãy nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 8. Nhấn vào Đặt hàng để hoàn tất mua hàng.
  Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng giao dịch mua của bạn đã hoàn tất thành công và email có đính kèm hóa đơn.

Ghi chú: Nếu bạn muốn nâng cấp giới hạn số lượng của tiện ích mở rộng, nhấp vào Edit Current Plan [Chỉnh sửa gói hiện tại] trên tiện ích mở rộng hiện tại, sau đó điều chỉnh số lượng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khoản ghi có theo tỷ lệ cho tiện ích mở rộng trước đây và tính số tiền theo tỷ lệ cho thời gian còn lại trong chu kỳ hóa đơn cho tiện ích mở rộng mới.