Tìm kiếm và xem các bản ghi cục bộ


Nếu đã ghi lại cục bộ các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến vào máy tính của mình, bạn có thể truy cập các tệp bản ghi cục bộ trên máy tính đã ghi lại cuộc họp.

Ghi chú: Nếu đã ghi lại cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên đám mây, bạn có thể quản lý các bản ghi lại trên đám mây trong Zoom web portal.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để truy cập các bản ghi cục bộ

Cách tìm vị trí mặc định của các bản ghi cục bộ

Theo mặc định, các bản ghi cục bộ sẽ được lưu trong thư mục sau:

Cách truy cập và chuyển đổi các tệp ghi cục bộ với desktop client

Ghi chú: Đối với các phiên bản 4.6.10 trở lên, bạn không thể chuyển đổi các tệp bản ghi cục bộ bằng cách nhấp đúp vào tệp Zoom. Bạn phải thực hiện theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp theo cách thủ công. Nếu bạn gặp sự cố khi chuyển đổi bản ghi cục bộ, hãy xem các đề xuất khắc phục sự cố của chúng tôi.

 1. Mở Zoom desktop client, nhấp vào thẻ Cuộc họp.
 2. Nhấp vào thẻ Đã ghi và chọn cuộc họp có bản ghi cục bộ.
  Ghi chú:
  • Bản ghi cục bộ hiển thị đường dẫn tệp và các tùy chọn để mở, phát hoặc xóa bản ghi.
  • Nếu chỉ thấy tùy chọn Mở thì bản ghi là bản ghi lại trên đám mây.
  • Nếu có một bản ghi cục bộ chưa được chuyển đổi thành tệp video, hãy nhấp vào Chuyển đổi để chuyển bản ghi thành tệp video và hiển thị các tùy chọn bên dưới.
 3. Bạn có thể truy cập các tùy chọn sau để quản lý các bản ghi cục bộ:
  • Mở: Mở thư mục chứa các tệp ghi lại. Định dạng tệp được hiển thị trong thư mục cho biết loại tệp (video, âm thanh, v.v.). 
  • Phát video: Phát cuộc họp đã ghi lại bằng trình phát đa phương tiện mặc định của máy tính.
  • Phát âm thanh: Phát âm thanh cuộc họp đã ghi lại bằng trình phát đa phương tiện mặc định của máy tính.
  • Xóa: Xóa bản ghi vĩnh viễn khỏi máy tính của bạn.
  • Biểu tượng làm mới : Làm mới danh sách bản ghi nếu bạn không thấy bản ghi của mình.
 4. (Tùy chọn) Làm theo các bước để chia sẻ bản ghi cục bộ nếu bạn muốn người khác xem bản ghi của mình.

Ghi chú: Nếu gặp sự cố khi mở hoặc phát tệp, hãy kiểm tra vị trí ghi mặc định và đảm bảo các tệp ở đúng vị trí.

Cách xem hoặc thay đổi vị trí tệp mặc định cho các bản ghi cục bộ

Bạn có thể tìm thấy vị trí ghi mặc định của các bản ghi cục bộ trong cài đặt Zoom desktop client

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấp vào Bản ghi.
 4. Nhấp vào một trong các tùy chọn bên cạnh Ghi cục bộ:
  • Nhấp vào Mở để mở thư mục lưu trữ các bản ghi cục bộ.
  • Nhấp vào Thay đổi để thay đổi vị trí ghi mặc định của các bản ghi cục bộ.

Cách truy cập các bản ghi cục bộ trên web portal

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên thanh điều hướng, nhấp vào Bản ghi.
 3. Nhấp vào thẻ Bản ghi cục bộ.
  Tại đây sẽ hiển thị chủ đề cuộc họp, ID cuộc họp, ngày và thời gian, tên máy tính và đường dẫn tệp của bản ghi lại.
 4. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Mở: Mở vị trí tệp của bản ghi cục bộ. Trình duyệt của bạn sẽ nhắc bạn mở Zoom để Zoom có thể chuyển hướng bạn đến vị trí tệp.
  • Xóa: Xóa bản ghi khỏi danh sách. Bản ghi sẽ không còn xuất hiện trong web portal của bạn, nhưng vẫn sẽ được lưu trữ trên máy tính nơi bản ghi được ghi lại.