Tùy chỉnh nền Zoom Rooms của bạn


Trong Zoom web portal, bạn có thể thêm hình ảnh tùy chỉnh làm hình nền cho tất cả Zoom Rooms trong tài khoản của mình hoặc cho một phòng, tầng hoặc vị trí cụ thể.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh nội dung bảng điện tử Zoom Rooms để chia sẻ tin nhắn quan trọng khi phòng không được sử dụng hoặc hiển thị lên lịch với ảnh nền để sử dụng một ảnh tùy chỉnh trên thiết bị hiển thị lên lịch của bạn.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để quản lý tùy chỉnh hình nền Zoom Rooms

Yêu cầu về hình nền Zoom Rooms

Trước khi tải lên một ảnh nền tùy chỉnh, làm theo các hướng dẫn sau:

Ảnh mẫu: hướng dẫn tiêu chuẩn, hướng dẫn tiêu chuẩn với danh sách cuộc họp trên TV
Biểu tượng mẫu để tạo ảnh nền của riêng bạn: biểu tượng Zoom Rooms

Cách tải lên hình nền mặc định cho tất cả Zoom Rooms

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý phòng, sau đó nhấp vào Zoom Rooms.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt tài khoản.
 4. Nhấp vào thẻ Hồ sơ tài khoản.
 5. Trong Thiết lập, tìm cài đặt Hình nền cho Zoom Rooms.
 6. Nhấp vào Tải lên hình ảnh.
  Ghi chú: Xác minh rằng hình ảnh của bạn tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi.
 7. Chọn hình ảnh của bạn và nhấp vào Mở.
  Bạn sẽ thấy bản xem trước của hình ảnh bên dưới cài đặt.
 8. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn khóa hình ảnh mặc định cho tất cả Zoom Rooms trong tài khoản của mình, nhấp vào biểu tượng khóa, sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Trong tương lai, nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh, nhấp vào Tải lên hình ảnh mới bên dưới nền mặc định hiện tại. Nếu bạn muốn xóa hình ảnh làm nền mặc định cho tất cả Zoom Rooms trong tài khoản của mình, nhấp vào Xóa.

Cách thay đổi hình nền cho một phòng, tầng hoặc vị trí riêng lẻ

Nếu hình ảnh mặc định không bị khóa ở cấp tài khoản, bạn có thể tải lên hình nền tùy chỉnh cho một phòng, tầng hoặc vị trí cụ thể.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý phòng, sau đó nhấp vào Zoom Rooms.
 3. Sử dụng các thẻ và chức năng Tìm kiếm, tìm phòng, tầng hoặc vị trí bạn muốn áp dụng nền, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa ở phía bên phải.
  Mẹo: Nếu bạn không thấy nút Chỉnh sửa, chuyển cửa sổ hiện tại sang màn hình rộng hơn hoặc sử dụng thanh cuộn ngang ở cuối bảng điều khiển.
 4. Nhấp vào thẻ Hồ sơ Zoom Rooms.
 5. Trong Thiết lập, tìm cài đặt Hình nền cho Zoom Rooms.
  Nếu có hình ảnh mặc định đang được sử dụng ở cấp tài khoản, bạn sẽ thấy bản xem trước của hình ảnh đó cùng với thông báo "Sử dụng cài đặt tài khoản" ở bên phải. 
 6. Nhấp vào Tải lên hình ảnh mới.
  Ghi chú: Xác minh rằng hình ảnh của bạn tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi.
 7. Chọn hình ảnh của bạn và nhấp vào Mở.
  Bạn sẽ thấy bản xem trước của hình ảnh tùy chỉnh mới cho phòng hoặc vị trí cụ thể đó.
  Mẹo: Nhấp vào Đặt lại để xóa hình ảnh đã tải lên của bạn. Nếu có một hình ảnh mặc định được tải lên ở cấp tài khoản, hình ảnh đó sẽ thay thế hình ảnh đã tải lên của bạn.