Tạo tệp dump trên Windows


Tổng quan

Một tệp dump có thể được sử dụng để chẩn đoán các sự cố với Zoom client nếu máy bị treo hoặc gặp sự cố treo thường xuyên. Làm theo các bước sau nếu bạn cần tạo và gửi tệp dump để chẩn đoán sự cố với Zoom client trên Windows.

Hướng dẫn

 1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng Windows và chọn Task Manager [Trình quản lý tác vụ].
 2. Trong phần Apps [Ứng dụng], nhấn đúp vào Zoom Meetings. Bạn sẽ thấy ít nhất hai mục cho Zoom Meetings.

  Ghi chú: Mục sử dụng bộ nhớ ít hơn là cho cửa sổ Zoom chính và cửa sổ trò chuyện.Mục sử dụng bộ nhớ nhiều hơn là cho client trong cuộc họp.
 3. Nhấn chuột phải vào một trong các mục Zoom Meeting tùy thuộc vào phần của Zoom client thường xuyên gặp sự cố, sau đó nhấn Create dump file [Tạo tệp dump].
  Khi tệp dump được tạo thành công, Windows sẽ hiển thị đường dẫn tệp của tệp đó.
 4. Bôi đen đường dẫn tệp và nhấn Ctrl+C để sao chép đường dẫn đó vào bộ nhớ tạm của bạn.
 5. Mở Windows Explorer và nhấn vào thanh vị trí tệp ở trên cùng.
 6. Nhấn Ctrl+V để dán đường dẫn tệp, rồi nhấn Enter.
 7. Nhấn vào cột Date modified [Ngày sửa đổi] để hiển thị các tệp mới trước tiên. Tệp dump (Zoom.DMP) sẽ hiển thị ở đầu danh sách.
  Lưu ý: Nén tệp dump trước khi gửi. Chọn tệp, nhấn chuột phải, nhấn Send to [Gửi đến], rồi chọn Compressed (zipped) folder Thư mục nén để nén.
 8. Mở lại trình quản lý tác vụ.
 9. Nhấn chuột phải vào Zoom Meetings và nhấn End task [Kết thúc tác vụ].
 10. Khởi động lại Zoom client để tạo các tệp nhật ký.