Bắt đầu với iOS


Tổng quan

Bài viết này tóm tắt các tính năng có trên iOS. Nhờ có ứng dụng Zoom Cloud Meetings trên iOS, bạn có thể tham gia cuộc họp, tự lên lịch cuộc họp, trò chuyện với các liên lạc và xem danh mục các liên lạc.

Lưu ý: Một số tính năng có thể chưa khả dụng do các hạn chế về giấy phép hoặc tiện ích bổ sung. Vui lòng tham khảo các bài viết dành cho từng tính năng để biết thêm thông tin về yêu cầu cài đặt và cấu hình.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Đăng nhập và tham gia

Sau khi khởi chạy Zoom, hãy nhấp vào Tham gia cuộc họp để tham gia một cuộc họp mà không cần đăng nhập. Nếu bạn muốn đăng nhập để bắt đầu hoặc lên lịch cho cuộc họp của mình, hãy nhấn vào Đăng nhập.

Để đăng nhập, bạn có thể sử dụng tài khoản Zoom, Google hoặc Facebook của mình. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng cách sử dụng SSO. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấn vào Đăng ký. Nếu bạn đã có tài khoản Zoom nhưng không nhớ mật khẩu, hãy nhấn vào Quên mật khẩu.

Meet & Chat

Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào Gặp gỡ và trò chuyện để sử dụng các tính năng sau:

Bạn cũng có thể truy cập các tính năng sau:

Điện thoại

Nhấn vào Điện thoại để sử dụng các tính năng Zoom Phone.

Lưu ý: Cần có giấy phép Zoom Phone.

Cuộc họp

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa, bắt đầu hoặc xóa những cuộc họp mà bạn là người chủ trì.

Liên lạc

Nhấn vào Liên lạc để liệt kê tất cả liên lạc của bạn và thêm liên lạc mới.

Cài đặt 

Nhấn vào Cài đặt để xem các cài đặt cuộc họp và cuộc trò chuyện.

Tìm hiểu thêm về cài đặt Zoom.

Các quyền mà Zoom Mobile App yêu cầu

Zoom Mobile App có thể yêu cầu bạn cấp quyền truy cập sau đây thông qua cửa sổ bật lên, tùy thuộc vào các tính năng bạn đang truy cập trong Zoom. Bạn có thể bật những tùy chọn này trước đó hoặc tùy ý bằng cách vào mục Cài đặt, sau đó cuộn xuống và chọn Zoom trên thiết bị của bạn. Sau đây là các quyền mà Zoom yêu cầu: