Bật tính năng và bắt đầu ghi cục bộ


Tính năng ghi cục bộ có sẵn cho cả thuê bao miễn phí và thuê bao trả phí. Tính năng ghi cục bộ cho phép người tham gia ghi lại video và âm thanh cuộc họp ngay trong máy tính. Tính năng ghi cục bộ có thể bao gồm tên những người tham gia, các tệp âm thanh riêng cho từng người tham gia, mốc đánh dấu thời gian và những tùy chọn khác. Bạn có thể tải lên các tệp đã ghi trên dịch vụ lưu trữ tệp như Dropbox, Google Drive, hoặc dịch vụ phát trực tuyến như YouTube hoặc Vimeo.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để ghi cục bộ

Ghi chú: Tính năng ghi cục bộ không được hỗ trợ trên iOS và Android. Xem thêm về tính năng ghi lại trên đám mây cho các tài khoản trả phí đối với thiết bị di động.

Giới hạn đối với ghi cục bộ

Bản ghi cục bộ không hỗ trợ các tính năng sau:

Bản ghi cục bộ cũng không ghi lại phản hồi phi lời nói hay phản ứng trong cuộc họp

Cách bật tính năng ghi cục bộ

Tài khoản

Để bật hoặc tắt tính năng ghi cục bộ cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách quản trị viên để có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 4. Trong mục Ghi lại, nhấp vào nút bật/tắt Ghi cục bộ để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác nhận thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật hoặc tắt các tính năng bổ sung, sau đó nhấp Lưu:
  • Lưu tin nhắn trò chuyện từ cuộc họp/hội thảo trực tuyến: Cho phép người chủ trì lưu tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp vào các tệp ghi cục bộ.
  • Lưu phụ đề rời dưới dạng tệp VTT: Cho phép người chủ trì lưu các tệp phụ đề rời trong bản ghi cục bộ.
  • Người chủ trì có thể cho phép người tham gia cuộc họp ghi cục bộ: Đồng thời cũng cho phép người chủ trì ghi cục bộ. 
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Để bật hoặc tắt tính năng ghi cục bộ cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm người dùng.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Quản lý người dùng, sau đó nhấn vào Nhóm.
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 5. Nhấp vào nút bật/tắt Ghi cục bộ để bật hoặc tắt tính năng này.
 6. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác nhận thay đổi.
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật hoặc tắt các tính năng bổ sung, sau đó nhấp Lưu:
  • Lưu tin nhắn trò chuyện từ cuộc họp/hội thảo trực tuyến: Cho phép người chủ trì lưu tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp vào các tệp ghi cục bộ.
  • Lưu phụ đề rời dưới dạng tệp VTT: Cho phép người chủ trì lưu các tệp phụ đề rời trong bản ghi cục bộ.
  • Người chủ trì có thể cho phép người tham gia cuộc họp ghi cục bộ: Đồng thời cũng cho phép người chủ trì ghi cục bộ. 
 8. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm, nhấn vào biểu tượng ổ khóa , rồi nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật hoặc tắt tính năng ghi cục bộ cho mục đích riêng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 4. Nhấp vào nút bật/tắt Ghi cục bộ để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Bật để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn không khả dụng, đó là do tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản, và bạn cần phải liên hệ với quản trị viên trên Zoom của mình.
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật hoặc tắt các tính năng bổ sung, sau đó nhấp Lưu:
  • Lưu tin nhắn trò chuyện từ cuộc họp/hội thảo trực tuyến: Cho phép bạn lưu tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp vào các tệp ghi cục bộ.
  • Lưu phụ đề rời dưới dạng tệp VTT: Cho phép bạn lưu các tệp phụ đề rời vào bản ghi cục bộ.
  • Người chủ trì có thể cho phép người tham gia cuộc họp ghi cục bộ: Đồng thời cũng cho phép bạn tự ghi cục bộ.

Cách bắt đầu ghi cục bộ

Người chủ trì phải ghi lại cuộc họp hoặc trao quyền ghi lại cho một người tham gia.

 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom với vai trò là người chủ trì.
 2. Nhấp vào Ghi lại.
 3. Nếu thấy có menu, hãy chọn mục Ghi trên máy tính này.
  Người tham gia cũng sẽ thấy chỉ báo sau ở góc trên bên trái màn hình trong quá trình ghi lại.
 4. Nhấp vào Người tham gia để theo dõi xem có những người dùng nào đang ghi lại cuộc họp.

  Ghi chú: Những người tham gia quay số truy cập sẽ nghe thấy thông báo rằng cuộc họp đang được ghi lại, trừ khi người chủ trì đã tắt lựa chọn này.
 5. Sau khi kết thúc cuộc họp, Zoom sẽ chuyển đổi bản ghi để bạn có thể truy cập các tệp này.
 6. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, thư mục chứa các tệp ghi lại sẽ được mở ra.
  Ghi chú: Theo mặc định, các tệp ghi lại sẽ được định dạng theo quy cách nhất định. Tệp âm thanh/video (MP4) sẽ được đặt tên theo dạng video[số ngẫu nhiên].mp4. Tệp chỉ bao gồm âm thanh (M4A) được đặt tên theo dạng audio[số ngẫu nhiên].m4a.

Ghi chú: 

Cách dừng hoặc tạm dừng ghi cục bộ

Trong quá trình ghi lại cuộc họp Zoom, người tham gia có thể Dừng hoặc Tạm dừng ghi. Nếu người tham gia dừng bản ghi rồi bắt đầu ghi trở lại, một tệp video mới sẽ được tạo cho đoạn ghi tiếp theo. Nếu người tham gia tạm dừng bản ghi rồi bắt đầu ghi trở lại, Zoom sẽ ghi vào cùng một tệp video đối với phân đoạn ghi lại đó.

 1. Sau khi bắt đầu ghi lại, nhấp Tạm dừng hoặc Dừng ghi lại ở phía dưới.

  Có thể tạm dừng hoặc dừng ghi lại bằng cách nhấp vào chỉ báo ở góc trên bên trái.
 2. Khi tạm dừng ghi lại, chỉ báo sau sẽ hiển thị trong cuộc họp.
 3. Để tiếp tục ghi lại, nhấp vào Tiếp tục ghi lại ở phía dưới

  Có thể tiếp tục ghi lại bằng cách nhấp vào chỉ báo ở góc trên bên trái.
 4. Sau khi dừng ghi lại, bạn có thể truy cập vào các tệp ghi lại cục bộ trên máy tính của mình.

Cách chỉ định quyền ghi lại cho người tham gia

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp trong Zoom, nhấp vào Người tham gia.
 2. Trong menu người tham gia, tìm người tham gia mà bạn muốn trao quyền ghi lại và nhấp vào Xem thêm ở bên cạnh tên của họ.
 3. Nhấp vào Cho phép ghi lại.
  Người tham gia sẽ nhận được thông báo về quyền ghi lại. Khi người tham gia đang tiến hành ghi lại, menu người tham gia sẽ hiển thị biểu tượng đang ghi lại ở bên cạnh tên người tham gia.
 4. Để tắt tính năng ghi lại của người tham gia, nhấp vào Xem thêm ở bên cạnh tên, sau đó nhấp Ngăn ghi lại.
  Người tham gia sẽ nhận được thông báo về việc mất quyền ghi lại.

Cách thay đổi cài đặt ghi cục bộ

Để thay đổi cài đặt ghi cục bộ trong Zoom desktop client:

 1. Mở Zoom desktop client, và nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
  Bạn sẽ mở được các tùy chọn ghi lại mà bạn có thay đổi qua Zoom desktop client.

Ghi chú: Thiết lập vị trí mặc định trong thư mục đồng bộ hóa đám mây (như Dropbox, Google Drive hoặc One Drive), ổ đĩa ngoài hoặc thiết bị lưu trữ mạng có thể gây ra sự cố khi lưu và chuyển đổi bản ghi cục bộ. Zoom đặc biệt khuyến nghị bạn giữ vị trí mặc định cho bản ghi trên ổ đĩa cục bộ.

Cách ghi lại cùng lúc nhiều tệp âm thanh

Khi ghi lại cục bộ, người chủ trì có thể ghi lại luồng âm thanh của tất cả người tham gia dưới dạng các tệp âm thanh riêng biệt, một tệp cho mỗi người tham gia. Để bật tùy chọn này:

 1. Mở Zoom desktop client và nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 3. Bật Ghi tệp âm thanh riêng cho từng người tham gia
 4. Ghi lại và lưu cuộc họp trong máy tính của bạn.
 5. Khi kết thúc cuộc họp và xử lý xong bản ghi lại, mở thư mục bản ghi lại. 
 6. Trong thư mục, mở Bản ghi âm thanh.
 7. Trong thư mục Bản ghi âm thanh, bản ghi âm thanh của mỗi người tham gia được lưu thành một tệp riêng. Tên mỗi tệp bắt đầu với tên người tham gia.