Xác minh tài khoản với mật khẩu dùng một lần (OTP)


Zoom đã triển khai tính năng bảo mật bằng mật khẩu dùng một lần (OTP), còn được gọi là mã xác minh, để giảm thiểu việc bị chiếm đoạt tài khoản do thông tin đăng nhập yếu hoặc bị xâm phạm, đồng thời giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. OTP là mã xác minh có giới hạn thời gian được gửi đến hộp thư đến email của bạn, bạn phải nhập mã xác minh này trên Zoom để xác minh danh tính. Một ví dụ về thời điểm Zoom có thể gửi cho bạn OTP là khi phát hiện hoạt động đăng nhập đáng ngờ, chẳng hạn như từ vị trí hoặc thiết bị khác với bình thường.

Lưu ý: Tính năng bảo mật này áp dụng cho các tài khoản người dùng sử dụng email và mật khẩu làm phương thức đăng nhập (trái với hình thức đăng nhập một lần, đăng nhập bằng ID Google, Facebook hoặc Apple) và không bật tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) .

Bài viết này đề cập đến:

Câu hỏi thường gặp về mật khẩu dùng một lần (OTP)

Tôi nhận được thông báo lỗi: "Chúng tôi đã phát hiện hoạt động đăng nhập bất thường từ thiết bị hoặc vị trí mà bạn không thường xuyên sử dụng." Điều đó có nghĩa là gì?

Zoom đã phát hiện hoạt động đăng nhập đáng ngờ và để bảo mật tài khoản của bạn, chúng tôi gửi mã xác minh đến email của bạn mà bạn phải nhập mã vào Zoom để xác minh danh tính.

Tại sao tôi được yêu cầu nhập mã xác minh này?

Zoom sẽ gửi mã OTP đến email của bạn nếu phát hiện hoạt động đăng nhập đáng ngờ có thể là do người dùng đăng nhập từ một vị trí, phương thức (web hoặc máy khách Zoom), trình duyệt hoặc thiết bị chưa xác định hoặc không thường được sử dụng. Bạn cũng có thể nhận được mã xác minh qua email nếu bạn quên mật khẩu Zoom và cần đặt lại mật khẩu.

Tôi đã không đăng nhập vào Zoom, tại sao tôi nhận được email OTP?

Nếu bạn nhận được email yêu cầu nhập OTP dù bạn không đăng nhập, điều đó có nghĩa là ai đó đang cố giành quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên báo cáo hoạt động đăng nhập này cho chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết trong email và thay đổi mật khẩu. Chúng tôi cũng thực sự khuyên bạn nên bật tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) để bảo vệ tài khoản tốt hơn.

Hình ảnh sau đây là ví dụ về email có mã xác minh và vị trí của liên kết để báo cáo hoạt động đăng nhập vào Zoom nếu đó không phải là bạn.

Tôi tắt mã xác minh đăng nhập bằng cách nào?

Zoom sử dụng mã xác minh để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. Mặc dù bạn không thể tắt tính năng mật khẩu dùng một lần, nhưng bạn có thể thực hiện các biện pháp khác:

Khắc phục sự cố về mật khẩu dùng một lần

Không nhận được email cung cấp mã xác minh

Nếu bạn không nhận được email OTP trong hộp thư đến, hãy tìm trong thư mục thư rác vì đôi khi email sẽ được gửi đến đó. Tìm hiểu thêm về cách khắc phục sự cố liên quan đến việc không nhận được email từ Zoom.

Nếu không bước nào ở trên có thể hỗ trợ bạn, hãy gửi yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ của Zoom.

Không có quyền truy cập vào email nhận mã xác minh

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào hộp thư đến email nhận mã xác minh, hãy gửi yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ của Zoom.