Thuế áp dụng cho OnZoom tại Hoa Kỳ


Bài viết này đề cập đến:

Doanh thu bán vé OnZoom có phải chịu thuế tiêu thụ không?

Các quy định thuế gián thu có sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào vị trí của Người chủ trì, vị trí của Người dự thính, và loại sự kiện (ví dụ: là sự kiện trực tiếp hay là sự kiện được ghi lại từ trước). Dựa trên các thuộc tính này, có thể Zoom sẽ được yêu cầu thu và nộp thuế ngoài giá vé đã đăng của Người chủ trì.

Là một Người chủ trì tại Hoa Kỳ, tôi có phải chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế đối với doanh số bán vé của mình không?

Theo các quy định sàn giao dịch internet của Hoa Kỳ, nền tảng sàn giao dịch, đó là Zoom, chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế tiêu thụ và các loại thuế gián thu hiện hành khác có thể được áp dụng cho hoạt động bán vé sự kiện thay mặt cho Người chủ trì. Nếu cần phải tính thuế khi bán vé sự kiện OnZoom, Zoom sẽ tính toán và thêm thuế mà chưa bao gồm trong giá vé niêm yết của Người chủ trì. Sau đó, Zoom sẽ thu thuế từ Người dự thính và nộp cho cơ quan thuế thích hợp.

Zoom xác định vị trí của Người chủ trì như thế nào?

Zoom xác định vị trí của Người chủ trì dựa trên thông tin do bạn cung cấp khi đăng ký làm Người chủ trì trên OnZoom. Các quy định và trách nhiệm về thuế gián thu đối với người thu và nộp thuế tiêu thụ sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào vị trí của Người chủ trì; do đó, việc cung cấp chính xác thông tin về vị trí cơ sở kinh doanh cho Zoom là vô cùng quan trọng.

Zoom xác định vị trí của Người dự thính như thế nào?

Vị trí của Người dự thính dựa trên vị trí địa chỉ "Người mua" mà họ cung cấp trong quá trình thanh toán. Các quy định về thuế gián thu có sự khác biệt tùy thuộc vào vị trí của Người dự thính; do đó, việc cung cấp chính xác thông tin về vị trí của Người dự thính cho Zoom là vô cùng quan trọng.

Zoom có thu thuế tiểu bang và thuế địa phương tại Hoa Kỳ không?

Theo luật pháp, Zoom được yêu cầu thu và nộp thuế và/hoặc phí trên vé bán cho Người dự thính ở một số khu vực pháp lý nhất định. Người mua vé sẽ nhìn thấy được các khoản thuế và phí ước tính ngoài giá vé niêm yết dựa trên thuế suất của tiểu bang, quận và địa phương cư trú của người mua. Zoom sẽ nộp tất cả các khoản thuế và/hoặc phí thu được từ Người dự thính đến cơ quan thuế thích hợp.

Nếu tôi được miễn thuế tiêu thụ thì sao?

Các quy định về miễn thuế đối với việc tham gia một sự kiện có bán vé có thể sẽ khác biệt so với miễn thuế đối với việc mua tài sản cá nhân hữu hình. Nếu bạn là Người dự thính tại Hoa Kỳ muốn yêu cầu miễn thuế khi mua vé sự kiện, vui lòng gửi yêu cầu của bạn thông qua cổng thông tin Hỗ trợ thanh toán của Zoom.

Yêu cầu và hồ sơ của bạn sẽ được xem xét để xác định xem liệu quyền miễn trừ của bạn có thể được áp dụng cho việc tham gia vào một sự kiện có bán vé hay không. Nếu bạn không chắc mình có đủ điều kiện để được miễn thuế tiêu thụ hay không, chúng tôi khuyến nghị bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia thuế để hiểu rõ hơn về nghĩa vụ thuế của mình. Zoom không thể cung cấp cho bạn lời khuyên về thuế.

Tuyên bố khước từ

Mỗi Người chủ trì và Người dự thính là không giống nhau và các trường hợp thuế cụ thể của họ cũng vậy. Không nên coi thông tin trong tài liệu này là lời khuyên về thuế, mà đây là thông tin tổng quan chung về các quy định thuế liên quan đến OnZoom. Trong trường hợp Zoom được yêu cầu thu và nộp thuế tiêu thụ và/hoặc các loại thuế gián thu khác dựa trên các quy định sàn giao dịch cụ thể, Zoom sẽ làm như vậy; tuy nhiên, Người chủ trì phải đảm bảo tuân thủ tất cả các nghĩa vụ thuế gián thu và không gián thu khác phát sinh từ hoạt động bán hàng được thực hiện qua OnZoom.

Zoom không thể cung cấp cho bạn lời khuyên về thuế cho trường hợp cá nhân của bạn, và do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên trao đổi với một cố vấn thuế chuyên nghiệp để có lời khuyên phù hợp cụ thể cho trường hợp của bạn.