Bắt đầu với Zoom web client


Zoom web client cho phép tham gia cuộc họp Zoom hoặc hội thảo trực tuyến trên trình duyệt web mà không phải tải xuống bất kỳ plugin hay phần mềm nào. Web client có thể hỗ trợ người dùng gặp hạn chế trong việc cài đặt hay tải xuống ứng dụng, cho phép họ sử dụng trình duyệt web và tham gia các cuộc họp Zoom mà không cần tải xuống ứng dụng. Theo mặc định, người tham gia bằng web client không cần phải đăng nhập vào tài khoản Zoom, nhưng người chủ trì có thể yêu cầu xác thực.

Thông qua việc cài đặt, bạn có thể kiểm soát để liên kết Tham gia bằng trình duyệt tự động hiện lên hoặc chỉ xuất hiện khi người tham gia cố gắng tải xuống Zoom client.

Ghi chú:

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt khi sử dụng web client

Lưu ý: Phiên bản di động của trình duyệt web không hỗ trợ web client.

Cách bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp và hội thảo trực tuyến bằng web client

Tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến

Người dùng có thể tham gia cuộc họp Zoom hoặc hội thảo trực tuyến bằng trình duyệt web của họ mà không cần tải xuống Zoom.

 1. Tìm kiếm liên kết lời mời họp từ email hoặc lời mời trên lịch của bạn.
 2. Nhấn vào liên kết tham gia để tham gia cuộc họp.
 3. Nếu cửa sổ bật lên yêu cầu bạn mở hoặc cài đặt Zoom desktop client, hãy nhấn Cancel [Hủy].
 4. Ở phía cuối trang, nhấn vào liên kết Join From Browser [Tham gia bằng trình duyệt của tôi].
  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, hãy đảm bảo bạn đã bật Join From Browser [Tham gia bằng trình duyệt].
 5. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn. Nếu bạn không có tài khoản Zoom, hãy tạo tài khoản mới. 
  Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên và mật khẩu cuộc họp nếu liên kết tham gia không bao gồm thông tin này.
 6. Nhấn Join [Tham gia].

Bắt đầu một cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến đã được lên lịch

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên menu điều hướng, nhấn Meetings [Cuộc họp] hoặc Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn chọn cuộc họp bạn muốn bắt đầu.
 4. Nhấn Start this Meeting [Bắt đầu cuộc họp này] ở góc trên cùng bên phải.
 5. Nếu được yêu cầu mở Zoom desktop client, hãy nhấn Cancel [Hủy].
 6. Nhấn vào liên kết Join from your Browser [Tham gia bằng trình duyệt của tôi].
  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, hãy đảm bảo bạn đã bật Join From Browser [Tham gia bằng trình duyệt].

Bắt đầu cuộc họp tức thời

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn CHỦ TRÌ MỘT CUỘC HỌP ở góc trên cùng bên phải cạnh ảnh hồ sơ của bạn, sau đó chọn một tùy chọn để bắt đầu cuộc họp có video, không có video, hay chỉ chia sẻ màn hình.
 3. Nếu được yêu cầu mở Zoom desktop client, hãy nhấn Cancel [Hủy].
 4. Nhấn vào liên kết Join from your Browser [Tham gia bằng trình duyệt của tôi].
  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, hãy đảm bảo bạn đã bật Join From Browser [Tham gia bằng trình duyệt].

Bắt đầu tham gia bằng âm thanh

Sau khi tham gia, bạn có thể tham gia bằng âm thanh trên máy tính, quay số truy cập bằng điện thoại, hoặc chọn gọi cho tôi (nếu tùy chọn được bật cho tài khoản người chủ trì). Gọi cho tôi và số điện thoại miễn cước đòi hỏi phải có gói hội nghị âm thanh.

 1. Nhấn Tham gia bằng âm thanh trong bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Nhấn vào thẻ Phone Call [Gọi điện], Computer Audio [Âm thanh trên máy tính], hoặc Gọi cho tôi để chọn phương thức tham gia của bạn.
  • Gọi điện: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để quay số truy cập bằng điện thoại.
  • Computer Audio [Âm thanh trên máy tính]: Nhấp vào Join Audio By Computer [Tham gia bằng âm thanh trên máy tính]. Sau khi tham gia bằng âm thanh trên máy tính, bạn có thể nhấn Mute [Tắt tiếng]/Unmute [Bỏ tắt tiếng] ở góc dưới bên trái hoặc nhấp vào ^ để chọn micrô và/hoặc loa khác.
  • Gọi cho tôi: Chọn quốc gia của số điện thoại bạn đang gọi từ menu sổ xuống, và sau đó nhập số điện thoại bạn muốn nhận được cuộc gọi. Chọn Ghi nhớ số điện thoại trên máy tính này nếu bạn muốn lưu trữ số điện thoại này cho các cuộc họp trong tương lai. Nhấn Gọi cho tôi.

Cách sử dụng web client trong cuộc họp

Xem video

Bạn có thể xem video của người tham gia trong Chế độ xem thư viện và Chế độ xem người nói, cũng như tối đa 9 video cụ thể của người tham gia, nếu người chủ trì làm nổi bật video của ai đó. Bạn cũng có thể ngừng tất cả video đến. Tính năng này có thể sẽ hữu ích khi băng thông internet của bạn bị giới hạn hoặc để tránh tinh thần bị mệt mỏi.  

Mời người khác

 1. Nhấn Participants [Người tham gia] trong bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Ở góc dưới bên trái của bảng Participants [Người tham gia], nhấn Mời.
 3. Các tùy chọn khả dụng sẽ tùy thuộc vào tiện ích mở rộng có sẵn cho tài khoản của bạn, việc bạn có là người chủ trì không, và việc bạn có đang đăng nhập không.
  • Liên hệ: Mời liên hệ Zoom bạn đã thiết lập trước đó.
  • Zoom Rooms: Mời Zoom Rooms có trên tài khoản của bạn.
  • Email: Hình thức này sẽ đem đến các tùy chọn gửi email với ứng dụng email mặc định của bạn, Gmail, Yahoo email, sao chép URL, hoặc sao chép toàn bộ lời mời.
  • Triệu tập: Nếu bạn sở hữu gói hội nghị âm thanh, bạn có thể triệu tập người tham gia bằng điện thoại. Nhập tên bạn muốn hiển thị cho họ, chọn quốc gia của họ, nhập số điện thoại của họ, chọn xem bạn muốn họ nghe lời chào hay yêu cầu họ nhấn số 1 trước khi được kết nối, và nhấn Mời.
  • Hệ thống phòng: Nếu bạn sở hữu tiện ích mở rộng Trình kết nối phòng trên đám mây, xem thông tin cho hệ thống phòng H.323 hoặc SIP để tham gia cuộc gọi hoặc mời hệ thống phòng bằng cách triệu tập địa chỉ IP của họ.

Chia sẻ màn hình của bạn

 1. Nhấn Chia sẻ màn hình ở bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Chọn màn hình bạn muốn chia sẻ sau đó nhấn Chia sẻ. Nếu bạn đang sử dụng nhiều màn hình, bạn sẽ thấy được từng màn hình.
  Để chia sẻ một cửa sổ ứng dụng cụ thể, nhấn vào thẻ  Window, chọn một ứng dụng, sau đó nhấn Chia sẻ.
  Lưu ý:
  • Khi chia sẻ một ứng dụng, những thay đổi trực tiếp trên tài liệu có thể sẽ không hiển thị với những người khác. Nếu bạn gặp phải vấn đề này, ngừng chia sẻ và khởi động lại chia sẻ hoặc chia sẻ toàn màn hình của bạn.
  • Với người dùng Windows 10, nếu mở nhiều ứng dụng cùng lúc, tùy chọn chia sẻ sẽ chỉ liệt kê một số giới hạn các ứng dụng. Nếu ứng dụng bạn muốn chia sẻ không nằm trong danh sách trên, hãy đóng những ứng dụng không cần thiết và thử lại lần nữa.
  • Khi kết nối bằng trình duyệt Chrome, bạn có thể chọn một thẻ Chrome bất kỳ để chia sẻ.
 3. Khi chia sẻ màn hình, bạn sẽ có quyền truy cập những điều khiển sau:
  • Một thông báo ở phía trên cửa sổ cuộc họp Zoom hiển thị bản xem trước của màn hình được chia sẻ.Nhấn Pause Share [Ngừng chia sẻ] để ngừng chia sẻ màn hình.
  • Nhấn Resume [Tiếp tục] Share [chia sẻ] để bắt đầu chia sẻ màn hình lần nữa. Bạn cũng có thể nhấn Stop [Ngừng] Share [chia sẻ] để ngừng chia sẻ màn hình của bạn.
  • Một thanh thông báo nổi xuất hiện ở trên đầu trình duyệt của bạn. Nhấn Stop [Ngừng] Share [chia sẻ] để ngừng chia sẻ màn hình của bạn. Chọn Ẩn để gỡ bỏ thanh thông báo nổi.
 4. (Tùy chọn) Nhấn vào mũi tên hướng lên bên cạnh nút Chia sẻ màn hình để thay đổi quyền chia sẻ màn hình của người tham gia.

Yêu cầu điều khiển từ xa

Trong khi một người tham gia đang chia sẻ màn hình, bạn có thể điều khiển màn hình của họ từ xa.

 1. Khi xem màn hình chia sẻ, nhấn View Options [Xem tùy chọn] ở trên cùng, sau đó nhấn Request Remote Control [Yêu cầu điều khiển từ xa].
 2. Nhấn Request [Yêu cầu] để xác nhận.
 3. Nhấn vào bên trong màn hình chia sẻ để bắt đầu điều khiển màn hình của người tham gia.
 4. Để ngừng điều khiển từ xa, hãy nhấn Give Up Remote Control [Bỏ quyền điều khiển từ xa] ở trên cùng.

Sử dụng phiên Hỏi đáp trong hội thảo trực tuyến

Bạn có thể hỏi, ấn thích, và bình luận trên các câu hỏi nếu những tính năng này được người chủ trì bật.

 1. Nhấn Q&A [Hỏi đáp] trên bảng điều khiển hội thảo trực tuyến.
 2. Bạn sẽ có quyền truy cập tới những điều khiển dưới đây:

Bắt đầu bản ghi trên đám mây

Với tư cách là người chủ trì cuộc họp, nhấn Ghi để ghi lại video, âm thanh, và nội dung trò chuyện trên đám mây Zoom. Web client không hỗ trợ bản ghi cục bộ.

Thêm và tiến hành cuộc bình chọn

Tính năng bỏ phiếu cho cuộc họp cho phép bạn thêm câu hỏi cho cuộc họp của mình. Bạn sẽ có thể bắt đầu bình chọn trong cuộc họp và thu thập câu trả lời.

Quản lý người tham gia

Nhấn Participants [Người tham gia] trong bảng điều khiển cuộc họp để quản lý người tham gia. Một vài tính năng có thể không khả dụng trên web client. Để biết thêm thông tin, tham khảo danh sách chi tiết về các tính năng khả dụng trên web client.

Sử dụng phiên Hỏi đáp trong hội thảo trực tuyến

Với tư cách là người chủ trì, đồng chủ trì hoặc người tham gia chính của hội thảo trực tuyến, hãy nhấn Q&A [Hỏi đáp] để trả lời và quản lý các câu hỏi do người dự thính gửi.

Sử dụng tính năng Che nền

Tương tự như tính năng nền ảo, tính năng Che nền cho phép bạn che nền của mình trong khi vẫn hiển thị khuôn mặt bạn trong cuộc họp.

Các thiết bị đáp ứng được những yêu cầu hệ thống cần thiết cũng có thể sử dụng tính năng Nền ảo trên web client

Cách bật tính năng Che nền trong cuộc họp:  

 1. Tham gia hoặc bắt đầu một cuộc họp.
 2. Trên bảng điều khiển cuộc họp, nhấn More [Thêm ]và chọn Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn vào thẻ Background [Nền].
 4. Nhấn vào nền bạn muốn sử dụng.
 5. (Tùy chọn) Nhấn Mirror my video [Lật video của tôi] để lật video của bạn. Tính năng này có thể mang đến cảm giác tự nhiên hơn cho một số người dùng.
 6. (Tùy chọn) Để điều chỉnh khuôn hình và vị trí của phần cắt dành cho khuôn mặt bạn, nhấn vào khuôn hình trong cửa sổ xem trước video. Ba tùy chọn sẽ xuất hiện (Vòng tròn, Hình vuông, Hình trái tim), nhấn chọn chúng để thay đổi khuôn hình. Để thay đổi vị trí, kéo và thả khuôn hình quanh cửa sổ xem trước video.
 7. Nhấn X để đóng cửa sổ Settings [Cài đặt] và quay trở lại cuộc họp.

Để tải lên nhiều hình ảnh dùng làm nền hơn:

 1. Tham gia hoặc bắt đầu một cuộc họp.
 2. Trên bảng điều khiển cuộc họp, nhấn More [Thêm ]và chọn Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn vào thẻ Background [Nền].
 4. Nhấn vào nút dấu cộng để mở trình quản lý tệp của bạn. 
 5. Chọn hình ảnh bạn muốn dùng và nhấp vào Mở
  Hình ảnh sẽ được thêm vào danh sách nền sẵn có.
 6. Nhấp vào ảnh mới để cài đặt ảnh đó làm nền. 

Sử dụng các tính năng khác

Để tìm hiểu thêm về các tính năng web client, tham khảo danh sách chi tiết về các tính năng khả dụng trên web client.