Video không hoạt động trên thiết bị Lenovo


Tổng quan

Nếu webcam của bạn không hoạt động với Zoom trên máy tính xách tay Lenovo của bạn, có một số bước khắc phục sự cố đơn giản mà bạn có thể thực hiện.

Các bước sau đây đề cập đến các mẹo khắc phục sự cố nếu bạn nhận được những nội dung sau đây dưới dạng nguồn cấp dữ liệu video trong Zoom:

 

 1. Mở Start Menu [Menu bắt đầu] của Windows và tìm kiếm Lenovo - Web Conferencing [Lenovo - Hội nghị web].
 2. Sau khi mở, khởi động camera rồi đóng ứng dụng Lenovo - Web Conferencing [Lenovo - Hội nghị web].
 1. Mở start menu [menu bắt đầu] của Windows.
 2. Tìm kiếm "lenovo" và nhấn vào Lenovo Settings. Nếu bạn không có Lenovo Settings, hãy cài đặt phần mềm này từ Microsoft Store.
 3. Chọn thẻ CAMERA ở trên cùng.
 4. Cuộn xuống dưới cùng của cài đặt và thay đổi Privacy Mode [Chế độ quyền riêng tư] thành Off [Tắt].
 1. Mở start menu [menu bắt đầu] của Windows.
 2. Tìm kiếm "lenovo" và nhấn vào Lenovo Vantage. Nếu bạn không có Lenovo Vantage, hãy cài đặt phần mềm này từ Microsoft Store.
 3. Nhấn vào Hardware Settings [Cài đặt phần cứng] > Audio/Visual [Âm thanh/Hình ảnh].
 4. Cuộn xuống và chuyển nút bật/tắt Camera Privacy Mode [Chế độ quyền riêng tư của camera] thành Off [Tắt].

  Ghi chú: Nếu Camera Privacy Mode [Chế độ quyền riêng tư của camera] tiếp tục chuyển thành On [Bật], hãy kiểm tra xem máy tính xách tay Lenovo của bạn có nút bấm chuyển đổi để bật hoặc tắt camera của bạn hay không. Đảm bảo nút bấm đã được bật.

Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố trên thiết bị Lenovo của mình, hãy xem các cách khắc phục sự cố khác.