Gửi ảnh chụp màn hình, tệp, phản ứng, hoặc âm thanh


Zoom Chat cho phép bạn gửi tin nhắn, ảnh chụp màn hình, hình ảnh, tệp tin, tin nhắn âm thanh, biểu tượng cảm xúc, và phản ứng trò chuyện đến một liên hệ hoặc nhóm. Bạn có thể sử dụng các tính năng này cho cả trò chuyện mã hóa lẫn không mã hóa. Bạn cũng có thể gửi và phát tệp video thông qua trò chuyện trong Zoom desktop client và ứng dụng di động.

Ghi chú: Kích thước tệp được hỗ trợ tối đa là 512MB.

Điều kiện cài đặt để có thể gửi ảnh chụp màn hình, tệp tin, phản ứng, hoặc tin nhắn âm thanh

Chụp màn hình, truyền tệp, và phản ứng

Tin nhắn âm thanh

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop app.
 2. Mở trò chuyện mà bạn cần gửi ảnh chụp màn hình, hình ảnh, hoặc tệp tin. Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện theo các cách sau:
  • Nhấn vào biểu tượng Add [Thêm] bên cạnh mục Recent [Gần đây] để bắt đầu cuộc trò chuyện mới với một trong các liên hệ của bạn.
  • Bên dưới mục Recent [Gần đây], nhấn vào một liên hệ để xem lịch sử trò chuyện và tiếp tục trò chuyện với họ. Các liên lạc có biểu tượng trạng thái trước tên của họ.
  • Bên dưới mục Recent [Gần đây], nhấn vào một kênh (được thể hiện bằng biểu tượng nhóm phía trước tên) để xem lịch sử trò chuyện của kênh đó và gửi tin nhắn đến các thành viên của kênh.
  • Trên thẻ Contacts [Liên hệ] , di chuột đến tên của một liên hệ và nhấn vào biểu tượng trò chuyện .
 3. Làm theo các phần tương ứng với nội dung tin nhắn bạn muốn gửi dưới đây:

Chụp ảnh màn hình

 1. Nhấn vào Screenshot [Ảnh chụp màn hình] phía trên hộp trò chuyện.
 2. Nhấn và kéo chuột xung quanh phần màn hình muốn chụp, sau đó thêm bất kỳ chú thích bổ sung nào như mũi tên, đường kẻ, hộp, hoặc văn bản.
 3. Nhấn Capture [Chụp màn hình]. Sau khi chụp xong nội dung mong muốn, ảnh chụp màn hình sẽ xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện của bạn.
 4. (Tùy chọn) Nhập bất kỳ văn bản nào để gửi cùng ảnh chụp màn hình.
 5. Nhấn Enter để gửi.

Tệp

 1. Nhấn vào File [Tệp] phía trên hộp trò chuyện hoặc bấm và kéo tệp vào hộp trò chuyện.
 2. Chọn nguồn tệp.
  Ghi chú: Bạn cũng có thể chọn dịch vụ của bên thứ batrong trường hợp quản trị viên của bạn bật thành phần tích hợp chia sẻ tệp.
 3. Duyệt hệ thống tệp và chọn tệp bạn muốn gửi.
  Sau khi hoàn tất tải tệp lên, bạn có thể nhấn vào × nếu muốn hủy tải lên.
 4. (Tùy chọn) Nhập bất kỳ văn bản nào để gửi cùng tệp.
 5. Nhấn Enter để gửi.
  Cửa sổ trò chuyện sẽ hiển thị tên tệp và hộp kiểm màu xanh lá cây để cho biết đã gửi tệp thành công. Nếu bạn gửi hình ảnh thì hình ảnh đó sẽ hiển thị trực tiếp trong cuộc trò chuyện.

  Ghi chú: Nếu gửi tệp video, người nhận sẽ có thể phát video trực tiếp trong cửa sổ trò chuyện.

Tin nhắn âm thanh

 1. Nhấn vào Audio Message [Tin nhắn âm thanh] phía trên hộp trò chuyện
  và Zoom sẽ bắt đầu ghi lại âm thanh.
 2. Sử dụng micrô mặc định của bạn để ghi âm tin nhắn. Thời lượng tối đa của tin nhắn âm thanh là 60 giây.
 3. Nhấn vào biểu tượng gửi để gửi tin nhắn âm thanh.

Phản ứng

Nhập Happy Birthday [Chúc mừng sinh nhật] vào hộp trò chuyện. Phản ứng sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn trên cửa sổ trò chuyện của bạn.

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop app.
 2. Mở trò chuyện mà bạn cần gửi ảnh chụp màn hình, hình ảnh, hoặc tệp tin. Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện theo các cách sau:
  • Nhấn vào biểu tượng Add [Thêm] bên cạnh Recent [Gần đây] để bắt đầu cuộc trò chuyện mới với một trong các liên hệ của bạn.
  • Bên dưới mục Recent [Gần đây], nhấn vào một liên hệ để xem lịch sử trò chuyện và tiếp tục trò chuyện với họ. Các liên lạc có biểu tượng trạng thái trước tên của họ.
  • Bên dưới mục Recent [Gần đây], nhấn vào một kênh (được thể hiện bằng biểu tượng nhóm phía trước tên) để xem lịch sử trò chuyện của kênh đó và gửi tin nhắn đến các thành viên của kênh.
  • Trên thẻContact [Liên hệ] , di chuột đến tên của một liên hệ và nhấn vào biểu tượng trò chuyện .
 3. Làm theo các phần tương ứng với nội dung tin nhắn bạn muốn gửi dưới đây:

Chụp ảnh màn hình

 1. Nhấn vào Screenshot [Ảnh chụp màn hình] phía trên hộp trò chuyện.
 2. Nhấn và kéo chuột xung quanh phần màn hình bạn muốn chụp.
 3. Nhấn Send [Gửi].  Sau khi chụp xong nội dung mong muốn, ảnh chụp màn hình sẽ xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện của bạn.

Tệp

 1. Nhấn vào  File [Tệp tin] phía trên hộp trò chuyện hoặc bấm và kéo tệp vào hộp trò chuyện.
 2. Chọn nguồn tệp.
 3. Duyệt hệ thống tệp và chọn tệp bạn muốn gửi.
  Sau khi hoàn tất tải tệp lên, bạn có thể nhấn vào × nếu muốn hủy tải lên.
 4. Nhấn Open [Mở] để gửi tệp đã chọn.
  Cửa sổ trò chuyện sẽ hiển thị tên tệp và hộp kiểm màu xanh lá cây để cho biết đã gửi tệp thành công Nếu bạn gửi hình ảnh thì hình ảnh đó sẽ hiển thị trực tiếp trong cuộc trò chuyện.

Tin nhắn âm thanh

 1. Nhấn vào Audio Message [Tin nhắn âm thanh] phía trên hộp trò chuyện
  và Zoom sẽ bắt đầu ghi lại âm thanh.
 2. Sử dụng micrô mặc định của bạn để ghi âm tin nhắn. Thời lượng tối đa của tin nhắn âm thanh là 60 giây.
 3. Nhấn vào biểu tượng gửi để gửi tin nhắn âm thanh.

Phản ứng

Nhập Happy Birthday [Chúc mừng sinh nhật] vào hộp trò chuyện. Phản ứng sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn trên cửa sổ trò chuyện của bạn.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Mở trò chuyện mà bạn cần gửi ảnh chụp màn hình, hình ảnh, hoặc tệp tin. Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện theo các cách sau:
  • Chạm vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải màn hình Meet & Chat [Gặp gỡ và trò chuyện].
  • Chạm vào Contacts [Liên hệ], tiếp tục chọn tên của một liên hệ và nhấn vào Chat [Trò chuyện].

Chụp ảnh màn hình

Để gửi ảnh chụp màn hình, bạn sẽ cần chụp ảnh màn hình thông qua cài đặt của thiết bị và làm theo các bước dưới đây để gửi hình ảnh.

Hình ảnh

 1. Nhấn vào dấu cộng .
 2. Chọn Photo Album [Album ảnh].
 3. Nhấn vào vòng tròn trong mỗi ảnh để chọn ảnh bạn muốn gửi.
 4. Chọn Done [Hoàn tất].
  Hình ảnh sẽ được gửi ngay đến liên hệ hoặc kênh.

Ảnh chụp bằng camera

 1. Nhấn vào dấu cộng .
 2. Chọn Take a Photo [Chụp hình] .
 3. Sử dụng camera để chụp ảnh bằng camera có sẵn trên điện thoại.
 4. Chọn Confirm [Xác nhận] để gửi hoặc Retake [Chụp lại].
  Hình ảnh sẽ được gửi ngay đến liên hệ hoặc kênh.

Tệp

 1. Nhấn vào dấu cộng .
 2. Chọn Send a File [Gửi tệp] .
 3. Nhấn vào vị trí lưu tệp.
 4. Duyệt và chọn tệp bạn muốn gửi. Nếu bạn chọn một dịch vụ của bên thứ ba như Dropbox thì bạn sẽ được nhắc cần đăng nhập và cho phép Zoom truy cập vào tài khoản của bạn.
 5. Nhấn vào Send [Gửi]
 6. Tên tệp sẽ xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện và hộp kiểm cho biết đã gửi tệp thành công.

  Ghi chú: Nếu gửi tệp video, người nhận sẽ có thể phát video trực tiếp trong cửa sổ trò chuyện.

Tin nhắn âm thanh

 1. Chạm vào biểu tượng tin nhắn âm thanh phía bên phải hộp trò chuyện.
 2. Nhấn và giữ biểu tượng micrô để ghi lại âm thanh.
 3. Thả biểu tượng để gửi tin nhắn hoặc vuốt lên để hủy bản ghi.

Phản ứng

Nhập Happy Birthday [Chúc mừng sinh nhật] vào hộp trò chuyện. Phản ứng sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn trên cửa sổ trò chuyện của bạn.

 

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Mở trò chuyện mà bạn cần gửi ảnh chụp màn hình, hình ảnh, hoặc tệp tin. Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện theo các cách sau:
  • Chạm vào biểu tượng bút chì  ở góc trên bên phải màn hình Meet & Chat [Gặp gỡ và trò chuyện] .
  • Chạm vào Contacts [Liên hệ], tiếp tục chọn tên của một liên hệ và nhấn vào Chat [Trò chuyện].

Ảnh chụp màn hình

Để gửi ảnh chụp màn hình, bạn sẽ cần chụp ảnh màn hình thông qua cài đặt của thiết bị và làm theo các bước dưới đây để gửi hình ảnh.Đối với hầu hết các thiết bị, hãy nhấn đồng thời hai nút Home và nút nguồn cùng một lúc. Đối với điện thoại iPhone X, hãy nhấn dồng thời nút nguồn và nút tăng âm lượng cùng một lúc.

Hình ảnh

 1. Nhấn vào dấu cộng .
 2. Chọn Photo Album [Album ảnh] .
 3. Nhấn vào vòng tròn trong mỗi ảnh để chọn ảnh bạn muốn gửi.
 4. Nhấn Done [Hoàn tất].
 5. (Tùy chọn) Nhập bất kỳ văn bản nào để gửi cùng ảnh chụp màn hình.
 6. Nhấn vào biểu tượng gửi .

Ảnh chụp bằng camera

 1. Nhấn vào dấu cộng .
 2. Chọn Take a photo [Chụp hình] .
 3. Sử dụng camera để chụp ảnh bằng camera có sẵn trên điện thoại.
 4. Nhấn vào Use Photo [Sử dụng hình ảnh] hoặc Retake [Chụp lại].
 5. (Tùy chọn) Nhập bất kỳ văn bản nào để gửi cùng ảnh chụp màn hình.
 6. Nhấn vào biểu tượng gửi .

Tệp

 1. Nhấn vào dấu cộng .
 2. Chọn Send a File [Gửi tệp] .
 3. Nhấn vào vị trí lưu tệp.
 4. Chọn tệp bạn muốn gửi.
 5. (Tùy chọn) Nhập bất kỳ văn bản nào để gửi cùng tệp.
 6. Nhấn vào biểu tượng gửi .
  Tên tệp sẽ xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện và hộp kiểm cho biết đã gửi tệp thành công.

  Ghi chú: Nếu gửi tệp video, người nhận sẽ có thể phát video trực tiếp trong cửa sổ trò chuyện.

Tin nhắn âm thanh

 1. Chạm vào biểu tượng tin nhắn âm thanh phía bên phải hộp trò chuyện.
 2. Nhấn và giữ biểu tượng micrô  để ghi lại âm thanh.
 3. Thả biểu tượng để gửi tin nhắn hoặc vuốt lên để hủy bản ghi.

Phản ứng

Nhập Happy Birthday [Chúc mừng sinh nhật] vào hộp trò chuyện. Phản ứng sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn trên cửa sổ trò chuyện của bạn.