Bắt đầu trải nghiệm Zoom Webinars


Zoom Webinars mang đến cho bạn dịch vụ phát sóng cuộc họp Zoom lên tới 50.000 người dự thính chỉ xem, tùy vào quy mô giấy phép hội thảo trực tuyến của bạn. Giấy phép hội thảo trực tuyến bắt đầu với số lượng 500 người tham gia và có thể mở rộng quy mô lên tới 50.000 người. Người chủ trì hoặc người tham gia chính có thể chia sẻ màn hình, video và âm thanh trong hội thảo trực tuyến, trong khi đó, người dự thính có thể sử dụng các tùy chọn trò chuyện hoặc hỏi đáp để tương tác với người chủ trì và người tham gia chính.

Hội thảo trực tuyến có thể yêu cầu đăng ký trước, với tùy chọn cho phép người chủ trì thêm câu hỏi đăng ký tùy chỉnh hoặc tắt tính năng đăng ký đối với người dự thính để họ chỉ cần nhấn vào liên kết và tham gia khi hội thảo trực tuyến đang diễn ra. Hội thảo trực tuyến có thể được tổ chức một lần, diễn ra theo chuỗi, hoặc có thể là một phiên họp được tổ chức nhiều lần.

Tìm hiểu về những điểm khác biệt giữa hội thảo trực tuyến và cuộc họp.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Ghi chú: Thiết bị Zoom Rooms và CRC (H.323 và SIP) có thể tham gia hội thảo trực tuyến và làm người tham gia chính, nhưng không thể làm người chủ trì của hội thảo trực tuyến.

Người dự thính nếu muốn sử dụng dịch vụ chất lượng 720p hay 1080p thì phải được Bộ phận hỗ trợ của Zoom kích hoạt. Sau khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ, vui lòng chờ tối đa 3 ngày làm việc để tính năng được kích hoạt. Cũng cần đáp ứng được tất cả các yêu cầu cài đặt dành cho HD Nhóm 720p hoặc 1080p. 

Mua giấy phép hội thảo trực tuyến

Bạn có thể mua giấy phép hội thảo trực tuyến bằng cách truy cập Trang hóa đơn trên tài khoản của bạn hoặc liên hệ với bộ phận kinh doanh. Tìm hiểu cách chỉ định giấy phép hội thảo trực tuyến sau khi mua.

Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến

Trước khi sự kiện diễn ra, hội thảo trực tuyến có thể yêu cầu đăng ký trước. Người chủ trì có thể tự động phê duyệt tất cả người đăng ký hoặc phê duyệt theo cách thủ công. Người chủ trì có thể thêm câu hỏi đăng ký tùy chỉnh và truy xuất báo cáo đăng ký.

Ngoài ra, người chủ trì có thể tắt đăng ký cho hội thảo trực tuyến, mặc dù người dự thính vẫn bắt buộc phải nhập tên và địa chỉ email khi tham gia, và báo cáo được giới hạn ở những thông tin này.

Phê duyệt đăng ký

Có hai cách thức phê duyệt đối với hội thảo trực tuyến yêu cầu đăng ký

  1. Tự động phê duyệt - Tất cả người đăng ký hội thảo trực tuyến sẽ nhận email xác nhận tự động với các thông tin chi tiết về cách tham gia hội thảo trực tuyến.
  2. Phê duyệt thủ công - Người chủ trì hội thảo trực tuyến phải phê duyệt hoặc từ chối người đăng ký theo cách thủ công. Nếu người đăng ký được phê duyệt, họ sẽ nhận được một email với thông tin chi tiết về cách tham gia hội thảo trực tuyến.

Hội thảo trực tuyến yêu cầu đăng ký sẽ có phần tùy chỉnh đăng ký với Báo cáo hội thảo trực tuyến bao gồm các trường tùy chỉnh.

Lên lịch hội thảo trực tuyến

Ghi chú:

Mời người dự thính và người tham gia chính

Người tham gia chính là người có toàn quyền tham gia vào cuộc họp. Họ có thể xem và gửi video, chia sẻ màn hình, chú thích, v.v. Người tham gia chính không được tính vào số người dự thính tối đa trong hội thảo trực tuyến, nhưng bị giới hạn theo dung lượng cuộc họp tối đa. Xin lưu ý rằng người tham gia chính sẽ nhận được lời mời qua email khác với người dự thính hội thảo trực tuyến, bao gồm URL tham gia và các thông tin tham gia khác dành riêng cho họ.

Tìm hiểu thêm về người tham gia chính.

Người dự thính là người tham gia chỉ xem và có thể được bỏ tắt tiếng tùy vào quyết định của người chủ trì. Chế độ xem hội thảo trực tuyến của họ sẽ do người chủ trì kiểm soát. Số lượng người dự thính tối đa được xác định theo giấy phép hội thảo trực tuyến của bạn (500, 1000, 3000, v.v.). Họ có thể tương tác với người chủ trì và người tham gia chính thông qua chức năng Hỏi đáptrò chuyện trong hội thảo trực tuyến.

Nếu hội thảo trực tuyến không yêu cầu đăng ký, bạn có thể sao chép và chia sẻ liên kết tham gia với người dự thính.

Nếu hội thảo trực tuyến yêu cầu đăng ký, người chủ trì sẽ cần chia sẻ liên kết đăng ký và người dự thính phải hoàn thành biểu mẫu đăng ký. Sau khi đăng ký, họ sẽ nhận được email thông báo với một liên kết tham gia duy nhất. Nếu người dự thính muốn tham gia bằng một liên kết tham gia chung hoặc ID hội thảo trực tuyến, họ sẽ được chuyển đến trang đăng ký để hoàn thành thủ tục đăng ký.

Có ba cách mời người dự thính đăng ký:

Bắt đầu hội thảo trực tuyến

Có một số cách để bạn bắt đầu hội thảo trực tuyến.