Bắt đầu trên Windows và macOS


Tổng quan

Zoom hợp nhất hội nghị video trên đám mây, cuộc họp trực tuyến đơn giản và nhắn tin nhóm thành một nền tảng dễ sử dụng. Giải pháp của chúng tôi cung cấp trải nghiệm video, âm thanh và chia sẻ màn hình không dây tốt nhất trên nhiều nền tảng. Đọc bài viết này để tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Zoom client trên Windows và Mac.

Yêu cầu cài đặt

Bài viết này đề cập đến:

Đăng nhập và tham gia

Sau khi khởi chạy Zoom, hãy nhấp vào Tham gia cuộc họp để tham gia một cuộc họp mà không cần đăng nhập. Nếu bạn muốn đăng nhập để bắt đầu hoặc tự lên lịch một cuộc họp, hãy nhấp vào Đăng nhập.

Để đăng nhập, bạn có thể sử dụng tài khoản Zoom, Google hoặc Facebook của mình. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng cách sử dụng SSO.Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấp vào Đăng ký miễn phí. Nếu bạn đã có tài khoản Zoom nhưng không nhớ mật khẩu, hãy nhấp vào Quên.

Trang chủ

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy thẻ Trang chủ, tại đây bạn có thể nhấp vào các tùy chọn sau:

Trò chuyện

Chọn thẻ Trò chuyện để xem các cuộc trò chuyện riêng với các liên lạc của bạn hoặc các cuộc trò chuyện nhóm trong các kênh trò chuyện.

Bạn có thể truy cập các tính năng sau đây trong bảng bên trái:

Sau khi chọn một liên lạc hoặc kênh trong bảng bên trái, bạn có thể sử dụng các tính năng sau trong cửa sổ trò chuyện:

Điện thoại

Chọn thẻ Điện thoại để thực hiện cuộc gọi điện thoại, xem lịch sử cuộc gọi và phát tin nhắn thoại bằng Zoom Phone.

Lưu ý: Cần có giấy phép Zoom Phone.

 

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng các tính năng của Zoom Phone.

Cuộc họp

Chọn thẻ Cuộc họp và nhấp vào Sắp diễn ra để xem, bắt đầu, chỉnh sửa và xóa các cuộc họp đã được lên lịch.

Bạn có thể nhấp vào các tùy chọn dưới đây sau khi chọn cuộc họp đã được lên lịch trong bảng bên trái:

Liên lạc

Chọn thẻ Liên lạc để xem và quản lý các liên lạc của bạn.

Điều khiển trong cuộc họp

Sau khi đã bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp, bạn có thể truy cập vào bảng điều khiển cuộc họp ở phía dưới cùng của cửa sổ cuộc họp (di chuyển chuột trong cửa sổ Zoom để hiển thị bảng điều khiển cuộc họp).

Tìm hiểu thêm về bảng điều khiển cuộc họp dành cho người chủ trì, đồng chủ trìngười dự thính. Bạn cũng có thể tham gia một cuộc họp thử nghiệm để làm quen với bảng điều khiển cuộc họp trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch.

Các tài liệu khác