Sử dụng Zoom client và Zoom Rooms với macOS


Tổng quan

Do việc cấp phép và bảo mật được tăng cường đối với Mac OS 10.14 Mojave và 10.15 Catalina, bạn sẽ được nhắc cấp quyền cho Zoom desktop client và máy khách cho Zoom Rooms được sử dụng micrô và camera. Trên Mac OS 10.15 Catalina, việc ghi màn hình cũng sẽ cần được cấp quyền. Bạn cũng sẽ được nhắc cho phép Zoom desktop client để cho phép người khác điều khiển từ xa máy tính để bàn của bạn. Bạn có thể nhấn vào OK trong yêu cầu ban đầu và bạn sẽ có thể sử dụng micrô và camera của mình trên Zoom.

Nếu bạn không cho phép truy cập Zoom trong lời nhắc ban đầu này hoặc quyền truy cập camera, micrô và điều khiển từ xa bị vô hiệu hóa, bạn sẽ cần phải đi tới System Preferences [Tùy chọn hệ thống] của Hệ điều hành để cho phép truy cập.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Ghi chú: Nếu bạn nâng cấp Zoom Rooms Mac lên Mojave hoặc Catalina, duy trì kết nối của bàn phím và chuột với máy tính cho đến khi bạn mở Zoom và cho phép truy cập vào camera và micrô. Bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị viên hệ điều hành cho máy tính.  

Hướng dẫn

Cấp phép cho Zoom desktop client

Zoom desktop client có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập vào các quyền sau đây, tùy thuộc vào tính năng bạn đang truy cập trong Zoom:

Cấp phép cho Zoom web client

Khi tham gia từ trình duyệt web bằng Zoom web client, bạn sẽ cần đảm bảo trình duyệt của mình được cấp quyền truy cập vào các quyền sau đây, tùy thuộc vào tính năng bạn đang truy cập trong Zoom:

Cấp phép cho Zoom Rooms

Ứng dụng Zoom Rooms có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập vào các quyền sau đây, tùy thuộc vào tính năng bạn đang truy cập:

Cấp phép chỉnh sửa

 1. Nhấn vào logo Apple ở góc trên cùng bên trái màn hình của bạn.
 2. Nhấn vào System Preferences [Tùy chọn hệ thống].
 3. Nhấn vào Security & Privacy [Bảo mật và quyền riêng tư].
 4. Chọn tab Privacy [Quyền riêng tư]
 5. Nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở góc dưới cùng bên trái của cửa sổ Security & Privacy [Bảo mật và quyền riêng tư].
 6. Nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị viên hệ điều hành của bạn.
 7. Nhấn vào Unlock [Mở khóa].
 8. Nhấn vào quyền mà bạn cần thay đổi: Camera, Microphone [Micrô], Screen Recording [Ghi màn hình], Files and Folders [Tệp và thư mục] hoặc Accessibility [Trợ năng].
 9. Nhấn vào hộp kiểm bên cạnh zoom.us và/hoặc Zoom Rooms.
  Ghi chú: Đối với Ghi cục bộ trên Catalina, bạn cần nhấn vào hộp kiểm cho tối thiểu là tùy chọn Documents Folder [Thư mục tài liệu] tại zoom.us.
 10. Một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu bạn khởi động lại Zoom hoặc ứng dụng Zoom Rooms.
 • Mở lại Zoom hoặc Zoom Rooms và giờ thì bạn có đầy đủ quyền truy cập.